Lønnsom computerhandel

Å bruke riktig handelsteknologi kan spare deg for tusenvis av kroner i løpet av et år. De som ikke er klar over dette betaler regningen.

Del med andre

Lønnsom computerhandel

Pareto Securities

En av de viktigste oppgavene et meglerhus har er å sørge for at kundenes ordre blir utført best mulig i markedet, enten de utføres manuelt eller elektronisk (såkalt "best execution"). Dette prinsippet er også nedfelt i Verdipapirhandelloven § 10-19. Hvordan dette håndteres av ulike meglere er imidlertid forskjellig, og dette har direkte innvirkning på din fortjeneste når du handler aksjer.

Generelt kan man si det store skillet går mellom de meglerne som kun tilbyr handel på Oslo Børs, og de som også tilbyr handel på andre markedsplasser. Vi understreker at det her ikke er snakk om markeder for utenlandske aksjer, men de mange andre markedsplasser der norske aksjer handles.

Brutt børsmonopol, MTF'er og Dark Pools

Frem til 2007 ble alle ordrene i norske aksjer sendt til Oslo Børs. Alle handler, både automatch (handler som ble automatisk matchet i ordreboken) og blokker, ble meldt til Oslo Børs. Alle som handlet norske aksjer hadde dermed full oversikt over ordreboken og alle handlene i norske aksjer.

1. november 2007 ble EU-direktivet MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) innført i Norge. MiFID åpnet opp for etableringen av MTF-er (Multilateral Trading Facility). En MTF er en markedsplass for omsetning av aksjer. De tilbyr handel av børsnoterte verdipapirer som før bare kunne handles over regulær børs. Intensjonen bak denne regelendringen var å bryte "børsmonopolet" for at økt konkurranse skulle gi bedre tjenester.

I Norge er det Oslo Børs som bestemmer om en aksje oppfyller kravene til å være notert. En MTF kan ikke notere nye aksjer, men kan tilby handel i aksjer notert på en regulær børs. Oslo Børs fikk dermed fra 1. november 2007 konkurranse fra andre markedsplasser om å tilby handel med norske aksjer.

I tillegg til MTF-er åpnet MiFID også muligheten for å handle i dark pools. I en dark pool er ordreboken ikke synlig for noen. Handler i dark pools blir normalt gjennomført til midtkurs. Vanligvis bruker dark pools bid-ask fra Oslo Børs for å beregne midtkursen, mens selve handelen skjer utenfor Oslo Børs. Dark pools blir blant annet benyttet av institusjonelle investorer for å handle store poster.

Hva skjedde?

I årene etter 2007 økte handelen av norske aksjer på andre markedsplasser kraftig, og i 2H 2016 hadde Oslo Børs en markedsandel på kun 55,4% av omsetningen på OBX-aksjene. For mange av de største selskapene var markedsandelen enda lavere.

Lønnsom computerhandel

Kilde: http:www.fragmentation.fidessa.com 

Hva gjør Pareto?

Pareto Securities har investert i teknologiske løsninger for å sikre våre kunder best ordreutførelse gjennom bruk av en såkalt Smart Order Router (SOR). En SOR er en avansert algoritme som hele tiden søker etter tilgjengelig handelsvolum og best pris på markedsplassene som tilbyr handel i norske aksjer. Vår SOR søker også etter tilgjengelig volum i dark pools. Forskjellen er betydelig, som illustrert i videoen lenger opp i innlegget, og som man også ser av dette bildet.

Lønnsom computerhandel

To bilder av ordreboken i Statoil tatt kl. 09:15 en vanlig handelsdag. Det øverste viser alle handelsplasser tilgjengelig i vår SOR. Det nederste bare Oslo Børs. Legg merke til forskjell i priser, spread, og størrelse på kjøps-/salgssiden.

Med tilgang til handel på flere markedsplasser og dark pools via vår SOR vil du oppnå to store fordeler:

1. Bedre kjøps- og salgskurs:
Det kan finnes en bedre kjøps- eller salgsordre på en annen markedsplass enn Oslo Børs. Vår SOR søker etter tilgjengelig volum på flere markedsplasser og i dark pools. Dette betyr at du kan handle aksjer til en bedre kjøps- eller salgskurs i dark pools eller på en annen markedsplass enn på Oslo Børs. Dette kan føre til at du betaler mindre for aksjer ved kjøp og du får mer for aksjer ved salg. 

2. Mer volum: 
Ved å ha tilgang til ordrene på flere markedsplasser kan man få mer volum på hvert enkelt nivå i ordreboken. Du vil på den måten kunne handle flere aksjer til den limiten (prisen) du ønsker.

I sum vil dette over tid gi deg marginalt bedre priser for utførelse av dine ordrer, og forskjellen vil være viktigere jo mer du handler. I 2015, og igjen nå i april 2017 gjennomførte Pareto en analyse i samarbeid med LiquidMetrix for å se på effekten. Den ga følgende resultat:

Lønnsom computerhandel

Tolkningen av dette er at du kan forvente en forbedring på i snitt 0,288 basispunkter, eller ca 0,0028 % ved bruk av vår SOR i handel av OBX-aksjer. Dette kan høres lite ut, men er en systematisk forbedring som vil gi deg et litt bedre resultat hver dag. Om du f.eks. handler på vår standard kurtasje på 0,059% for middels aktive aksjehandlere vil en 0,288 basispunkters besparelse bety at din handelskostnad egentlig er 0,059-0,00288 = 0,05612%. Denne type forbedringer vil bety mer jo oftere og større du handler.

Har du et handelsvolum på 1 million pr dag i 220 av årets dager innebærer dette en besparelse på 6.336 kroner. Beløpet må også sees i sammenheng med hva du betaler i kurtasje. Kurtasjen blir lavere jo mer du handler, og betydningen av SOR-ens systematiske spread-forbedring blir dermed større. I våre beregninger kan besparelsen utgjøre mellom 1-20 % av kurtasjekostnaden din avhengig av hvor mye du handler, og hvilken kurtasjesats du har. Testet på mitt eget handelsvolum den tiden jeg drev som aktiv trader ville jeg spart ca 75.000 årlig, hadde jeg hatt tilgang til SOR. Les hele analysen fra LiquidMetrix her.

Er det vanskeligere å handle gjennom en smart order router?

Nei, du merker ingen forskjell; det er bare vår teknologi for ordreutførelse som er forbedret. Hvor en aksje er kjøpt er ikke noe du merker på annen måte enn at du i snitt får en bedre pris. Du betaler samme kurtasje uavhengig av marked og aksjene blir på vanlig måte bli overført til din VPS-konto og portefølje hos Pareto Securities. 

Meglerhus som utfører ordrer for profesjonelle kunder i Norge er pålagt å benytte SOR, for å sikre "beste pris" på ordreutførelse. Dessverre for norske privatkunder har de fleste av meglerhusene som henvender seg i hovedsak til disse valgt å ikke ta kostnaden ved å anskaffe SOR.

Bruker du Pareto vil du oppnå de samme fordeler ved utførelse av handel som de profesjonelle aktørene. Forskjellen er betydelig, og blir større jo mer du handler. ​

 

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Kilde for toppbildene: Norges Bank og Infront. 

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO