Euronext Growth

Euronext Growth (tidligere Merkur Market) er ikke et regulert marked, men en såkalt multilateral handelsfasilitet ("MHF", på engelsk "MTF") hvor aksjer kan handles gjennom børsens handelssystem og under børsens markedsovervåkning. Dette i motsetning til OTC-listen, som baserer seg på at verdipapirforetak melder inn interesser og gjennomførte handler, men uten automatisk gjennomføring av handler og markedsovervåking.

Selskaper som er notert på Euronext Growth er underlagt mindre omfattende krav sammenlignet med selskaper notert på Oslo Børs og/eller Euronext Expand (tidligere Oslo Axess). Videre krever ikke notering på Euronext Growth at det utarbeides et EØS-prospekt (opptaksprospekt), men isteden et noteringsdokument som utarbeides i henhold til opptaksreglene for Euronext Growth. Selskaper som gjør en offentlig emisjon i forbindelse noteringen vil likevel måtte vurdere reglene for utarbeidelse av EØS-prospekt med tanke på reglene om tilbudsprospekt.

Dersom selskaper notert på Euronext Growth på et senere tidspunkt ønsker å overføre notering til Oslo Børs eller Euronext Expand vil prosessen kunne være noe enklere sammenlignet med normal opptaksprosess til henholdsvis Oslo Børs/Euronext Expand, avhengig av hva som er blitt gjort av forberedelsesarbeid i forkant av Euronext Growth-noteringen.

For mer informasjon om kapitalinnhenting og notering på Euronext Growth, Oslo Børs eller Euronext Expand, snakk med din kontakt hos Pareto Securities. Se også disse informasjonssidene på Oslo Børs.

Kom i gang med Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Registrering med BankID på 3 minutter.