Skifter ut over halve aksjebeholdningen i Paretoporteføljen

Sterk utvikling innen teknologi og energishipping bidro til å løfte modellporteføljen vår med 7,7 prosent i mai. Hovedindeksen på Oslo Børs steg på sin side med 5,1 prosent, og er hittil i år opp 10,2 prosent. Paretoporteføljen har steget 25,5 prosent så langt i år og i juni tar analytikerne inn syv aksjer og går tilbake til ti aksjer i porteføljen

Del med andre

Dataskjermer

Pareto Securities

No

Aksjehandelskunder med analysetilgang kan lese våre analytikeres kommentarer på alle de ti aksjene i porteføljen i analyse- og handelsplattformen vår. Logg inn for å lese rapporten.

De amerikanske børsindeksene og spesielt teknologitunge Nasdaq fikk en solid måned i mai, mens også Hovedindeksen på Oslo Børs endte mai opp 5,1 prosent. Modellporteføljen til aksjeanalytikerne våre løftet seg 7,7 prosent i mai, og er hittil i år opp 25,5 prosent, mens Hovedindeksen er opp 10,2 prosent så langt i 2024.

Volue (opp 13,9 prosent) og shippingaksjene Frontline og Hafnia (begge opp 13,6 prosent) ledet an utviklingen i mai, etterfulgt av Pexip (opp 11,8 prosent), Subsea 7 (opp 9,2 prosent), Protector Forsikring (opp 8,2 prosent) og Yara (opp 3,9 prosent). Aker BP (ned 1,1 prosent) Mowi (ned 3,4 prosent) endte i rødt ved månedsslutt.

Våre svenske aksjeanalytikere lager også en månedlig modellportefølje for svenske aksjer. Se aksjene i porteføljen her

Viktigste oppdateringer i juni

Omrokerer i shipping

Mai ble nok en formidabel shippingmåned. Inkludert utbytter steg både Frontline og Hafnia 13,6 prosent. Shippinganalytiker og analysesjef Eirik Haavaldsen ser bedre estimatmomentum i Hafnia i det korte bildet og beholder produkttankaksjen, samtidig som Frontline går ut etter sterk kursutvikling til fordel for tørrbulkaksjen Himalaya Shipping.

- Himalayas flåte på tolv moderne newcastlemax-skip fortsetter å være et aggressivt og belånt veddemål i tørrbulksektoren. I tredje kvartal vil alle skipene være på vannet og vi ser løpende avkastning i andre halvår på 13 prosent på våre estimater, sier Haavaldsen.

Laster inn...

Bytter teknologiaksjer

Begge teknologiaksjene i porteføljen løftet seg markant i mai, der både Pexip og Volue steg tosifrede prosenter i løpet av måneden. I juni tar cleantech-analytiker Gard Aarvik gevinst i Volue med bakgrunn i få triggere den kommende måneden. Samtidig bytter teknologianalytiker Olav Rødevand ut Pexip mot Crayon.

- Selv om Crayon har steget mye den siste måneden, handles aksjen fremdeles godt under sammenlignbare selskaper og cashkonverteringen ser ut som om den har stabilisert seg, sier Rødevand.

Gjødsel mot aluminium

Innen industrisektoren går Yara inn i lavsesong i gjødselsmarkedet, og med begrensede nyheter og triggere ventet fremover gjør det at industrianalytiker Kenneth Sivertsen bytter ut gjødselsaksjen med Norsk Hydro. Han viser til at Hydro-aksjen henger etter metallpriser og at estimatene trolig skal opp før Q2-rapporteringen.

- Selv om etterspørselen fortsatt er svak, er en mostandsdyktig amerikansk økonomi og Kinas tiltak mot eiendomssektoren positive nyheter. I tillegg gjør et stramt aluminamarked og forsyningsbortfall smeltekostnader høyere og støttende for høyere aluminiumspriser. Vi venter at EPS for 2024 skal opp over 10 prosent og markere slutten på etterspørselssvakheten. Da er en langsiktig oppsyklus et realistisk scenario, sier Sivertsen.

Laster inn...

Ser muligheter i retailaksje

Konsumanalytiker Joachim Huse inkluderer Kid i juniporteføljen etter interiørkjeden rapporterte sterkere enn ventet Q1-tall i mai, mens aksjen likevel er mer eller mindre flat siden tallslippet.

- Kid fortsetter å levere imponerende tall og har lykkes svært godt med å utvide produktporteføljen, samtidig som de er lite konkurranseutsatt gitt deres unike posisjonering. Mens andre aktører i varehandelen sliter med salget har Kid levert tosifret topplinjevekst i tre kvartaler på rad, kombinert med god lønnsomhet. Kid er et høykvalitetsselskap som rettferdiggjør en høyere prising, og priset til 13x forventet inntjening for 2025 synes vi aksjen er attraktiv, sier Huse.

Laster inn...

Bedre risk/reward i Austevoll i juni

Mai ble en svak måned for sjømatsektoren, der rapporteringssesongen viste blandede resultater og spotprisene falt i løpet av måneden. Mowi-aksjen endte ned 3,4 prosent, og for juni ser sjømatanalytiker Sander Lie bedre risk/reward i Austevoll enn hos de konvensjonelle oppdretterne.

- Austevoll rapporterte solide Q1-tall og vi mener selskapet kommer til å levere et sterkt 2024. Inntjeningen i Peru er på vei oppover og vi bemerker oss et godt fiske så langt, der store deler av kvoten allerede er fanget. Samtidig mener vi Lerøy-eksponeringen er undervurdert i markedet på nåværende nivåer. Men med det vi tror blir et dempet sektorsentiment i juni som følge av fallende spotpriser på laks, foretrekker vi Austevoll over en ren oppdrettsaksje. Inntjeningen og estimatene har også kommet bra opp i etter kvartalet, samt at vi synes verdsettelsen er attraktiv på nåværende nivåer, sier Lie.

Nye energiaksjer

Innen energisektoren kommer både fornybaraksjen Bonheur og olje- og gasselskapet Vår Energi tilbake i juniporteføljen.

- Bonheur-aksjen handles nå til nesten 40 prosent rabatt mot NAV. Mens andre produsenter og utviklere av fornybar strøm har gjort det sterkt i det siste etter en rekke oppkjøp i sektoren, har Bonheur stått relativt på stedet hvil. Innen deres andre store satsning - offshore vindturbinistallasjon - er deres nærmeste konkurrent Cadeler også opp omtrent 40 prosent i år. Med dagens markedsutsikter og prising bør det være mulig å gjøre verdiskapende transaksjoner innen dette segmentet. Vi tror Bonheur kommer til å generere mye verdier på flere fronter fremover og synes dagens kurs er et attraktivt inngangsnivå, sier energiserviceanalytiker Bård Rosef.

Analytikerkollega Tom Erik Kristiansen beholder Aker BP og ser oppside i Vår Energi på både absolutte og relative nivåer.

- Kontantstrømsavkastningen er over både Aker BP og Equinor de neste årene, og den sterke kontantstrømmen vil komme på kort sikt med både Johan Castberg og Balder X i produksjon i løpet av det neste året. Vi tror Vår Energi blir et ganske annerledes selskap innen et år og i god rute til å levere sterk vekst i tillegg til den løpende utbytteavkastningen på 12 prosent, sier Kristiansen.

Dette er de ti aksjene i porteføljen i juni:

Laster inn...

Lyst til å motta oppdateringene i porteføljen på epost?

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev for å motta porteføljeoppdateringene, siste nytt fra oss og månedlige analyser på epost.

Fyll inn skjemaet for å melde deg på. Du vil motta nyhetsbrevet fra og med første virkedag neste måned.

Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet vårt Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

SISTE NYTT FRA PARETO SECURITIES