Delta i emisjoner via Pareto Securities

Som kunde hos Pareto Securities kan du få muligheten til å delta i emisjonene, kapitalinnhentingene og børsnoteringene vi og andre aktører gjennomfører. Vi er en av de ledende meglerhusene i Norden innen egenkapitalinnhentinger, obligasjonsutstedelse og børsnoteringer.

Registerer deg på 3 minutter med BankID

  • Mulighet til å delta i rettede emisjoner
  • Børsnoteringer i flere markeder
  • Jevnlige obligasjonsutstedelser

Aktuelle transaksjoner

Pareto Securities engasjeres av eiere, styret og ledelsen i selskaper og fungerer som prosjektleder i å koordinere, strukturere, gjennomføre og følge opp kapitalinnhentinger og børsnoteringer. Som et fullservice meglerhus ønsker vi å følge selskaper gjennom hele livsløpet fra tidlig fase med private kapitalinnhentinger, til børsnoteringer og etterfølgende plasseringer og rettighetsemisjoner. I tillegg til å jobbe med de aller største selskapene, er vi ledende i Norden innen emisjoner for mindre og mellomstore selskaper som ikke er børsnotert.

Pareto Securities er involvert i mer enn 200 egenkapitals-, gjelds- og prosjektfinansieringstransaksjoner årlig. Se tidligere transaksjoner.

PÅGÅENDE TRANSAKSJONER

Børsnoteringer

Vi er et av de ledende meglerhusene i Norden innen børsnoteringer (IPO-er), og har de siste årene vært tilrettelegger i mange av de største noteringene på Oslo Børs, Euronext Growth, Nasdaq Stockholm og First North Growth Market.

Som kunde kan du få mulighet til å tegne aksjer i børsnoteringer, både via investeringsselskap og som privatkunde.

Få informasjon om emisjoner

Vi tilbyr våre investorkunder deltagelse i et bredt spekter av emisjoner i spennende selskaper i alle størrelser, industrier og markeder. Mange av plasseringene gjøres gjennom direkte kontakt med investorer (private placements).

Fyll inn skjemaet hvis du er interessert i å bli kontaktet angående emisjoner.

Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Registrering med BankID på 3 minutter.