Børsnotering: Slik tegner du aksjer

I Norge er det mulig for kunder i alle meglerhus å delta i børsnoteringer. Slik tegner du aksjer i en børsnotering.

Del med andre

Oslo Børs

Pareto Securities

No

Når selskapsledelsen for første gang ringer i børsbjellen på Oslo Børs blir aksjene fritt omsettelige, og hvem som helst kan handle de i markedet.

I forbindelse med børsnotering gjøres det ofte en kapitalinnhenting, og/eller børsnoteringen kombineres med et spredningssalg til flere investorer. Dette betyr som regel at selskapet har brukt de foregående uker til å møte profesjonelle investorer i inn- og utland, og mottatt interesse for å kjøpe aksjer. Det er den samlede interesse med pris og volum som avgjør kursen/prisen i aksjeutvidelsen og/eller nedsalget.

I et spredningssalg eller offentlig emisjon legges det ut en åpen invitasjon til alle investorer for å være med til samme betingelser. Prosessen håndteres av de meglerhus som har blitt brukt som rådgivere av selskapet, men det er mulig for kunder av alle meglerhus å delta. Slik gjør du det:

Tegne aksjer i børsnotering

Inne på dine kontosider på vår kundeweb vil du finne en link til VPS (Verdipapirsentralen). Ett klikk på denne linken tar deg til VPS Investortjenester, ferdig innlogget og tilknyttet den VPS-konto du benytter for handel hos oss.

Inne i VPS investortjenester kan du velge "Hendelser" i menyen, og "Emisjoner/videresalg". Der vil du finne en liste over alle emisjoner og videresalg som er i tegningsperioden, og du kan klikke deg videre inn til å delta i disse. PS: Dersom ikke Pareto Securities er oppført som tegningssted må du velge en av de andre tilretteleggerne. Du vil uansett kunne bruke din VPS konto hos Pareto til å delta.

PS: Det er kun i retail-transjene du kan delta direkte via VPS som personlig tegner. Vil du tegne deg i institusjonstransjen, eller tegne aksjer på et selskap (investeringsselskap) må dette gjøres via tegningsblanketter. Du da må henvende deg til et av meglerhusene som håndterer den faktiske børsnoteringen (tilrettelegger). Du finner tegningsblankett i prospektet.

Ved børsnoteringer på Euronext Growth må du tegne via en av tilretteleggerene.Euronext Growth er en uregulert markedsplass og har et annet noteringsregelverk enn Oslo Børs. Det betyr blant annet at det ikke utarbeides noe prospekt og minstetegningen er normalt lik 100 000 EUR.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet vårt Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

SISTE NYTT FRA PARETO SECURITIES