Når bør du bruke algoritmer til aksjehandel?

Algoritmer er et nyttig verktøy for å utføre større eller mer komplekse ordre i aksjemarkedet. Se hvilke situasjoner det kan lønne seg å bruke algoritmer og spesifikke ordretyper for å redusere transaksjonsrisiko.

Del med andre

Når bør du bruke algoritmer til aksjehandel?

Pareto Securities

Nyhet: Nå lanserer vi også algoritmene «Stealth» og «VWAP»

Fra før har kunder også hatt mulighet til å benytte de algoritmene «Over-the-day», «Darkpool», «Participation 10%», «Participation 20%», og «Participation 30%» i tillegg til en rekke ordretyper, som market, limit, fill and/or kill og stop-loss.

Hensikten med å bruke algoritmer er å oppnå en bedre pris ved kjøp og salg enn ved å bruke en vanlig limit-ordre. Algoritmer passer best når man skal utføre større ordre . Med større ordre mener vi ordrevolum relativt til daglig volum i aksjen eller ordrevolum relativt til volumet i tilgjengelig i ordreboken.

Det er gjerne tre ting man bør avklare før man velger å legge en ordre:

  • Hvor raskt vil du inn i eller ut av posisjonen?
  • Hvor stor er spread-en i ordreboken og hvor vanskelig er aksjen å handle?
  • Hvor stor del av volumet i markedet er ordren din?
Laster inn...

Større ordre innenfor en gitt limit

Vil du kjøpe eller selge en større posisjon i markedet utført innenfor en viss limit, som ikke trenger å bli umiddelbart utført og samtidig ønsker du å prøve å få en bedre pris enn du får ved en ren limit ordre kan en «over-the-day»-algoritme være passende. Da vil algoritmen spre orden jevnt ut over dagen fra ordreinnleggelse til stengning innenfor en gitt limit. Det volumet som ikke er handlet i løpet av dagen vil delta i sluttauksjonen.

Et annet alternativ om du har en større ordre er en av våre «participation»-algoritmer. En participation-algoritme har som mål å handle en viss prosentandel av volumet i markedet innenfor limiten på ordren. Vi har selvbetjent handel med tre innstillinger på participate-algoritmene: 10 %, 20 % og 30 %.

Om du har en ordre som ikke behøver å bli utført umiddelbart, er forberedt på å betale spread-en, og som kan være passiv i markedet men likevel delta om det går volum i markedet, kan en «participate-algoritme være egnet.

Som tommelfingerregel kan man si at en høyere deltagelse i markedet (prosentandel av volumet) blir gjennomført fortere, men også fører til større påvirkning på markedet. Ordren vil delta i åpnings- og sluttauksjonen, der den forsøker å ta 10 %, 20 % eller 30 % av auksjonsvolumet.

En tredje algoritme som kan redusere risikoen ved større ordre er en VWAP-algoritme, som forsøker å spre handelen utover dagen ut fra et historisk handelsmønster for å treffe den volumvektede gjennomsnittsprisen. VWAP står for Volume Weighted Average Price, og kan passe for større ordre der man vil ha lite påvirkning på markedet og ikke har hastverk med å gjennomføre ordren. I mer likvide aksjer kommer mye av volumet til å spares til stengningsauksjonen på børsen ettersom mange institusjoner gjør sine handler da.

Aksjer med lav lividitet

Skal du handle en aksjepost i en aksje med lav likvidiet og lite volum i ordreboken kan du benytte en «stealth»-algoritme. En stealth-ordre vises ikke i ordreboken, men leter etter volum i darkpools og gjør handler i markedet når det finnes kjøps-/salgskurser innenfor limit-en som er satt.

Vær imidlertid obs på at du med en stealth-algoritme kan er at du kan bli handlet "gjennom" og ordren ikke fylles. Det kan skje hvis en markedsaktør ikke har tilgang til darkpools og handler direkte i primærmarkedet. Les mer om risikoen ved stealth-algoritmen her.

Laster inn...

Ikke hastverk og kan betale spread

Om du har en ordre som ikke behøver å bli utført umiddelbart, er forberedt på å betale spread-en, og som kan være passiv i markedet men likevel delta om det går volum i markedet, kan en «participation»-algoritme passe.

Større ordre i darkpool

Om du ønsker å utføre en større ordre i markedet, men ikke ønsker å synliggjøre ordren i ordreboken, kan du benytte en «darkpool»-algoritme.

En darkpool er en markedsplass der kjøps- og salgsinteresse ikke publiseres åpent, og som normalt brukes av institusjonelle investorer med store ordrer for å unngå å påvirke markedskursen. Ved å legge en darkpool-ordre vil du også få tilgang til likviditet som ikke vil være tilgjengelig ved en vanlig limit-ordre.

Liten ordre utført hurtig

Har du en mindre ordre som du ønsker at skal bli gjennomført kjapt, og du er forberedt på å betale spreaden, kan en market-ordre eller limit-ordre som matcher salgs-/kjøpsprisen være hensiktsmessig. Da bruker man med andre ord ikke algoritmer, men utfører ordren til beste kjøps/eller salgskurs i markedet (market order), eller til en limit (maksimale/minimale prisen du er forberedt på å betale).

Liten ordre og kan vente

Ved en liten ordre der du ikke vil betale/selge på prisen som finnes i ordre (best bid/offer), kan det egne seg å bruke en passiv limit. Med passiv limit menes en limit som er høyere enn laveste salgskurs (best offer) på en salgsordre, eller lavere enn høyeste kjøpskurs (best bid) på en kjøpsordre. Man må deretter vente og se om det kommer inn andre aktører som er villige til å betale/selge til prisen du har satt på ordren.

Risikomomenter og andre algoritmer for mer komplekse og større ordre

Selv om algoritmer i mange tilfeller vil bidra til å redusere transaksjonsrisiko og markedspåvirkning, er det ikke uten risiko. Les mer om de forskjellige algoritmene og hva du bør være obs på her.

Gjennom vårt meglerbord tilbyr vi en rekke andre algoritmer for kunder som trenger en større verktøykasse for ordreutførelse. Ta kontakt med oss for å lære mer.

Er du aktiv i aksjemarkedet?

Et dedikert team med aksjemeglere gir deg raskt og profesjonell hjelp. Med lang erfaring innen handel og day-trading kan vi hjelpe med både tekniske og markedsrelaterte problemstillinger.

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt for en samtale om hva vi kan tilby deg.

Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Som privatkunde hos Pareto Securities kan du ta del av kunnskapen, verktøyene og mulighetene en ledende nordisk meglerhus gir deg. Handle med avanserte aksjehandelstjenester i 80 prosent av verdens kapitalmarked, få tilgang til fundamentale aksjeanalyser på ca. 300 nordiske aksjer, og personlig service fra erfarne aksjemeglere.

Prøv oss ut i tre måneder med våre beste betingelser, full analysetilgang og populære Infront Web Trader

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO