Selvbetjente algoritmer for effektiv trading

Som kunde hos Pareto Securities kan du selv handle med algoritmene «Over the day», «Participate 10%», «Participate 20%», «Participate 30%» og «Darkpool».

Algoritmene er tilgjengelige i alle våre handelstjenester, inkludert Infront Web Trader, Infront Active Trader og Infront Mobile Trader.

Registerer deg på 3 minutter med BankID

  • Fem algoritmer lett tilgjengelig
  • Legg algoritmeordrer i 14 markeder
  • Tilgjengelig i alle våre handelstjenester

Algoritmer tilgjengelig i 14 markeder

Algoritmene er tilgjengelige i markedene: Norge, Sverige, Danmark, Finland, USA, Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Spania, Italia, Storbritannia, Sveits og Canada.

Marked

Norge

Sverige

Danmark

Finland

USA

Tyskland

Frankrike

Nederland

Belgia

Spania

Italia

Storbritannia

Sveits

Canada

På nett

 

Infront

Lær mer om de ulike algoritmene

Denne algoritmen sprer orden jevnt ut over dagen fra ordreinnleggelse til stengning. Den er med i åpningsauksjonen om ordren er lagt før børsåpning. Det volumet som ikke er handlet under dagen vil delta i sluttauksjonen. Dersom aksjen handles utenfor limiten, vil algoritmen stoppe ordren. Restordren vil da spres ut over resten av dagen om aksjen handler innenfor limiten på ordren. Er verdien av ordren mindre enn tilsvarende 700 dollar vil hele ordren bli handlet med én gang.

En participation-algoritme har som mål å handle en viss prosentandel av volumet i markedet innenfor limiten på ordren. Du kan bruke 10, 20 og 30 prosents participation-algoritmer i våre tjenester. Er verdien av ordren mindre enn tilsvarende 700 dollar vil hele ordren bli handlet med én gang.

Eksempel ved bruk av «Participate 10%» som ordretype:
Om det handles 100 000 aksjer i markedet innenfor limiten vil algoritmen prøve å handle 10 000 aksjer. Ordren vil delta i åpnings- og sluttauksjonen, der den forsøker å ta 10 prosent av auksjonsvolumet. Handler i darkpools og kryss som går off market blir ikke medregnet i handlet volum. Algoritmen forsøker å handle passivt (det vil si at den ønsker å ligge på beste bid/offer), men ligger den bak målet om å være 10 prosent av volumet, vil den være mer aggressiv ved å handle i darkpools eller krysse spreaden.

Darkpool-algoritmen søker kun etter skjult likviditet gjennom å overvåke og handle i ulike darkpools. En darkpool er en markedsplass der kjøps- og salgsinteresse ikke publiseres åpent. Det er normalt institusjonelle investorer med store ordrer som handler i darkpools for å unngå å påvirke markedskursen.

Darkpool-algortimen kan brukes når du selv skal legge en veldig stor ordre som du ikke ønsker skal være synlig i ordreboken. Du kan også bruke algoritmen til å prøve å «fiske» etter skjult likviditet fra større ordrer. Darkpool-algoritmen deltar ikke i auksjoner, ettersom den ikke handler på åpne markedsplasser. I Europa handler algoritmen bare midt i spreaden. I USA handler den både best bid-offer og midt i spreaden.

Slik legger du algoritmeordrer

Alle algoritmeordrer har gyldighet ut dagen. For handel i USA kan du legge algoritmeordrer fra klokken 08:00, mens ordrene begynner først å handle klokken 15:30 når de amerikanske børsene åpner. For handel i Norge, Sverige, Danmark og Finland blir algoritmeordrer som er lagt utenfor børsenes åpningstider registrert som en offline-ordre og blir sendt på børs klokken 08:00. I øvrige markeder blir ordrene avvist.

Legg merke til at prisene for algoritmehandel skiller seg fra handel med vanlige ordretyper - se prislisten.

Handels- og analyseplattformen online.paretosec.com

Du finner algoritmene i ordrevinduet under "Algoritmer" når du er logget inn på vår handels- og analyseplattform.

Under "Strategy" finner du de ulike algoritmene, under "Price" fyller du inn kursen du vil handle på. "Type" indikerer at det er en limit-ordre, og "Validity" at ordren er gyldig ut dagen.

Bilde av ordrevindu i Pareto Securities handels- og analyseplattform

Infront Active Trader

I Active Trader legger du algoritme-ordrer ved å velge «Strategy» i ordrebildet.

Ordrebilde i Infront Active Trader

Du finner aktive algoritme-ordrer sammen med andre ordrer under «Orders».

Infront Web Trader

Under «Avansert» og «Strategy» finner du algoritmene. Limiten legger du i feltet «Price».

Ordrebilde i Infront Web Trader

Du finner også en oversikt over dine aktive algoritmeordrer. Du kan både endre volum og limit på ordren samt å slette den på vanlig måte.

Infront Mobile

Algoritme-ordrene er under «Avansert» og «Type – Strategy». Limiten legger du i feltet «Price».

Ordrebilde i Infront Mobile

Aktive algoritmeordrer finner du sammen med andre ordrer under «Orders» i appen.

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Registrer deg med BankID på 3 minutter.