Kundeavtaler - Bli kunde hos Pareto Securities

Her finner du skjemaer og avtaler knyttet til ulike tjenester hos Pareto Securities. Du kan også lese mer om LEI-nummer.

Slik blir du kunde

Alternativ 1: Med BankID kan du raskt og enkelt registrere deg som privatkunde:

Alternativ 2: Benytt dokumentene nedenfor. PDF-filene lastes ned, fylles inn, signeres og returneres oss med tydelig fargekopi av gyldig legitimasjon og supplerende dokumentasjon av identitet, f.eks. kopi av strømregning eller bankkontoutskrift*.
Benytt hhv Kundeavtale - personkunder / Kundeavtale - foretak

Flytting av verdipapirer til Pareto Securities

For å flytte hele eller deler av din portefølje til oss, fyller du inn overføringsfullmakten. Vi kan også motta allerede belånte porteføljer.

Ta kontakt med kundeservice for hjelp til overførsel av lån og aksjer/fond.

Tilleggsavtaler

Belastningsfullmakt benyttes kun dersom du ønsker oppgjør fra ekstern bankkonto.

Avtaler ved verdipapirfinansiering

*Legg merke til at dette skjemaet kun er for deg som allerede har en verdipapirkredittavtale på plass, men ikke for aksjesparekonto.

Søknader sendes sammen med siste lønnslipp og siste ligning. Selskaper skal sende med siste års regnskap, oppdatert balanse og oversikt over dagens verdipapirportefølje.

Aksjekreditt og intradagskreditt kan øke din eksponering i markedet, og dermed både din potensielle fortjeneste og ditt potensielle tap. Shorthandel innebærer at du kan tape mer enn investert beløp. Produktene egner seg best for investorer som har god kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet.

Ofte stilte spørsmål om LEI-nummer

LEI-nummer («Legal Entity Identifier») er et globalt identifikasjonsnummer som er påkrevd for alle juridiske enheter som ønsker å handle i finansielle instrumenter på blant annet regulerte markedsplasser og MTF-er. Aktuelle finansielle instrumenter inkluderer aksjer, obligasjoner, renteswap, FX forward og FX swap, opsjoner og andre derivater.

Foretakets LEI-nummer kan du finne her: https://www.gleif.org/en

Et LEI-nummer er gyldig i 12 måneder og kan bestilles med varighet 1, 3 eller 5 år. Søknadsprosessen tar normalt noen timer mellom kl. 09:00 og 16:00 på virkedager. Vi vil anbefaler at LEI nummeret fornyes samme måned som det utløper for å hindre at kontoen potensielt sperres for handel.

Pris per 1 år fornyelse: NOK 699,-
Pris per 1 år nytegning NOK 899,-

Hvis Foretaket ikke har et LEI-nummer kan man bestille dette via vår samarbeidspartner NordLEI*. Bestill LEI-nummer her.

Du kan også fornye eller bestille LEI nummer ved å logge inn på vår kundeweb. Her ser du også dato for når LEI-nummer utløper.

*NordLEI er en trygg aktør fra Sverige som opererer som en LOU (Local Operating Unit) og har en lang erfaring med å arbeide med LEI siden 2013. Takket være deres effektive prosesser får du ditt LEI i løpet av ett par timer samtidig som du har tilgang til svensk support med raske svartider.

Vilkår

Utfylte kundeavtaler/søknader sendes oss per post:
Pareto Securities AS, Att: Aksjehandel på nett, Postboks 163, 4001 Stavanger

Har du spørsmål om utfylling av kundeavtaler, kontakt vår kundeservice på telefon +47 24 13 39 19 eller e-post online@paretosec.com.

Kopi av gyldig legitimasjon - vi godtar kun tydelig fargekopi av norsk bankkort med bilde, nordisk førerkort basert på EU-standard, nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land og pass.

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Registrer deg med BankID på 3 minutter.