Investeringsrådgivning

Aksje- og obligasjonsmeglere hos Pareto Securities skal kunne yte investeringsrådgivning. Slik rådgivning vil ikke nødvendigvis skje i utstrakt grad, men vi ønsker at alle våre kunder skal kunne motta investeringsråd dersom de har behov for det.

Registerer deg på 3 minutter med BankID

Investeringsrådgivning fra Pareto Securities

Investeringsrådgivning er begrenset til de få investeringsproduktene Pareto Securities tilbyr, og er derfor ikke produktuavhengig.

Vår virksomhet omfatter heller ikke rådgivning til kunder med hensyn til å sette opp investeringsmål og nærmere investeringsrammer (prinsipper for aktivaallokering, sammensetning av portefølje for å oppnå ønsket diversifisering osv.). Ønsker du bistand til dette må du derfor kontakte en annen tjenesteyter som tilbyr denne tjenesten.

Disse produktene tilbyr Pareto Securities

Vi tilbyr et begrenset spekter av investeringsprodukter:

  • Norske og utenlandske noterte og ikke-noterte aksjer og egenkapitalinstrumenter
  • Aksjefond
  • Norske og utenlandske Exchange Traded Funds (ETF) og børshandlede verdipapirer
  • Norske og utenlandske noterte og ikke- noterte obligasjoner

Paretos investeringsprodukter har positiv avkastning/gevinst etter kostnader som målsetting, har gjennomgående middels/høy risiko og har varierende anbefalt investeringshorisont avhengig av blant annet likviditet. Produkter med lav risikoprofil tilbys ikke.

Slik får du tilgang til investeringsrådgivning

Verdipapirhandelloven krever at kunder som skal tilbys investeringsrådgivning gjennomgår en egnethetstest for å sette verdipapirforetaket i stand til å anbefale de investeringstjenester og de finansielle instrumenter som egner seg for kunden. Opplysningene som gis i dette skjemaets skal sette Pareto i stand til å gjennomføre en slik egnethetstesting.

Dersom du ikke har BankID, kan du benytte dette skjemaet for manuell signering.

Bærekraftspreferanser

Dersom du allerede er godkjent for investeringsrådgivning og ønsker å registrere eller oppdatere dine bærekraftspreferanser, eller lese mer om hva dette innebærer, kan du gå til vår infoside her.

Nye kunder kan registrere sine bærekraftspreferanser gjennom skjemaet for investeringsrådgivning som det er lenket til ovenfor.

Kom i gang med Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Registrering med BankID på 3 minutter.