Åpningstider på børsene og full handelskalender

Når holder Oslo Børs og børsene i Norden, Europa og Nord-Amerika åpent? Se børsåpningstidene og stengte handelsdager i 2024.

Registerer deg på 3 minutter med BankID

Ordinære åpningstider på børsene

Vi tilbyr selvbetjent aksjehandel i 16 globale markeder: Norge, Sverige, Danmark, Finland, USA, Canada, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, Nederland, Belgia, Sveits, Portugal og Østerrike.


Alle tider oppgitt i norsk tid
marked

åpningstider for Kontinuerlig handel

Tidspunkt for stengt Sluttauksjon og Trading at last (TAL)

Annet

Norge: Euronext Oslo Børs

09:00 - 16:20

16:25, TAL 16:30


Sverige: Nasdaq Stockholm

09:00 - 17:25

17:30


USA: New York Stock Exchange og Nasdaq*

15:30 - 22:00

22:00

Førhandelen åpner kl. 10:00, mens etterbørshandelen varer til 22:55* Les mer om før- og etterbørshandel i USA

Danmark: Nasdaq Copenhagen

09:00 - 16:55

17:00


Finland: Nasdaq Helsinki

10:00 - 18:25

18:30


Tyskland: Xetra

09:00 - 17:30

17:35, TAL 17:45

Intradagsauksjon kl. 13:00 - 13:02

Frankrike: Euronext Paris

09:00 - 17:30

17:35, TAL 17:40


Nederland: Euronext Amsterdam

09:00 - 17:30

17:35, TAL 17:40


Belgia: Euronext Brussels

09:00 - 17:30

17:35, TAL 17:40


Spania: Bolsa de Madrid

09:00 - 17:30

17:35, TAL 17:45


Italia: Borsa Italiana

09:00 - 17:30

17:35, TAL 17:42


Canada: Toronto Stock Exchange

15:30 - 22:00

22:00


Storbritannia: London Stock Exchange

09:00 - 17:30

17:35, TAL 17:40

Intradagsauksjon kl. 13:00 - 13:02

Sveits: SIX Swiss Exchange

09:00 - 17:20

17:30, TAL 17:40


Portugal: Euronext Lisbon

09:00 - 17:30

17:35, TAL 17:40


Østerrike: Wiener Börse

09:00 - 17:30

17:35, TAL 17:40

Intradagsauksjon kl. 12:00 - 12:02

*) I 2024 går USA over til sommertid fra og med søndag 10. mars og går tilbake til normaltid søndag 3. november. I Norge bytter vi til sommertid søndag 31. mars og tilbake søndag 27. oktober. Åpningstidene på USA-børsene vil dermed avvike fra 10. mars til 31. mars på våren, og fra 27. oktober til 3. november på høsten. I disse periodene er åpningstidene 14:30 - 21:00 norsk tid.

Vi tar forbehold om at oversikten kan inneholde feil. Mer informasjon om tider for åpnings- og sluttauksjoner for de ulike markedene finner du på børsenes nettsider.

Avvikende åpningstider på børsene

Oslo Børs

Norge: Euronext Oslo Børs


Stengte handelsdager i 2024

Stengt/halv dag

1. januar

Stengt

27. mars

Halv dag*

28. mars

Stengt

29. mars

Stengt

1. april

Stengt

1. mai

Stengt

9. mai

Stengt

17. mai

Stengt

20. mai

Stengt

24. mai

Stengt

24. desember

Stengt

25. desember

Stengt

26. desember

Stengt

31. desember

Stengt

Sverige: Nasdaq Stockholm


Stengte handelsdager i 2024

Stengt/halv dag

1. januar

Stengt

5. januar

Halv dag*

28. mars

Halv dag*

29. mars

Stengt

1. april

Stengt

1. mai

Stengt

8. mai

Halv dag

9. mai

Stengt

6. juni

Stengt

21. juni

Stengt

1. november

Halv dag*

24. desember

Stengt

25. desember

Stengt

26. desember

Stengt

31. desember

Stengt

Amerikanske flagg

USA: New York Stock Exchange (NYSE) og Nasdaq


Stengte handelsdager i 2024

Stengt/halv dag

1. januar

Stengt

15. januar

Stengt

19. februar

Stengt

29. mars

Stengt

27. mai

Stengt

19. juni

Stengt

3. juli

Halv dag*

4. juli

Stengt

2. september

Stengt

28. november

Stengt

29. november

Halv dag*

24. desember

Halv dag*

25. desember

Stengt

Danmark: Nasdaq Copenhagen


Stengte handelsdager i 2024

Stengt/halv dag

1. januar

Stengt

28. mars

Stengt

29. mars

Stengt

1. april

Stengt

9. mai

Stengt

10. mai

Stengt

20. mai

Stengt

5. juni

Stengt

24. desember

Stengt

25. desember

Stengt

26. desember

Stengt

31. desember

Stengt

Finland: Nasdaq Helsinki


Stengte handelsdager i 2024

Stengt/halv dag

1. januar

Stengt

27. mars

Halv dag*

28. mars

Stengt

29. mars

Stengt

1. april

Stengt

1. mai

Stengt

9. mai

Stengt

17. mai

Stengt

20. mai

Stengt

24. mai

Stengt

24. desember

Stengt

25. desember

Stengt

26. desember

Stengt

31. desember

Stengt

Tyskland: Xetra


Stengte handelsdager i 2024

Stengt/halv dag

1. januar

Stengt

29. mars

Stengt

1. april

Stengt

1. mai

Stengt

24. desember

Stengt

25. desember

Stengt

26. desember

Stengt

31. desember

Stengt

Frankrike: Euronext Paris


Stengte handelsdager i 2024

Stengt/halv dag

1. januar

Stengt

29. mars

Stengt

1. april

Stengt

1. mai

Stengt

24. desember

Halv dag*

25. desember

Stengt

26. desember

Stengt

31. desember

Halv dag*

Nederland: Euronext Amsterdam


Stengte handelsdager i 2024

Stengt/halv dag

1. januar

Stengt

29. mars

Stengt

1. april

Stengt

1. mai

Stengt

24. desember

Halv dag*

25. desember

Stengt

26. desember

Stengt

31. desember

Halv dag*

Belgia: Euronext Brussels


Stengte handelsdager i 2024

Stengt/halv dag

1. januar

Stengt

29. mars

Stengt

1. april

Stengt

1. mai

Stengt

24. desember

Halv dag*

25. desember

Stengt

26. desember

Stengt

31. desember

Halv dag*

Spania: Bolsa de Madrid


Stengte handelsdager i 2024

Stengt/halv dag

1. januar

Stengt

29. mars

Stengt

1. april

Stengt

1. mai

Stengt

24. desember

Halv dag*

25. desember

Stengt

26. desember

Stengt

31. desember

Halv dag*

Italia: Borsa Italiana


Stengte handelsdager i 2024

Stengt/halv dag

1. januar

Stengt

29. mars

Stengt

1. april

Stengt

1. mai

Stengt

15. august

Stengt

24. desember

Stengt

25. desember

Stengt

26. desember

Stengt

31. desember

Stengt

 

Canada: Toronto Stock Exchange


Stengte handelsdager i 2024

Stengt/halv dag

1. januar

Stengt

19. februar

Stengt

29. mars

Stengt

20. mai

Stengt

1. juli

Stengt

5. august

Stengt

2. september

Stengt

14 .oktober

Stengt

25. desember

Stengt

26. desember

Stengt

 

Storbritannia: London Stock Exchange


Stengte handelsdager i 2024

Stengt/halv dag

1. januar

Stengt

29. mars

Stengt

1. april

Stengt

6. mai

Stengt

27. mai

Stengt

26. august

Stengt

24. desember

Halv dag*

25. desember

Stengt

26. desember

Stengt

31. desember

Halv dag*

Sveits: SIX Swiss Exchange


Stengte handelsdager i 2024

Stengt/halv dag

1. januar

Stengt

2. januar

Stengt

29. mars

Stengt

1. april

Stengt

1. mai

Stengt

9. mai

Stengt

20. mai

Stengt

1. august

Stengt

24. desember

Stengt

25. desember

Stengt

26. desember

Stengt

31. desember

Stengt

 

Portugal: Euronext Lisbon


Stengte handelsdager i 2024

Stengt/halv dag

1. januar

Stengt

29. mars

Stengt

1. april

Stengt

1. mai

Stengt

24. desember

Halv dag*

25. desember

Stengt

26. desember

Stengt

31. desember

Halv dag*

Østerrike: Wiener Börse


Stengte handelsdager i 2024

Stengt/halv dag

1. januar

Stengt

29. mars

Stengt

1. april

Stengt

1. mai

Stengt

24. desember

Halv dag*

25. desember

Stengt

26. desember

Stengt

30. desember

Halv dag*

31. desember

Stengt

*Halv dag er normalt kl. 09:00 - 13:00 i europeiske markeder, og 15:30 - 19:00 (norsk tid) på de nord-amerikanske børsene. På Oslo Børs er halv dag 09:00 - 13:00 med sluttauksjon kl. 13:05 og TAL frem til kl. 13:10. I Sverige er det handel 09:00 - 12:55 med sluttauksjon kl. 13:00.

Vi tar forebehold om at oversiktene kan inneholde feil. Fulle oversikter over åpningstider og stengte handelsdager i 2024 finnes på børsenes nettsider.

Ofte stilte spørsmål om børsenes åpningstider

Euronext Oslo Børs åpner klokken 09:00 og kontinuerlig handel stenger klokken 16:20. Mellom klokken 16:20 og 16:25 er det sluttauksjon på børsen og senest klokken 16:30 stenges all handel.

Nasdaq Stockholm åpner klokken 09:00 og sluttauksjonen starter kl 17:25 og avsluttes 17:30.

Nasdaq og New York Stock Exchange (NYSE) i USA er åpne mellom klokken 15:30 til 22:00 norsk tid. I lokal tid er børsene åpne fra klokken 09:30 og 16:00.

I 2024 går USA over til sommertid fra og med søndag 10. mars og går tilbake til normaltid søndag 3. november. I Norge bytter vi til sommertid søndag 31. mars og tilbake søndag 27. oktober. Åpningstidene på USA-børsene vil dermed avvike fra 10. mars til 31. mars på våren, og fra 27. oktober til 3. november på høsten. I disse periodene er åpningstidene 14:30 - 21:00 norsk tid.

Ved halv dag er Oslo Børs åpen mellom kl. 09:00 og 13:00. Sluttauksjon er kl. 13:05 og all handel stenges senest kl. 13:10.

I Sverige er det ved halv dag handel mellom kl. 09:00 - 12:55 med sluttauksjon kl. 13:00.

På de andre europeiske børsene er halv dag mellom kl. 09:00 - 13:00 mens halv dag i USA og Canada er mellom klokken 15:30 og 19:00 norsk tid.

I 2024 holder Oslo Børs stengt 1. januar, 28. mars, 29. mars, 1. april, 1. mai, 9. mai, 17. mai, 20. mai, 24. mai, 24. desember, 25. desember, 26. desember og 31. desember. 27. mars har Oslo Børs halv dag.