Egenkapitalbevis

Et egenkapitalbevis (engelsk: Equity Certificate) er et egenkapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. De første egenkapitalbevisene ble introdusert i 1988, og i dag har mange sparebanker utstedt egenkapitalbevis. Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformen og innflytelse i bankens organer. Hovedprinsippet er at overskuddet fordeles forholdsmessig etter egenkapitalbevisenes eierandel og institusjonens øvrige kapital. Les mer om egenkapitalbevis hos Sparebankforeningen.

Frem til 1 juli 2009 ble Egenkapitalbevis kalt for Grunnfondsbevis, og de første av disse ble introdusert i 1988.

Kom i gang med Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Registrering med BankID på 3 minutter.