Grafer (charts)

Med våre innebygde grafverktøy kan du selv gjøre teknisk analyse. I tillegg til å velge mellom flere ulike typer grafer kan du tegne over 20 typer linjer og figurer direkte i grafen med tegneverktøyet.

Registerer deg på 3 minutter med BankID

Logg inn for å bygge grafer

Når du er logget inn og ser på fanen "teknisk analyse" tar du utgangspunkt i vår standard graf. Her kan du raskt bytte mellom ulike profiler og bygge egne profiler med graftypene og indikatorene du selv ønsker.

Candlestick charts

Candlestick chart, eller kandelgraf, er en type graf som brukes i teknisk analyse for å visualisere prisbevegelser i et finansielt instrument, som for eksempel aksjer eller valuta. Denne typen graf kan være nyttig for å identifisere mønstre og trendendringer i markedet. Hver "stearinlys" i grafen representerer en periode, som kan være en dag, time eller annen tidsenhet, og viser fire viktige prisdata: åpningskurs, høyeste kurs, laveste kurs og sluttkurs.

Candlestick har to deler: kroppen og stengene. "Kroppen" viser forskjellen mellom kurs ved åpning og stenging, og fargen på kroppen viser om kursen steg eller falt i løpet av perioden. Hvis kroppen er rød, betyr det at sluttkurs var lavere enn åpningskurs. Hvis kroppen er grønn betyr det at sluttkurs var høyere enn åpningskurs.

"Stengene " viser forskjellen mellom høyeste og laveste kurs i løpet av perioden. Stengene kan være plassert på toppen eller bunnen av kroppen, og viser hvor kursen var i forhold til åpnings- og sluttkurs. Lange stenger kan indikere stor volatilitet eller kraftig kjøp eller salg, mens korte stenger kan indikere liten volatilitet.

Illustrasjon på candlestick-graf

Hollow og filled candlesticks

Hollow og filled candlesticks brukes ofte for å representere prisbevegelser i en bestemt tidsramme, og gir informasjon om prisområder og prisvolatilitet i løpet av tidsrammen. Forskjellen ligger i retningen på prisbevegelsen, hvor hollow candlesticks representerer en bullish prisbevegelse og filled candlesticks representerer en bearish prisbevegelse.

Hollow candlesticks, også kjent som hvite candlesticks, dannes når sluttkursen er høyere enn åpningskursen. Dette skaper en «hollow» eller tom kropp, som representerer prisområdet mellom åpnings- og sluttkursene. Toppen av kroppen representerer sluttkursen, mens bunnen representerer åpningskursen. Linjene som strekker seg fra toppen og bunnen av rektangelet, kjent som øvre og nedre skygger, representerer de høyeste og laveste prisene som er nådd i løpet av tidsrammen.

Filled candlesticks, også kjent som svarte candlesticks, dannes når sluttkursen er lavere enn åpningskursen. Dette skaper en fylt kropp, som representerer prisområdet mellom åpnings- og sluttkursen. Toppen representerer åpningskursen, mens bunnen representerer sluttkursen. De øvre og nedre skyggene representerer de høyeste og laveste kursene som er nådd i løpet av tidsrammen.

Illustrasjon på hollow og filled chandlestick-graf

Heikin Ashi-diagram

Heikin Ashi er en type candlestick-diagram brukt for å identifisere trender og forutsi fremtidige markedsbevegelser. I motsetning til tradisjonelle candlestick-diagrammer, inkluderer Heikin Ashi-diagrammer prisdata fra gjeldende og tidligere perioder for å skape en jevnere representasjon av prisbevegelsen. Heikin Ashi-diagrammer brukes vanligvis for å identifisere endringer i trender, reverseringer og fortsettelsesmønstre, og kan være spesielt nyttige for langsiktig analyse.

Begrepet "Heikin Ashi" kommer fra de japanske ordene for "gjennomsnitt" og "bar", og refererer til beregningsmetoden som brukes for å skape diagrammet. Hver candlestick blir beregnet basert på gjennomsnittsprisene for gjeldende og tidligere perioder. Mer spesifikt blir åpnings-, høy-, lav- og sluttkursene for hver lysestake beregnet som følger:

  • Åpning: Gjennomsnittet av åpnings- og sluttkursene for forrige candlestick
  • Høy: Høyeste pris fra gjeldende periodes høy, open eller close
  • Lav: Laveste pris fra gjeldende periodes lav, open eller close
  • Slutt: Gjennomsnittet av gjeldende periodes åpnings-, høy-, lav- og sluttkurser

Ved å inkludere forrige periodes data i hver candlestick-beregning, hjelper Heikin Ashi med å jevne ut prisbevegelsene noe som gjør det enklere å identifisere trender. Det resulterende diagrammet reduserer støy og gjør det enklere å oppdage endringer i trender, reverseringer og fortsettelsesmønstre.

En viktig funksjon av Heikin Ashi-diagrammer er at de kan hjelpe med å identifisere når en trend mister momentum. I tradisjonelle candlestick-diagrammer kan en lang skygge indikere en mulig trendreversering, men i Heikin Ashi-diagrammer kan en lang kropp uten eller med svært små skygger signalisere et tap av momentum i gjeldende trend.

Illustrasjon på Heikin Ashi-diagram

Open-High-Low-Close (OHLC-diagram)

OHLC-diagrammer, også kjent som "Open-High-Low-Close"-diagrammer brukes for å visualisere prisbevegelser i finansmarkedene.

Disse diagrammene viser åpningskursen, høyeste kurs, laveste kurs og sluttkursen for en bestemt tidsperiode, for eksempel en dag, en uke eller måned. Hver periode representeres av en stolpe, hvor høyden på stolpen viser spennet mellom åpnings- og sluttkursen, mens lengden på stolpen representerer den totale handelsomsetningen for den perioden.

OHLC-diagrammer er en populær måte å visualisere prishistorikk på, da de gir en god oversikt over prisbevegelser over tid. Diagrammene kan brukes til å identifisere trender i markedet, for eksempel en økning eller en nedgang i priser over tid. De kan også brukes til å identifisere mulige områder for støtte og motstand, som er nivåer der prisen tidligere har stoppet eller snudd.

Illustrasjon på Open-High-Low-Close (OHLC-diagram)

Area-diagram

«Area-diagrammet» er en populær diagramtype fordi den er enkel å lese og gir en klar visuell representasjon av prisutviklingen over tid. Det er spesielt nyttig for langsiktige trender og kan hjelpe tradere og investorer med å identifisere handelsmuligheter, men bør brukes i kombinasjon med andre tekniske analyseverktøy og strategier for å ta informerte handelsbeslutninger.

Diagrammet lages ved at prisdata plottes og kobles sammen med rette linjer. Arealet mellom linjene og x-aksen fylles deretter inn, vanligvis med en solid farge, for å gjøre det enklere å se prisbevegelser og retningen av en trend.

Area-diagrammet kan brukes for å identifisere viktige støtte- og motstandsnivåer, som er viktige områder der prisene tidligere har funnet støtte eller motstand. Disse nivåene kan brukes til å sette inngangs- og utgangspunkter, samt stop-loss-ordrer. En begrensning med area-diagrammet er at det ikke gir like mye detaljer som andre diagramtyper, som for eksempel candlestick eller stolpediagram. De viser heller ikke høyeste og laveste pris for hver periode.

Illustrasjon på Area-diagram

Baseline-diagram

Et baseline-diagram brukes til å identifisere kortsiktige trendendringer og potensielle vendepunkter i markedet. Det kan også brukes sammen med andre tekniske analyseverktøy og indikatorer for å bekrefte mulige handelsmuligheter.

For å lage en baseline chart, må du først velge en referanseperiode fordi dette vil bestemme hvordan man beregner endringen i pris. Deretter beregnes endringen i pris fra referanseperioden til nåværende periode, og representeres på diagrammet som en vertikal linje.

Graftypen kan gi et ufullstendig bilde av prisutviklingen over tid da det kun tar hensyn til endringen i pris fra referanseperioden, og ignorerer eventuelle mellomliggende bevegelser i prisen. Derfor er det viktig å bruke andre tekniske analyseverktøy i tillegg for å få et mer nøyaktig bilde av markedets utvikling.

Illustrasjon på baseline-diagram i teknisk analyse