Muligheter og risiko ved belåning av investeringer

Aksjekreditt, intradagskreditt og shortsalg. Hvordan virker det?

Del med andre

Muligheter og risiko ved belåning av investeringer

Pareto Securities

Langsiktig verdipapirfinansiering og kortsiktig intradagskreditt er verktøy som kan øke din løftekapasitet i både kortsiktig og langsiktig aksjehandel. Dette gir deg større fleksibilitet, og riktig brukt kan dette bidra til betydelig høyere avkastning over tid. Kostnader til belåning og en systematisk økning av risikoen i din portefølje gjør imidlertid at dette verktøyet må benyttes med forsiktighet. Vi viser deg her hvordan det virker, og hva du må gjøre for å komme i gang.

Lave renter gir lav kapitalkostnad

De siste års makroøkonomiske klima kan oppsummeres med historisk lave renter i de fleste utviklede markeder, inkludert Norge og Sverige. Formålet med dette fra sentralbankens side er å stimulere til vekst og investeringer, samt å få opp prisstigningen (inflasjonen) til bankenes uttalte mål på omkring 2%. Myndighetene ønsker rett og slett at vi skal låne penger for å gjøre investeringer, og legger forholdene til rette for det. For investorer innebærer dette en meget lav finansieringskostnad, og dermed gode muligheter til å kunne benytte lånt kapital for å få ekstra avkastning på sine investeringer.

Slikt sett er det mer fornuftig å benytte tilgjengelig belåning til å kjøpe aksjer, fond eller obligasjoner så lenge du har forventninger om at disse vil gi en høyere avkastning enn din finansieringskostnad. 

Økt handelsramme med aksjekreditt

Intradagskreditt er et låneprodukt spesielt egnet for kortsiktige tradere. Etablerere man dette vil din kapasitet til å ta posisjoner intradag kunne dobles innenfor intervallet 100.000 til 4 millioner, og du kan benytte den til både long- og shorthandel. Samtidig vil du med en slik avtale kunne handle aksjer intradag basert på de belåningsgrader aksjene har. På de mest omsatte aksjene som f.eks. Equinor er belåningsgraden 85%. Dette betyr at du kun trenger 15% egenkapital i margin for å handle den intradag.

Det sier seg selv at dette kan gi deg store muligheter som trader, men at du samtidig må være svært nøye med å styre risikoen. Det er ingen kostnad knyttet til å benytte intradagskreditt, annet enn kurtasjen for selve handelen. Først om man holder en belånt posisjon over natten vil det bli belastet en rente, da dette sees på som verdipapirfinansiering.

Verdipapirfinansiering for mer langsiktige investeringer

Aksjekreditt, også kalt verdipapirfinansiering er et mer langsiktig låneprodukt. Finansieringen kan brukes til å holde større poster av aksjer, obligasjoner og fond enn du kan med ren egenkapital, eller du kan ha den liggende som en latent likviditetsreserve som gir deg mulighet til raskt å forfølge markedsmuligheter. Ubenyttet kreditt koster ingen ting, men renten starter å løpe straks du begynner å bruke kreditten.

Hvor mye du kan øke dine plasseringer ved hjelp av verdipapirfinansiering avhenger av investeringsobjektenes belåningsgrad, og hva du har i porteføljen fra før. For enkeltaksjer varierer belåningsradene mellom 0% og 85%, mens de for fond er mellom 50% eller 80%. I begge tilfeller er disse fastsatt etter en risikovurdering, og kan endres uten varsel.

Eksempel 1: Du har 1 million kroner i kontanter på din konto, og får innvilget en kreditt med en ramme avhengig av din økonomiske situasjon. Du ønsker å kjøpe Norsk Hydro, MOWI og DNB for et likt beløp. Alle disse har 80% belåningsgrad. Du vil da måtte stille med minimum 20% sikkerhet, noe som i teorien kan øke din kapasitet fra 1 million til 1/0,2 = 5 millioner.

Eksempel 2: Du har en fin langsiktig portefølje av verdipapirfond, og ligger fullinvestert med markedsverdier for 1 million. Fondene har en belåningsgrad på 80%, noe som gir en verdi i forhold til sikkerhetsstillelse på 800.000,-. Du vurderer markedsmulighetene som svært gode og ønsker å doble din fondsbeholdning i de samme fondene. Dette kan lett gjøres med verdipapirkreditt, og du låner i så fall ytterligere en million. Klarer du mer enn ca 4% avkastning på den lånte kapitalen på 12 måneder, har du tjent på dette.

Eksempel 3: Du har noen langsiktige aksjeposter du er fornøyd med, og ligger fullinvestert i markedet. Du ønsker dog å ha muligheten til å kunne delta på plasseringer og børsintroduksjoner uten å måtte selge dine eksisterende aksjer for å frigjøre kontanter. En låneavtale gir deg denne friheten, og den koster deg som nevnt ingen ting før du velger å benytte den.

Risiko ved belåning

En åpenbar risiko ved å låne er at du ikke klarer å oppnå en avkastning på kapitalen som overstiger rentekostnaden (fratrukket skatt), og dermed taper penger på din belånte investering. 

En mer umiddelbar risiko kan oppstå ved å ligge helt på grensen av hva man kan låne, altså ved å utnytte sin lånekapasitet maksimalt. Da vil ethvert fall i kursen på aksjene kunne resultere i en såkalt «margin call» fra megleren. Dette er en beskjed om at du må innbetale mer kontanter, eller selge aksjer for å igjen tilfredsstille kravene til sikkerhet. I perioder med bratte kursfall i aksjer kan dette føre til en selvforsterkende spiral, og egenkapitalen vil da minke fort. Om du sitter maksimalt belånt i et indeksfond med 80 % belåning og indeksen faller 20 % over natten er din egenkapital nullet ut. Risikoen for dette er liten, men den er ikke null. Slikt har skjedd, men ekstremt sjeldent. Krakket i 1987 var et slikt tilfelle.

I sum kan man si at det å ha innvilget en ramme for verdipapirfinansiering og aksjekreditt ikke i seg selv øker din risiko, men gir deg større fleksibilitet til å kunne reagere raskt på markedsmuligheter uten å først frigjøre annen kapital. Om du velger å bruke aksjekreditt til å handle for større beløp enn med ren egenkapital vil dette øke din risiko, og stille større krav til god risikokontroll. Riktig brukt er imidlertid avkastningsmulighetene store.

Slik kommer du i gang

Hos oss behøver du en verdipapirkredittavtale som er nødvendig for å kunne etablere verdipapirfinansiering og aksjekreditt. Denne gir deg samtidig mulighet for å kunne shorthandle.

Pareto gjennomfører en grundig kredittvurdering av den hver kunde. Der ser vi spesielt på vi på kundens inntekt (betalingsevne) og verdijusterte egenkapital (formue).

Vi er som alle andre meglerhus i Norge forpliktet av verdipapirloven til å vurdere hvilke investeringstjenester og finansielle instrumenter som egner seg for kunden. Kunden må derfor gjennomføre en egnethetstest. Kunder som har investeringsmål med lavere risikoprofil enn det som aksjekreditt innebærer vil ikke bli tilbudt produktet. Våre aksjemeglere gjennomfører også en egen samtale med kredittkunden før kunden blir klarert for aksjekreditt. I samtalen får kunden en del spørsmål og man går gjennom risikoen ved produktet sammen med kunden. Basert på samtalen blir det gjort en konkret vurdering om kunden har tilstrekkelig kunnskap og erfaring for aksjekreditt.

I våre vilkår for aksjekreditt har vi også krav til diversifisering av porteføljen. Dersom ett verdipapir (utenfor OBX-indeksen) utgjør mer enn 50 % av markedsverdien blir belåningsgraden til det aktuelle verdipapiret redusert lineært i forhold til hvor mye aksjen overstiger 50 % av samlet markedsverdi av belåningsbare verdipapirer.

Har du aksjesparekonto? Vi kan også tilby belåning i tilknytning til aksjesparekonto.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO