Når bør du bruke algoritmer til aksjehandel?

Algoritmer er et nyttig verktøy for å utføre større eller mer komplekse ordre i aksjemarkedet. Se hvilke situasjoner det kan lønne seg å bruke algoritmer og spesifikke ordretyper for å redusere transaksjonsrisiko.

Del med andre

Når bør du bruke algoritmer til aksjehandel?

Pareto Securities

Hos oss kan alle aksjehandelskunder benytte fem utvalgte algoritmer for utførsel av handler: «Over-the-day», «Darkpool», «Participation 10%», «Participation 20%», og «Participation 30%». I tillegg har vi en rekke ordretyper, deriblant «market» og «limit».

Her kan du lese mer om fem algoritmene og hva som er forskjellen på dem.

Hensikten med å bruke algoritmer er å oppnå en bedre pris ved kjøp og salg enn ved å bruke en vanlig limit-ordre. Algoritmer passer best når man skal utføre større ordre. Med større ordre mener vi ordrevolum relativt til daglig volum i aksjen eller ordrevolum relativt til volumet i tilgjengelig i ordreboken.  

Det er gjerne tre ting man bør avklare før man velger å legge en ordre:

  • Hvor raskt vil du inn i eller ut av posisjonen?
  • Hvor stor er spread-en i ordreboken og hvor vanskelig er aksjen å handle?
  • Hvor stor del av volumet i markedet er ordren din?

Liten ordre utført hurtig

Har du en mindre ordre som du ønsker at skal bli gjennomført kjapt, og du er forberedt på å betale spreaden, kan en market-ordre eller limit-ordre som matcher salgs-/kjøpsprisen være hensiktsmessig. Da bruker man med andre ord ikke algoritmer, men utfører ordren til beste kjøps/eller salgskurs i markedet (market order), eller til en limit (maksimale/minimale prisen du er forberedt på å betale).

Liten ordre og kan vente

Ved en liten ordre der du ikke vil betale/selge på prisen som finnes i ordre (best bid/offer), kan det egne seg å bruke en passiv limit. Med passiv limit menes en limit som er høyere enn laveste salgskurs (best offer) på en salgsordre, eller lavere enn høyeste kjøpskurs (best bid) på en kjøpsordre. Man må deretter vente og se om det kommer inn andre aktører som er villige til å betale/selge til prisen du har satt på ordren.

Større ordre innenfor en gitt limit

Vil du kjøpe eller selge en større posisjon i markedet utført innenfor en viss limit, som ikke trenger å bli umiddelbart utført og samtidig ønsker du å prøve å få en bedre pris enn du får ved en ren limit ordre kan en «over-the-day»-algoritme være passende. Da vil algoritmen spre orden jevnt ut over dagen fra ordreinnleggelse til stengning innenfor en gitt limit. Det volumet som ikke er handlet under dagen vil delta i sluttauksjonen

Et annet alternativ om du har en større ordre er våre «participation»-algoritmer. En participation-algoritme har som mål å handle en viss prosentandel av volumet i markedet innenfor limiten på ordren. Vi har selvbetjent handel med tre innstillinger på participate-algoritmene: 10 %, 20 % og 30 %.

Om du har en ordre som ikke behøver å bli utført umiddelbart, er forberedt på å betale spread-en, og som kan være passiv i markedet men likevel delta om det går volum i markedet, kan en «participate-algoritme være egnet.

Som tommelfingerregel kan man si at en høyere deltagelse i markedet (prosentandel av volumet) blir gjennomført fortere, men også fører til større påvirkning på markedet. Ordren vil delta i åpnings- og sluttauksjonen, der den forsøker å ta 10 %, 20 % eller 30 %. av auksjonsvolumet.

Ikke hastverk og kan betale spread

Om du har en ordre som ikke behøver å bli utført umiddelbart, er forberedt på å betale spread-en, og som kan være passiv i markedet men likevel delta om det går volum i markedet, kan en «participation»-algoritme passe.

En participation-algoritme har som mål å handle en viss prosentandel av volumet i markedet innenfor limiten på ordren. Vi har selvbetjent handel med tre innstillinger på participate-algoritmene: 10 %, 20 % og 30 %.

Som tommelfingerregel kan man si at en høyere deltagelse i markedet (prosentandel av volumet) blir gjennomført fortere, men også fører til større påvirkning på markedet.

Større ordre i darkpool

Om du ønsker å utføre en større ordre i markedet, men ikke ønsker å synliggjøre ordren i ordreboken, kan du benytte en «darkpool»-algoritme. En darkpool er en markedsplass der kjøps- og salgsinteresse ikke publiseres åpent, og som normalt brukes av institusjonelle investorer med store ordrer for å unngå å påvirke markedskursen. Ved å legge en darkpool ordre vil du også få tilgang til likviditet som ikke vil være tilgjengelig ved en vanlig limit-ordre.

Andre algoritmer for mer komplekse og større ordre

Gjennom vårt meglerbord tilbyr vi en rekke andre algoritmer for kunder som trenger en større verktøykasse for ordreutførelse. Ta kontakt med oss for å lære mer.

Bli kunde for å komme i gang med algoritmehandel

Les mer om vårt tilbud innen trading og avansert aksjehandel.

Opplev fordelen av å trade hos en investeringsbank

Som privatkunde hos Pareto Securities kan du ta del av kunnskapen, verktøyene og mulighetene en ledende nordisk investeringsbank gir deg. Handle med avanserte aksjehandelstjenester i 80 prosent av verdens kapitalmarked, få tilgang til fundamentale aksjeanalyser på ca. 300 nordiske aksjer, og personlig service fra erfarne aksjemeglere.

Prøv oss ut i tre måneder med våre beste betingelser, full analysetilgang og populære Infront Web Trader

Når bør du bruke algoritmer til aksjehandel?

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO