KAPITALINNHENTING

Emisjoner hos Pareto Securities

I Norden er vi en av de ledende meglerhusene innen egenkapitalinnhentinger, obligasjonsutstedelser og børsnoteringer. Vi er involvert i mer enn 200 egenkapital-, obligasjon-, prosjektfinansiering- og M&A-transaksjoner årlig.

Delta i emisjoner, kapitalanskaffelser og børsnoteringer både vi og andre aktører gjennomfører.

Delta i emisjoner

Vi tilbyr våre investorkunder deltagelse i et bredt spekter av emisjoner i spennende selskaper innenfor ulike størrelser, industrier og markeder.

Pågående transaksjoner

Se informasjon om noen av våre pågående transaksjoner

Tidligere gjennomførte transaksjoner

Se et utvalg av utførte transaksjoner på tvers av bransjer og geografier.