Valutarisiko og valutasikring ved handel i utenlandske aksjer

Når du handler i utenlandske aksjer uten valutakonto vil du få valutarisiko. Lær hvordan du kan valutasikre og «hedge» aksjeposisjoner ved å benytte en valutakonto hos Pareto Securities.

Del med andre

Valutarisiko og valutasikring ved handel i utenlandske aksjer

Pareto Securities

Når du handler i utenlandske aksjer uten valutakonto vil din avkastning avhenge både av kursutviklingen på aksjen, og på utviklingen i valutakursen mens du har posisjonen.

Hos Pareto Securities er standardløsningen for valutaveksling automatisk nettoveksling, hvor du kun betaler for veksling av differansen mellom kjøp og salg i én valuta i løpet av én handelsdag. Du kan også velge å handle via en valutakonto.

Når du handler utenlandske aksjer uten valutakonto får du en valutarisiko fordi du veksler mellom ulike valutaer. La oss se på to eksempler for å vise hvordan avkastningen din avhenger av valutabevegelsen mellom norske kroner og valutaen aksjen handles i.

I eksemplene nedenfor veksler du både ved kjøp og salg, og valutautviklingen går motsatt vei. Si at du kjøper 1000 aksjer til kurs 100 USD og valutakurs 10 USDNOK. Når du skal selge aksjene har kursen steget til 110 og du har dermed en avkastning på 10 000 USD. I eksempel 1 har den amerikanske dollaren (USD) styrket seg mot den norske kronen (NOK), mens i eksempel 2 har USD svekket seg mot NOK: 

Veksling ved kjøp og salg


Kjøp

Eksempel 1

eksempel 2Salg av aksjer etter USD har styrket seg mot NOK

Salg av aksjer etter USD har svekket seg mot NOK

Antall aksjer

1 000

1 000

1 000

Aksjekurs

100

110

110

Kostpris/salgsverdi i USD

100 000

110 000

110 000

Valutakurs USDNOK

10

10,5

9

Kostpris/salgskurs i NOK

1 000 000

1 155 000

990 000

Gevinst/tap NOK


155 000

-10 000

- hvorav aksjekursgevinst/-tap i NOK

105 000

90 000


- hvorav valutagevinst/-tap i NOK


50 000

-100 000

I eksempel 1, hvor USD har styrket seg, er gevinsten på 155 000 NOK, mens i eksempel 2, hvor USD har svekket seg, taper du 10 000 NOK. Forskjellen skyldes utelukkende ulik bevegelse i valutakursen etter at aksjen ble kjøpt.

Hadde aksjen handlet flatt i perioden (fremdeles 100 USD ved salgstidspunktet), ville du ved USDNOK 10,50 hatt en valutagevinst på NOK 50 000. Ved en USDNOK-kurs på 9 ville du hatt et valutatap på NOK 100 000. Med andre ord kan du oppnå tap ved kjøp og salg på grunn av negativ valutakursutvikling selv der aksjen ikke beveger seg.

Valutasikring med valutakonto

Dersom du ikke ønsker at bevegelser i valutamarkedet skal påvirke avkastningen din har du mulighet til å sikre valutaposisjoner med en valutakonto. 

Når du har opprettet en valutakonto vil ingen av handlene dine i utenlandsk valuta bli vekslet. Kjøper du amerikanske aksjer for 100 000 USD får du en negativ saldo på 100 000 USD på valutakontoen. Du har hedget valutarisikoen ved at du har en markedsverdi på aksjene lik 100 000 USD, samtidig som du har en negativ saldo på 100 000 USD. Da vil enhver bevegelse i USDNOK ikke påvirke din avkastning i norske kroner. 

Valutakonto


Kjøp

Eksempel 1

eksempel 2Salg av aksjer etter USD har styrket seg mot NOK

Salg av aksjer etter USD har svekket seg mot NOK

Antall aksjer

1 000

1 000

1 000

Aksjekurs0

100

110

110

Kostpris/salgsverdi i USD

100 000

110 000

110 000

Valutakurs USDNOK

10

10,5

9

Gevinst/tap USD


10 000

10 000

Gevinst/tap NOK


105 000

90 000

- hvorav kursgevinst/-tap i NOK


105 000

90 000

- hvorav valutagevinst/-tap i NOK


0

0

Med valutakonto er det kun aksjegevinsten (eller et eventuelt tap) du har valutarisiko på.

Stiger aksjekursen med 50 % vil markedsverdien din stige til 150 000 USD, mens din negative saldo i USD fremdeles er 100 000. Ønsker du å fremdeles å være 100 % sikret må du selge ytterligere 50 000 USD. Det kan du selv gjøre via vår vekslingsløsning på i handelsplattformen. 

Vær oppmerksom på at vi her har illustrert eksemplene uten vekslings- og rentekostnader. Vårt valutapåslag er 0,1%. Det betyr at i eksemplene over ville du fått en valutakostnad på ca. 2100 NOK.

Laster inn...

Kostnader ved valutakonto 

Som nevnt blir ingen av handlene dine vekslet på en valutakonto. Kjøp og salg av utenlandske aksjer belastes og godskrives valutakontoen. Handler du aksjer til 100 000 USD blir saldoen på valutakontoen din negativ 100 000 USD. I perioden du har negativ saldo blir du belastet rente i henhold til prislisten

Med negativ saldo ligger du short USD og dermed låner USD. Kostnaden vil da inkludere rentekostnaden for USD-lånet i perioden du ligger short USD. Har du en positiv NOK-saldo på kontoen din vil kostnaden være differansen mellom innskuddsrenten i NOK og utlånsrenten i USD. 

Dersom du allerede låner norske kroner når du bruker valutakontoen vil kostnaden din være rentedifferansen mellom NOK og USD, gitt at lånerenten for USD er høyere enn lånerenten for NOK. Grunnen til at kostnaden din kun er rentedifferansen er at alternativet ditt i dette eksempelet ville være å låne NOK for å kjøpe aksjer i USD.

Bør du valutasikre eller ikke?

Den kostnadsmessige forskjellen på sikring eller ikke er i hovedsak knyttet til hvor lenge du holder sikringen, ettersom renten påløper daglig med en annualisert rente. På den andre siden slipper du løpende vekslingskostnader ved å ha en valutakonto. 

Fordelen med valutasikring er at du reduserer risikoen og får en forutsigbarhet ved investeringen din, da avkastningen kun er knyttet til aksjens avkastning. 

Dersom den norske kroner svekker seg mens du har pengene plassert i utenlandske aksjer, så vil aksjeavkastningen målt i norske kroner bli bedre fordi aksjene i utlandet blir mer verdt målt i norske kroner. Og det blir naturligvis omvendt hvis norske kroner styrker seg.

Du kan også benytte en valutakonto til å ta mindre «veddemål» på valutautviklingen. Du kan enkelt velge å gå ut av en hedge ved å kjøpe USD dersom du har en aksjeposisjon i amerikanske dollar. Da vil du få høyere gevinst dersom kronen svekker seg. Har du tro på en sterkere krone kan du velge å selge mer USD enn markedsverdien i USD på dine aksjeposisjoner. Da vil du øke avkastningen din om kronene styrker seg mot USD.

Mange som handler aktivt i utenlandske aksjer velger sjelden å veksle gevinst/tap til NOK. Det vil minimere vekslingskostnadene.

For å kunne benytte valutasikring må du ha valutakonto, noe som forutsetter at man har innvilget en kredittramme.

Laster inn...

Trader du aksjer i utlandet?

Et dedikert team med aksjemeglere gir deg raskt og profesjonell hjelp. Med lang erfaring innen handel og day-trading kan vi hjelpe med både tekniske og markedsrelaterte problemstillinger.

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt for en samtale om hva vi kan tilby deg.

Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.

Opplev aksjehandel hos et fullservice meglerhus

Som privatkunde hos Pareto Securities kan du ta del av kunnskapen, verktøyene og mulighetene et ledende nordisk meglerhus gir deg. Handle med avanserte aksjehandelstjenester i 80 prosent av verdens kapitalmarked, få tilgang til fundamentale aksjeanalyser på ca. 300 nordiske aksjer, og personlig service fra erfarne aksjemeglere.

Prøv oss ut i tre måneder med våre beste betingelser, full analysetilgang og populære Infront Web Trader.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO