Utlån av aksjer

Har du langsiktige aksjeposisjoner? Da kan du oppnå ekstra avkastning ved å låne ut dine aksjer, uten å måtte selge. Se hva aksjeutlån innebærer og hvordan komme i gang.

Registerer deg på 3 minutter med BankID

Tjen ekstra på aksjeporteføljen ved å låne ut aksjer

Mange ønsker å låne aksjer for å shorte de i markedet. Som kunde har du mulighet til å låne ut dine aksjer til aktører som vil shorte. I retur får du et honorar og en rente om aksjene blir lånt ut.

Det betyr at i stedet for at vi låner aksjer fra institusjonelle kunder når våre egne kunder vil shorte aksjer, vil vi låne aksjer fra egne kunder. Våre kunder vil da motta renter for utlånet i stedet for at renten går til institusjonelle kunder.

Velg selv hvilke aksjer du vil låne ut og hvor lenge

Du styrer selv hvilke aksjer du vil låne ut og hvor lenge. Du kan på ethvert tidspunkt kreve utlånte aksjer tilbake med en oppgjørstid på senest tre handelsdager etter at tilbakeleveringskravet ble fremmet. Det betyr at du kan selge aksjene 1 dag etter at du har krevd aksjene tilbakelevert.

Se kundestøttesiden vår for mer informasjon

Rente og honorar

  • Du vil få utbetalt et honorar på NOK 250 ved inngåelse av utlånet
  • Renten du mottar vil variere fra aksje til aksje etter forhold i markedet

Renten settes ut fra tilbud og etterspørsel i lånemarkedet. Ønsker du som kunde å låne ut aksjer med høy etterspørsel kan du oppnå en høy utlånsrente, mens aksjer med lav etterspørsel vil kunne gi en lavere utlånsrente.

Utlånsrente * markedsverdi av utlånet * tid utlånt + oppstartshonorar = din inntekt fra aksjeutlån

Eksempel: NEL

Hvis vi antar en årlig fast rente på 6 % for utlån av 50 000 NEL-aksjer og en aksjekurs på 13 kr (500 000 kr i markedsverdi), vil du i løpet av ett år med konstant utlån kunne få 39 000 kr i renteinntekter, pluss etableringshonorar på 250 kr hver gang aksjene lånes ut.

Merk at markedsverdien på beholdningen din vil variere gjennom året, og renten kan variere i tråd med tilbud og etterspørsel i lånemarkedet.

Eksempel: Norsk Hydro

Hvis vi antar en årlig fast rente på 2 % for utlån av 6250 NHY-aksjer og en aksjekurs på 80 kr (500 000 kr i markedsverdi), vil du i løpet av ett år med konstant utlån kunne få 10 000 kr i renteinntekter, pluss etableringshonorar på 250 kr hver gang aksjene lånes ut.

Merk at markedsverdien på beholdningen din vil variere gjennom året, og renten kan variere i tråd med tilbud og etterspørsel i lånemarkedet.

Slik kommer du i gang med utlån av aksjer

For å kunne låne ut må du ha avtale om aksjekreditt via Pareto Securities. Disse finner du her:

I tillegg til at aksjeutlån gir nye inntjeningsmuligheter for våre kunder, kan det også øke tilbudet av aksjer tilgjengelig for shorthandel.

Ofte stilte spørsmål om utlån av aksjer

Som kunde finner du flere spørsmål og svar om utlån av aksjer innlogget på vår handles- og analyseplattform.

Alle kunder med aksjekreditt via Pareto Securities vil i prinsippet kunne låne ut sine aksjer. Vi prioriterer å låne aksjer fra større og stabile utlånere. Dette gjør vi for å sikre at kunden som låner aksjene får et stabilt og kostnadseffektivt utlån.

Du kan låne ut aksjer som du har på din ordinære aksjehandelskonto hos oss. Det gjelder både privatkunder og bedriftskunder. Du kan ikke låne ut aksjer på en aksjesparekonto.

Du kan låne ut alle dine aksjer i norske aksjeselskaper. Du bestemmer selv hvilke aksjer du vil gjøre tilgjengelige for utlån.

Hvilken rente du får varierer fra aksje til aksje etter forhold i markedet. Dette skyldes tilbud og etterspørsel i lånemarkedet. Ønsker du å låne ut aksjer med høy etterspørsel vil du kunne oppnå en høy utlånsrente. Dette vil særlig gjelde aksjer i mid- og smallcap segmentet på Oslo Børs. Du bestemmer selv hvilken lånerente du vil låne ut dine aksjer til, men det er tilbud og etterspørsel i markedet som avgjør om du får lånt ut aksjene. I tillegg til renteinntektene vil du også motta et honorar på NOK 250 ved inngåelse av utlånet.

Du vil bli kreditert renter for dine utlån etterskuddsvis hver måned.

Du kan på et hvert tidspunkt kreve utlånte aksjer tilbake med en oppgjørstid på senest tre handelsdager etter at tilbakeleveringskravet ble fremmet. Det betyr at du kan selge aksjene senest 1 dag etter at du har krevd aksjene tilbakelevert. Dersom vi kan erstatte ditt utlån (ved å låne aksjer fra andre kunder) kan du selge aksjene samme dag som tilbakeleveringskravet er fremmet.

Nei, du kan ikke selge aksjer som er utlånt. Da må du tilbakekalle de først.

Vi kompenserer deg som låner ut for alle utbytter og tilbakebetalinger i utlånsperioden. Utbytte og tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital vil bli utbetalt til din konto.

Hvis det utstedes det tegningsretter i perioden aksjene er utlånt, kan Pareto Securities velge å overlevere disse til utlåner in natura eller kompensere kundens konto for verdien av disse på tildelingstidspunktet.

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Registrer deg med BankID på 3 minutter.