Siste handler i markedet

Med våre oversikter over siste handler får du enda bedre oversikt over hva som skjer i markedet. Lær hvordan lese handelsoversiktene og opplev fordelen av en konsolidert ordrebok.

Registerer deg på 3 minutter med BankID

 • Se handler utenfor primærmarkedet
 • Konsolidert ordrebok og Smart Order Router
 • Kostnadsfritt tilgjengelig for alle kunder

Konsolidert ordrebok og Smart Order Router

Vi gir våre kunder en konsolidert ordrebok på alle verdipapirer, som viser ordre på flere markedsplasser enn bare primærmarkedet. For norske aksjer er primærmarkedet Oslo Børs, men det er også betydelig handel i aksjene på andre markedsplasser (MTF-er), i darkpools og i systematic internaliser (SI-er).

Via våre oversikter over siste handler i markedet vår du et bilde på hvor mye handel som skjer utenfor primærmarkedet og hvor mye volum du som Pareto-kunde kan få tilgang til i markedet.

Vi legger mye ressurser i å sikre at våre kunder får den beste ordreutførelsen ved hjelp av en såkalt Smart Order Router (SOR). En SOR er en avansert algoritme som sender ordre til flere alternative markedsplasser (MTF-er) og hele tiden søker etter tilgjengelig volum og beste kurser i markedet.

Oversikter i alle markeder

I handels- og analyseplattformen vår får alle kunder tilgang til oversikter over siste handler for tilgjengelig på alle nordiske og amerikanske aksjer i handelsplattformen vår.

 • Tid: Tidspunktet når handelen ble gjennomført
 • Pris: Kursen handelen ble gjennomført på
 • L (pil): Viser om den siste omsatte handelen er høyere, lavere eller lik forrige handel
 • Volum: Antall aksjer som ble handlet
 • K/S: Viser om handelen er initiert av kjøper (K) eller selger (S)
 • Market: viser hvilken markedsplass handelen er utført på
 • Verdi: Verdien av handelen som er utført
 • Type: Viser hvilken type handel som er gjennomført
 • BID: Viser BID på det tidspunktet handelen ble gjennomført
 • ASK: Viser ASK på det tidspunktet handelen ble gjennomført
 • Spread (%): Viser spread-prosenten mellom BID og ASK da handelen ble gjennomført

Lær hva markedsoversiktene viser

Forklaring av siste handler

Market (kort navn)

Market

Type handel

Forklaring

XOSE/OSS

Oslo Stock Exchange


Handel gjennomført i ordreboken på Oslo Børs

XOSE

Oslo Stock Exchange

AUCT

Handel gjennomført i auksjon på Oslo Børs

XOSE

Oslo Stock Exchange

BoB

Retailhandel gjennomført på Oslo Børs Best of Book ordrebok

XOSE

Oslo Stock Exchange

OFF

Handel meldt inn av meglerhus - større post der et meglerhus både har kjøper og selger

XOSE

Oslo Stock Exchange

CLS

Trading at close

Forklaring av siste handler

Market (kort navN)

market

type handel

forklaring

XSTO/SSE

Nasdaq OMX


Handel gjennomført i ordreboken på Nasdaq OMX

XSTO/SSE

Nasdaq OMX

STRO

Handel meldt inn av meglerhus

XSTO/SSE

Nasdaq OMX

AUCT

Handel gjennomført i auksjon på Nasdaq OMX

MSTO

Nasdaq OMX

AOD

Auction on Demand

DSTO

Nasdaq OMX

MID

Link

NAPA

Nasdaq OMX Trade Reporting

SIST

Handel gjennomført i en SI (systematic internaliser), som er meldt inn til Nasdaq OMX av SI-en

XSAT

Spotlight Stock MarketXSAT

Spotlight Stock Market

CROSS


XSAT

Spotlight Stock Market

AUCT


Forklaring av siste handler

Market (kort navN)

market

type handel

Forklaring

XCSE/CSS

Nasdaq Copenhagen


Handel gjennomført i ordreboken på Nasdaq OMX

XCSE

Nasdaq Copenhagen

STRO

Handel meldt inn av meglerhus

MCSE

Nasdaq Copenhagen

AOD

Auction on Demand

DSCE

Nasdaq Copenhagen

MID

Link

Forklaring av siste handler

Market (kort navN)

market

type handel

Forklaring

XHSE/HSS

Nasdaq Helsinki


Handel gjennomført i ordreboken på Nasdaq OMX

XHSE

Nasdaq Helsinki

STRO

Handel meldt inn av meglerhus

MHEL

Nasdaq Helsinki

AOD

Auction on Demand

DHEL

Nasdaq Helsinki

MID

Link

Forklaring av siste handler

Market (kort navn)

Market

Type handel

Forklaring

CEUX

CBOE Europe - DXE Order Books


Handel gjennomført i ordreboken på CBOE. Link.

CEUX

CBOE Europe - DXE Order Books

ALGO

Handel gjennomført i ordreboken på CBOE. Link.

CEUX

CBOE Europe - DXE Order Books

DRK

Handel gjennomført i darkpool på CBOE. Link.

BATF

CBOE EUROPE - BXE OFF-BOOKBXTR

CBOE Europe - Trade Reporting

SINT

Handel gjennomført i en SI (systematic internaliser), som er meldt inn til CBOE av SI-en. Link.


CBOE LIS


Handel gjennomført på CBOE Large in Scale. Link.

XOFF

Off exchange reported trade

OFF

Handel meldt inn av meglerhus - større post der et meglerhus både har kjøper og selger

Forklaring av siste handler

Market (kort navN)

market

NYFA

NYSE Arca

NSQ

Nasdaq

NYSE

New York Stock Exchange

Handler du aksjer aktivt og vil høre hva vi kan tilby deg som trader?

Et dedikert team med aksjemeglere gir deg raskt og profesjonell hjelp. Med lang erfaring innen handel og day-trading kan vi hjelpe med både tekniske og markedsrelaterte problemstillinger.

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt for en samtale om hva vi kan tilby deg som trader.

Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.
Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Registrer deg med BankID på 3 minutter.