When issued-handel

If issued

If issued-handel er en type handel som foregår i perioden før et selskap blir tatt opp til handel. If issued-handel er betinget av visse vilkår. Blant annet at selskapet det avtales handel i blir tatt opp til handel og hvis relevant at kapitalforhøyelsen blir godkjent av generalforsamlingen i selskapet og registrert i Foretaksregisteret. Dersom vilkårene som er satt for if issued-handelen ikke oppfylles vil ikke if issued-handelen bli gjennomført. Handlene i kurslisten nedenfor er derfor betinget av at disse vilkårene oppfylles.

If issued-handel tilbys utelukkende til profesjonelle investorer.