Styr risikoen med stop-loss - nå også i Europa

Hos Pareto Securities kan du risikostyre posisjonene dine med et utvalg stop-loss-ordre, og nå kan du også legge stop-loss på de europeiske børsene, i tillegg til i USA og de nordiske markedene. Se hvordan du kan bruke stop-loss i tradingen din.

Del med andre

Aksjegraf med candle sticks

Pareto Securities

No

Stop-loss er både en investeringsstrategi og et viktig verktøy for risikostyring av aksjeposisjoner, og er en praktisk måte å automatisere ordrelegging og begrense eventuelle tap.

Stop-loss kan være nyttig dersom du ikke har mulighet til å følge aktivt med på markedet, og ønsker å kjøpe eller selge aksjer hvis kursen faller eller stiger til et visst nivå.

Som kunde hos oss kan du handle aksjer med avanserte handelsfunksjoner i 16 globale markeder, inkludert de største børsene på kontinental-Europa og USA.

Som eneste nettmegler i Norge tilbyr vi nå stop-loss på europeiske aksjer i tillegg til stop-loss-ordre i Norden og USA.

Stop-loss i 16 markeder

Ut fra hvilket marked du skal handle i, kan du benytte forskjellige stop-loss-typer, som alle har litt ulike egenskaper:

Marked

Norge

Sverige

Danmark

Finland

USA

Tyskland

Frankrike

Nederland

Belgia

Spania

Italia

Storbritannia

Sveits

Canada

Portugal

Østerrike

Stop-loss


 Trailing stop-loss

 
Stop Limit

Stop Market

Du kan legge stop-loss- og trailing stop-loss-ordre i de nordiske markedene, og Stop Limit og Stop Market på børsene i Europa og Nord-Amerika.

Vær imidlertid obs på at du må bruke Infront Web Trader, Active Trader eller Infront Mobile for å handle europeiske aksjer utenfor Norden.

Marked

Ordretype

Beskrivelse

Norge, Sverige, Danmark, Finland

Stop-loss

Aktiveres hvis den sist omsatte aksjekursen når en oppgitt triggerpris. Når den aktiveres sendes ordren til markedet med en oppgitt limit (pris du vil kjøpe/selge til).

Norge, Sverige, Danmark, Finland

Trailing stop-loss

En stop-loss der triggeren er en bevegelig variabel som automatisk følger bevegelsene i aksjekursen.
Ordren aktiveres idet aksjekursen når en prosentsats eller omsetning (tick) fra den laveste eller høyeste kursen aksjen har hatt etter ordren ble lagt.

USA, Canada, Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Spania, Italia, Storbritannia og Sveits

Stop Limit

Identisk som en stop-loss-ordre. Ordren aktiveres hvis den sist omsatte aksjekursen når en triggerpris, og går til markedet med en valgt limitpris.

USA, Canada, Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Spania, Italia, Storbritannia og Sveits

Stop Market

Idet aksjen når en bestemt kurs (triggerpris) sendes ordren til markedet med limit “at market”, som vil si at ordren går til beste tilgjengelige pris i markedet.

Hvordan fungerer stop-loss?

Stop-loss er en ordrefunksjon som gir deg mulighet til å definere vilkår på ordren. En stop-loss-ordre aktiveres og sendes til markedet hvis den sist omsatte aksjekursen oppnår en oppgitt triggerpris. En stop-loss består derfor av to komponenter:

  • Aksjekursen som må oppnås for at ordren skal aktiveres. Det kalles ofte for trigger eller triggerpris
  • Prisen/limit-en som du vil selge aksjen for. Det er denne prisen ordren vil ha når den sendes til markedet

Du kan både kjøpe og selge aksjer ved hjelp av stop-loss. Når du ønsker å selge må triggerverdien være lavere eller lik sist omsatte kurs for at ordren skal aktiveres og sendes på børs. Ved kjøp vil limitprisen være høyere eller lik siste triggerpris. Stop-loss-ordre vises ikke i markedet med mindre triggerprisen nås.

Hvordan fungerer en trailing stop-loss?

En trailing stop-loss og en vanlig stop-loss ordre kan i utgangspunktet oppfattes som ganske like ved at de begge har som funksjon å begrense ditt tap dersom en aksje skulle falle i verdi. Derimot er en trailing stop-loss mer fleksibel enn en tradisjonell stop-loss. Mens du legger en fast trigger- og limitpris med stop-loss, har en trailing stop-loss en bevegelig triggerpris.

I eksempelet under er kursen 100 idet trailing stop-loss-ordren blir aktivert. Trailing stop-loss-verdien er 2 og da blir triggerlimit 98. Dersom aksjekursen stiger til 108, vil en trailing stop-loss øke triggeren til 106. Hvis den sist omsatte aksjekursen faller til 107, vil stop-loss triggeren fremdeles være 106.

Dersom kursen faller ytterligere, for eksempel til 106, vil det trigge din trailing stop-loss og salgsordren sendes til markedet.

Du kan altså benytte trailing stop-loss til å begrense tap, og samtidig beholde muligheten for gevinst, og uten å følge aktivt med på markedet.

Du kan legge en trailing stop-loss som enten en prosent og som nivå (ticks). Lær mer om forskjellen på prosent og ticks og se hvordan legge en trailing stop-loss-ordre her.

Merk at du ikke kan legge en trailing stop-loss-ordre i markedene utenfor Norden (USA, Canada, Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Spania, Italia, Storbritannia og Sveits).

Slik legger du stop-loss i Norden

I Norge, Sverige, Danmark og Finland kan du legge både stop-loss og trailing stop-loss.

Når du skal legge en stop-loss-ordre via handelsplattformen vår legger du inn ticker, antallet aksjer du vil handle (Volum) og ordretype "Stop-Loss".

Angi hvor lenge du ønsker at stop-loss-ordren skal være aktiv (Trigger Validity) og om ordren skal trigges av at aksjekursen går over eller under den triggerprisen du har satt (Trigger Condition), avhengig av om det er en kjøps- eller salgsordre.

Triggerprisen bestemmer når stop-loss-ordren skal aktiveres og sendes på børs. Ved salg må triggerverdien være lavere eller lik (Lower/Equal som Trigger Validity) sist omsatt kurs. Hvis aksjen faller til kursen du har lagt som trigger vil ordren bli aktivert og sendt til børs. Ved kjøp (ved shortposisjon) må triggerverdien være høyere eller lik (Higher/Equal som Trigger Validity) sist omsatt kurs.

Legg så inn limitprisen (prisen som aksjen(e) skal gå til markedet for idet ordren aktiveres). Klikk kjøp/selg og bekreft for å legge ordren.

Når du skal legge en stop-loss-ordre i nordiske markeder via Infront Web Trader eller Active Trader finner du aksjen og ticker du ønsker å handle, åpner "Show advanced" og velger "Strategy" som ordretype (Type).

Deretter velger du "Stop Loss" som strategi (Strategy) og legger inn hvor lenge du ønsker at stop-loss-ordren skal være aktiv (Trigger Validity), og om ordren skal trigges av at aksjekursen går over eller under triggerprisen du har satt (Trigger Condition).

Legg så inn triggerprisen, og limitprisen, og trykk buy/sell og bekreft for å legge ordren.

Slik ser det ut i Infront Web Trader:

Tilsvarende eksempel i Infront Active Trader:

Slik legger du trailing stop-loss i Norden

Når du skal legge en trailing stop-loss, kan du velge om den skal følge en prosent eller ticks. Ett tick er et nivå i aksjen, og kommer frem av ordreboken. Equinor har for eksempel en ticksize på 5 øre, mens Norsk Hydro har 2 øre. Ved å benytte prosent vil stop-loss-triggeren følge en gitt prosent, mens det ved ticks vil følge et antall kroner/øre.

Trailing stop-loss i prosent:

Trail Limit er hvor langt etter aksjekursen trailing stop-loss-ordren skal følge. En Trail Limit-verdi (%) kan legges inn fra 0,1 til 100.

  • Kjøp: Ved å sette Trail Limit (%) som 1 vil ordren trigge når aksjen er 1 % høyere enn den laveste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn.
  • Salg: Ved å sette Trail Limit (%) som 1 vil ordren trigge når aksjen er 1 % lavere enn den høyeste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn.

Triggerverdien justerer seg automatisk for hele tiden å reflektere 1 % avstand fra aksjekursens høy/lav for perioden etter at ordren ble lagt inn.

Deviation (%) bestemmer hvor langt limitprisen blir fra triggerprisen: Deviation-verdien (%) kan legges inn fra 0,1 til 100. Dersom deviation settes til 0,5 % vil limitprisen bli 0,5 % lavere/høyere enn triggerprisen.

Limitprisen justerer seg automatisk for å hele tiden reflektere 0,5 % avstand fra triggerprisen.

Trailing stop-loss i ticks:

Trail Limit-verdien i ticks legges inn fra 1 og oppover. 1 tilsvarer verdien av ticksize til aksjen. Ticksize er den minste mulige bevegelsen i en aksje og vil typisk tilsvare nivåer i ordreboken. For eksempel er ticksizen i Equinor 0,05 kroner (5 øre), og da vil 1 tick tilsvare verdien 0,05 kroner.

Du kan beregne kroneverdien til ticks ved å ta antall kroner du ønsker i Trail Limit og dele det på ticksize til aksjen.

Om du for eksempel ønsker å legge en Trial Limit på 1 krone for Equinor, som har en ticksize på 5 øre, vil antallet ticks bli 20. Utregningen blir 1/0,05 = 20.

  • Kjøp: Ved å sette Trail Limit (ticks) lik 20 vil ordren trigge når aksjen er 20 ticks høyere enn den laveste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn.
  • Salg: Ved å sette Trail Limit (ticks) lik 20 vil ordren trigges når aksjen er 20 ticks lavere enn den høyeste kursen aksjen har hatt etter at ordren ble lagt inn.

Deviation (ticks): Verdier legges inn fra 1 og oppover. Deviation bestemmer hvor langt limitprisen blir fra triggerprisen. Dersom deviation settes til 2 vil limitprisen bli 2 ticks lavere/høyere enn triggerprisen. I Equinor vil 2 ticks tilsvare 0,10 kroner. Limitprisen justerer seg automatisk for hele tiden å reflektere 2 ticks avstand fra triggeren.

Å legge en trailing stop-loss-ordre i både prosent og ticks i Infront Web Trader og Active Trader fungerer på samme måte som i handelsplattformen vår.

Du legger inn aksje og volum, velger "Strategy" som ordretype ("Type"), og velger "Trailing Stop (%)" eller "Trailing Stop (ticks)" som Strategy. Angi deretter hvor lenge ordren skal være gyldig ("Trigger Validity") og hvor mange prosent eller ticks du ønsker at stop-loss-ordren skal følge aksjekursen ("Trail Limit"), og hvor mange prosent/ticks limit skal settes på ordren ("Deviation").

Slik ser det ut i ordrevinduet i Infront Web Trader:

Trailing Stop (ticks) i Infront Web Trader:

Slik ser det ut i ordrevinduet i Infront Active Trader:

Trailing Stop (ticks) i Active Trader:

Slik legger du stop-loss i USA og Europa

I markedene utenfor Norden heter stop-loss "Stop Limit" i våre handelssystemer, mens det også er mulig å legge en "Stop Market"-ordre.

Markedene med Stop Limit og Stop Market er USA (New York Stock Exchange og Nasdaq), Canada (Toronto Stock Exchange), Tyskland (Frankfurt Stock Exchange), Frankrike (Euronext Paris), Nederland (Euronext Amsterdam), Belgia (Euronext Brussels), Spania (Bolsa Madrid), Italia (Borsa Italiana), Storbritannia (London Stock Exchange) og Sveits (SIX Swiss Exchange).

Du kan ikke legge en trailing stop-loss-ordre i USA, Canada, Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Spania, Italia, Storbritannia og Sveits.

Stop Limit

En Stop Limit-ordre er identisk til en stop-loss: Ordren aktiveres hvis den sist omsatte aksjekursen når den oppgitte triggerprisen. Ved salg kommer ordren til å trigges når den sist omsatte kursen er lik eller lavere enn triggerprisen på ordren. Ved kjøp vil ordren trigges når den siste kursen er lik eller over triggerprisen. En stop limit-ordre vil, likt som stop-loss, ikke vises i markedet med mindre triggeren nås.

Limitpris ved salgsordre er den laveste kursen du er villig til å selge aksjene for, mens limitpris ved kjøpsordre er den høyeste kursen du er villig til å kjøpe aksjene for.

Stop Market

Stop Market er en ordre for å kjøpe eller selge en aksje når den når en bestemt pris (triggerpris/-verdi) til beste tilgjengelige pris i markedet. Stop Market-ordre har med andre ord ikke en limit, men blir en vanlig markedsordre idet triggerprisen blir nådd. Det vil si at ordren vil bli utført umiddelbart til den beste tilgjengelige prisen i markedet .

Det er viktig å merke seg at den endelige kjøps- eller salgsprisen ikke nødvendigvis vil være lik triggerprisen, spesielt i et volatilt marked.

Skal du legge en Stop Limit-ordre i USA i handelsplattformen vår, legger du inn ticker, antallet aksjer du vil kjøpe/selge (Volum) og til hvilken limit (Pris). Pris tilsvarer Limit Price for stop-loss i de nordiske markedene, og er prisen aksjen(e) vil ha idet de sendes til markedet.

Velg ordretype "Stop-Limit" og angi hvor mye volum du vil vise i markedet "Åpent volum". Å vise et mindre antall aksjer enn det du faktisk selger er i all hovedsak bare aktuelt ved større ordre. Angi deretter hvor lenge ordren skal være gyldig (Gyldighet), triggerpris (Trigger Price), klikk kjøp/selg og bekreft ordren.

Vær oppmerksom på at du kun kan handle i europeiske aksjer gjennom Infront Web Trader, Active Trader og Infront Mobile, og ikke i handelsplattformen vår.

Skal du legge en Stop Limit-ordre i USA i Infront Web Trader eller Active Trader legger du inn ticker, antallet aksjer du vil kjøpe/selge ("Volume") og ordretype Stop-Limit. Angi deretter hvor lenge ordren skal være gyldig ("Validity"), hvor mye volum du vil vise markedet ("Open Volume") triggerpris ("Trigger Price"), og klikk kjøp/selg.

Tilsvarende eksempel i Infront Active Trader:

Vær oppmerksom på at du kun kan handle i europeiske aksjer gjennom Infront Web Trader, Active Trader og Infront Mobile og ikke i handelsplattformen vår.

Skal du legge en Stop Market-ordre i USA i handelsplattformen vår, legger du inn ticker, antallet aksjer du vil kjøpe/selge (Volum) og ordretype "Stop-Market". Angi antallet aksjer du vil vise markedet med "Åpent volum".

Stop Market er en ordre for å kjøpe eller selge en aksje når den når en bestemt pris (triggerpris). Når triggerverdien er nådd, blir stop-market-ordren en vanlig markedsordre. Det innebærer at ordren vil bli utført umiddelbart til den beste tilgjengelige prisen i markedet.

Det er viktig å merke seg at den endelige kjøps- eller salgsprisen ikke nødvendigvis vil være lik triggerprisen, spesielt i et volatilt marked.

Skal du legge en Stop Market-ordre i USA eller på Europa-børsene legger du inn ticker, antallet aksjer du vil kjøpe/selge (Volum) og ordretype "Stop-Market". Angi antallet aksjer du vil vise markedet med "Åpent volum".

Stop Market er en ordre for å kjøpe eller selge en aksje når den når en bestemt pris (triggerpris). Når triggerverdien er nådd, blir stop-market-ordren en vanlig markedsordre. Det innebærer at ordren vil bli utført umiddelbart til den beste tilgjengelige prisen i markedet.

Det er viktig å merke seg at den endelige kjøps- eller salgsprisen ikke nødvendigvis vil være lik triggerprisen, spesielt i et volatilt marked.

Slik ser en Stop Market-ordre ut i Infront Web Trader:

Infront Active Trader:

Vær oppmerksom på at du kun kan handle i europeiske aksjer gjennom Infront Web Trader, Active Trader og Infront Mobile og ikke i handelsplattformen vår.

Her finner du aktive stop-loss-ordre

Alle dine aktive ordre finner du til enhver tid i "Mine ordre" i handelsplattformen vår, og "Orders & Trades" i Infront Web Trader og Active Trader.

Verdt å vite om stop-loss

Timing

Stop-loss og trailing stop-loss kan brukes som strategier for å ta nye posisjoner.

Handel ved brudd på tekniske nivåer

Man kan velge å legge inn en stop-loss ordre kjøp med triggerverdi rett over motstandsnivået, og ordren vil da kun effektueres dersom den bryter gjennom motstandsnivået.

Ønsker du å selge short når en aksje bryter under et støttenivå, kan du legge inn en stop-loss ordre salg med triggerverdi rett under støttenivået (shortsalg forutsetter at man har kredittavtale).

Timing av kjøp

Trailing stop-loss kan være et nyttig hjelpemiddel for timing av kjøp. Når aksjen har en stigende trend, ønsker mange å benytte en korreksjon i kursen til å få en gunstig inngang i aksjen.

Med trailing stop-loss kjøp med Trail Limit i prosent eller ticks, har man muligheten til å få kjøpt aksjen når kursen har endret seg x % eller x kroner/øre opp fra bunnen av korreksjonen. Dette kan være et bedre alternativ enn å kjøpe aksjen mens den faller.

Timing av shortsalg

Trailing stop-loss kan også brukes for timing av shortsalg.

Mange benytter en kort opptur i en aksje med en fallende trend til å shorte aksjen. Som et alternativ til å selge aksjen mens den stiger, lar et trailing stop-loss-salg deg selge automatisk etter en korreksjon på x prosent eller x kroner ned fra toppen.

Risiko ved stop-loss og trailing stop-loss

Dersom limitverdien din er for nær triggerverdien kan du risikere at den kursen du ønsker å selge/kjøpe for passeres slik at du ikke får solgt eller kjøpt. Det finnes også en risiko for at volumet er lavere enn ordrevolumet ditt og at du dermed bare får solgt/kjøpt deler av ønsket volum.

Feilaktig eller forsinket kursinformasjon til vår ordremonitor kan medføre at ordrer ikke blir trigget eller feilaktig blir trigget. Vær oppmerksom på at vi i vår ordremonitor kun benytter kursinformasjon fra primærmarkedet (f.eks. Oslo Børs for norske aksjer). I markedene utenfor Norden kan tekniske problemer hos meglerhuset vi benytter kunne medføre at Stop Limit- og Stop Market-ordre ikke trigges.

Feiltasting av andre aktører kan medføre at stop-loss-ordren din blir trigget. Du risikerer dermed at ordren blir trigget på grunn av feil kurs i aksjen i et kort øyeblikk.

Risikogrenser

Vær oppmerksom på at vi har en risikogrense som sier at aggressive ordre ikke kan avvike mer enn en viss prosent fra best bid/offer i forskjellige markeder.

På Oslo Børs og Euronext Expand er risikogrensen 12 %, og 20 % på Euronext Growth. Dersom limiten avviker mer enn risikogrensen på den respektive markedsplassen fra best bid/offer vil ordren automatisk slettes før den kommer til markedet.

På Nasdaq Nordic (OMX) er det en risikogrense på 10 %, i tillegg til en mekanisme som ytterligere kontrollerer at ordren ikke flytter aksjekursen mer enn 3 % for OMX30-indeksen, og 10 % for First North.

På europeiske aksjer gjelder samme risikogrenser som på Nasdaq Nordic, men kan avvike noe mellom de forskjellige børsene.

For amerikanske aksjer må limit-en være mindre enn 15 % fra triggerprisen. Er limit-en mer enn 15 % fra triggerprisen vil ordren bli avvist.

En Stop Market-ordre i USA bør ikke være for stor relativt til likviditeten i aksjen. Om ordren er for stor sammenlignet med likviditeten i aksjen, vil ordren pauses når den trigges, og må bekreftes av meglerdesken vår.

Kursalarm

Et alternativ til stop-loss er å opprette kursalarmer i Infront Mobile, Web Trader og Active Trader.

Kursalarmer legger du i Infront Mobile Trader ved å gå til bjelleikonet på bunnlinjen i appen og plusstegnet på siden. Legg så inn aksje og hvor mye prosentvis eller nominell kursendring du ønsker varsel på.

Kursalarmer legger du i Infront Web Trader ved å klikke på bjelleikonet øverst til høyre og "add alert". Legg så inn aksje og hvor mye prosentvis eller nominell kursendring du ønsker varsel på.

Kursalarmer legger du i Infront Active Trader ved å klikke på bjelleikonet øverst til høyre og "add alert". Legg så inn aksje og hvor mye prosentvis eller nominell kursendring du ønsker varsel på.

Effektiviser tradingen med algoritmer

Stop-loss er langt fra den eneste ordretypen du kan bruke som kunde hos oss. Med våre syv utvalgte algoritmer kan du selv handle med algoritmer i alle markeder vi tilbyr handel i.

Algoritmehandel passer for deg som handler aktivt på børsen og vil redusere dine ordrers påvirkning på aksjekursen, og hos oss kan du handle med algoritmene Participate (10%, 20%, 30%), Darkpool, Over-the-day, Stealth og VWAP.

Laster inn...

Er du aktiv i aksjemarkedet?

Et dedikert team med aksjemeglere gir deg raskt og profesjonell hjelp. Med lang erfaring innen handel og day-trading kan vi hjelpe med både tekniske og markedsrelaterte problemstillinger.

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt for en samtale om hva vi kan tilby deg.

Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet vårt Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

SISTE NYTT FRA PARETO SECURITIES