Bytter industri- og finansaksjer i Paretoporteføljen

En sterk måned for energiaksjer løftet Hovedindeksen på Oslo Børs 4,9 prosent og modellporteføljen vår 3,8 prosent i mars. Med Q1-rapportering på trappene gjør analytikerteamet to endringer i aksjene for april.

Del med andre

Dataskjermer

Pareto Securities

No

Aksjehandelskunder med analysetilgang kan lese våre analytikeres kommentarer på alle de ti aksjene i porteføljen i analyse- og handelsplattformen vår. Logg inn for å lese rapporten.

Et sterkt energisentiment bidro til å sende Hovedindeksen på Oslo Børs opp 4,9 prosent i mars. Modellporteføljen til våre norske aksjeanalytikere steg på sin side 3,8 prosent. Så langt i år er porteføljen opp 10,1 prosent, mens Hovedindeksen har steget 1,6 prosent på samme tid.

Subsea 7 ble porteføljevinneren i mars med en oppgang på 11,4 prosent, etterfulgt av Vår Energi (opp 10,0 prosent), Europris (opp 6,6 prosent), SpareBank 1 SR-Bank (opp 5,9 prosent), Aker BP (opp 4,7 prosent), Norbit (opp 4,5 prosent) og Frontline (opp 4,5 prosent). Hafnia (ned 1,1 prosent), Mowi (ned 2,9 prosent) og Nordic Semiconductor (ned 5,3 prosent) falt i løpet av måneden.

Våre svenske aksjeanalytikere lager også en månedlig modellportefølje for svenske aksjer. Se aksjene i porteføljen her

Viktigste oppdateringer i april

Endrer finanseksponering

Innen bank- og finanssektoren bytter analytiker Vegard Toverud ut sparebankfavoritten SpareBank 1 SR-Bank med Protector Forsikring, før forsikringsselskapet slipper Q1-tall i slutten av måneden.

- Vi venter en god Q1-rapport, hjulpet av solid investeringsavkastningen på aksjesiden. Vi vet allerede at skandinaviske forsikringsfornyelser for 2024 har vært sterke og håper vi får høre mer om Storbritannia i forbindelse med rapport-fremleggelsen, sier Toverud.

Venter gode Yara-tall

Industrianalytiker Kenneth Sivertsen tar i april ut Norbit til fordel for Yara. På tross av en god børsmåned og økende investorinteresse for Norbit, ser Sivertsen få nyheter fra selskapet på kort sikt, mens Yara kommer med Q1-tall 26. april.

- Vi finner risk-reward-en før Yara-resultatene på oppsiden. Gjødselprisene har vært svake på at kjøpere har avventet resultatet fra det siste India-anbudet, som er ventet å bli kunngjort denne uken. Likevel har volumene bedret seg, og med mindre tilbudsvekst venter vi en strammere markedsbalanse fremover. Derfor tror vi den sykliske svakheten er forbi og at det ligger an til sterkere inntjening, sier Sivertsen.

- Prisingen anser vi som attraktiv, og Yaras evne til å håndtere urolige markeder gir et stort reprisingspotensial når markedet normaliserer seg, sier han.

Uendret innen energi

Både innen shipping, olje- og gass og oljeservice forblir energieksponeringen i porteføljen lik, med Hafnia, Frontline, Aker BP, Vår Energi og Subsea 7.

Innen shipping peker analytikerteamet på gode utsikter for råolje- og produkttank. Aker BPs oljeeksponering og selskapets kvalitetsportefølje gir aksjen en ny måned i porteføljen, mens Vår Energi får fornyet tillit på bakgrunn av blant annet selskapets sterke vekst og utbytte. For månedsvinneren Subsea 7 ser analytikerne fremdeles et reprisingspotensial med en derisket inntjeningsøkning for 2025.

Dette er de ti aksjene i porteføljen i april:

Lyst til å motta oppdateringene i porteføljen på epost?

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev for å motta porteføljeoppdateringene, siste nytt fra oss og månedlige analyser på epost.

Fyll inn skjemaet for å melde deg på. Du vil motta nyhetsbrevet fra og med første virkedag neste måned.

Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet vårt Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

SISTE NYTT FRA PARETO SECURITIES