VPS Investortjenester

VPS Investortjenester er en internettjeneste som gir deg full oversikt over dine VPS-registrerte verdipapirer på tvers av kontoførere (ulike banker/meglerhus). Alle som har en verdipapirkonto kan få tilgang til VPS Investortjenester.

Registerer deg på 3 minutter med BankID

Basistjenester i VIP Investortjenester

Dette er tjenester som alle kunder har tilgang til uansett kontofører i VPS Investortjenester:

  • Beholdningsoversikt: Oversikt over dine fondsandeler, aksjer, obligasjoner etc. på alle dine VPS-konti. Du kan se på én og én konto eller alle under ett. Det er også mulig å søke på beholdninger tilbake i tid.
  • Postkasse: Postkassen fungerer som et elektronisk arkiv. Dersom du ikke har reservert deg mot å motta meldinger fra VPS, vil du her finne alle endringsmeldinger, årsoppgaver og realisasjonsoppgaver tilbake til år 2000.
  • Konto- og personopplysninger: Oversikt over personlige opplysninger på VPS-konto som adresse, bankkonti for belastning og utbetaling, telefonnummer, e-postadresse etc.
  • Transaksjonsoversikt: Oversikt over alle dine transaksjoner. En transaksjon vises straks den er registrert.
  • Beregning av gevinst/tap: Oversikt over gevinst eller tap på dine beholdninger.

Selskapstjenester

Dette er tjenester som aksjeselskap kan velge å tilby i VPS Investortjenester:

  • Emisjoner: Du kan delta i emisjoner via VPS Investortjenester.
  • Generalforsamling: Her finner du informasjon om generalforsamlinger i selskaper du er aksjonær i. Du har også mulighet for påmelding til generalforsamlingen, eller eventuelt avgi stemmefullmakt til en annen.
  • Foretakshendelser (corporate actions): Lar deg se hvilke foretakshendelser som er forestående

Ditt VPS-nummer hos Pareto Securities

Du finner ditt VPS-kontonummer under "Innstillinger" og "kontoinformasjon". Ditt VPS-kontonummer består av 12 siffer.

Kom i gang med Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Registrering med BankID på 3 minutter.