Dynamiske belåningsgrader

God risikokontroll gir økt fleksibilitet og lånekapasitet med dynamiske belåningsgrader.

Registerer deg på 3 minutter med BankID

 • Grad av risikospredning avgjør total lånekapasitet
 • Økt spredning gir økte belåningsgrader
 • Konsentrerte porteføljer gir lavere lånekapasitet

God risikospredning gir økt lånekapasitet

Antall aksjer i en portefølje er et sentralt parameter for porteføljens risiko. Diversifiserte porteføljer gir økt fleksibilitet og kjøpekraft, mens konsentrerte porteføljer reduserer fleksibilitet.

Vi benytter dynamiske belåningsgrader som endrer seg basert på vekten av største aksjepost:

 • Når største posisjon er mindre enn 40 % får du en premie i form av økte belåningsgrader.
 • Når største posisjon er større enn 70 % får du en begrensning i form av reduserte belåningsgrader.
 

Belåningsgrad

full diversifisering (maks 10 % vekt i én aksje)

full konsentrasjon (100 % vekt i én aksje)

80 %

86 % (+ 6 %)

74 % (- 6 %)

70 %

79 % (+ 9 %)

61 % (- 9 %)

60 %

72 % (+ 12 %)

48 % (- 12 %)

50 %

65 % (+ 15 %)

35 % (- 15 %)

40 %

58 % (+ 18 %)

22 % (- 18 %)

30 %

51 % (+ 21 %)

9 % (- 21 %)

20 %

44 % (+ 24 %)

0 % (- 20 %)

Dynamiske belåningsgrader på aksjer

Se belåningsgradene på aksjer hos Pareto Securities:

Fordeler med aksjekreditt hos Pareto Securities

 • Lave kostnader og lave renter (se prisliste).
 • Det er kostnadsfritt å ha en tilgjengelig kredittramme, da du kun betaler rente på benyttet kreditt.
 • Aksjekreditt utvider langsiktig investeringskapasitet, og lar deg utnytte muligheter i markedet.

Avanserte verktøy for erfarne investorer og tradere

Ta forhåndsregler og vær oppmerksom på:

 • Aksjemarkedet kan svinge mye: Tåler din daglige økonomi at du taper hele din egenkapital plassert i verdipapirer? Vi anbefaler å ha en lav til moderat belåning over tid og alltid ha minst 10 % buffer mot endring i kursene.
 • Sunn tilnærming til risiko: Ønsker du å tjene raske penger? Husk at avkastning og risiko henger tett sammen. Du må utføre en egnethetstest og ha god økonomi for å få innvilget aksjekreditt.
 • God risikostyring "cash management": En forutsetning for å lykkes i aksjemarkedet over tid er god risikostyring. Å låne penger til aksjer øker både potensialet for fortjeneste, og tap. Produktet egner seg for investorer som har god kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet. Se også vår tematiske artikkel om belåning av investeringer.

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Registrer deg med BankID på 3 minutter.