Unoterte aksjer

En unotert aksje er en aksje som ikke omsettes på en regulert markedsplass eller en MTF. Hos Pareto Securities tilbys handel i unoterte aksjer som er notert på NOTC. I tillegg har vi en egen liste av unoterte aksjer (Pareto OTC), som vi tilbyr handel i.

Handel med unoterte aksjer innebærer høy risiko

Unoterte aksjer har normalt en lavere markedsverdi enn børsnoterte aksjer og har færre aksjeeiere. Dette vil påvirke likviditeten i aksjen, slik at det kan være vanskelig å omsette aksjer. Det betyr at det kan være vanskelig å selge aksjene på tidspunktet man ønsker.

Prisen på en unotert aksje kan være vanskelig å sette korrekt ettersom det ofte kan være få kjøpere og selgere i unoterte aksjer. Dette medfører at man kan være nødt til å selge aksjene til en lavere verdi enn reell markedsverdi for å få solgt aksjene. I det unoterte markedet foregår handel som regel ved at meglerforetakene oppgir informasjon om kjøps- eller salgsinteresser til hverandre.

Unoterte aksjer har ikke den samme rapporteringsplikten som børsnoterte aksjer. Selskapene trenger ikke rapportere kvartalstall, og det er heller ikke de samme kravene til å melde annen relevant informasjon. Dette kan være profit warning (positiv/negativ), innsidekjøp eller -salg av aksjer med mer. Dette øker risikoen for deg som investor.

Forskjellen mellom kjøp- og salgskurs kalles spread og benevnes i prosent (%). Spreaden vil utgjøre en kostnad - desto høyere spreaden er, desto større er kostnaden for deg som handler produktet. Spreaden i unoterte aksjer er ofte høy.

Handel i unoterte aksjer er en manuell prosess, noe som gjør at kostnaden ved å handle i disse selskapene er høyere enn i ved handel av børsnoterte aksjer.

Ordrelegging

For å legge inn ordre i selskaper på NOTC-listen, kan du benytte våre nettløsninger, men vær klar over at det er en manuell prosess i bakkant hvor vi må ringe motparten. Dette kan ofte ta litt tid. For å legge inn ordre i selskaper på Pareto OTC-listen må du ta kontakt med oss direkte.