4 av 10 norske aksjer handlet utenfor Oslo Børs

De siste årene har ca 40% av handelen i norske aksjer skjedd på andre markedsplasser enn Oslo Børs. Dette synliggjør viktigheten av å ha handelstilgang til alle markedsplasser.

Del med andre

4 av 10 norske aksjer handlet utenfor Oslo Børs

Pareto Securities

Hvorfor handles aksjene på flere markedsplasser?

Frem til 2007 ble alle ordrene i norske aksjer sendt eller rapportert til Oslo Børs. Alle som handlet på Oslo Børs hadde dermed full oversikt over ordreboken og alle handler i Norske aksjer. Et EU-direktiv (MiFID) opphevet i november 2007 børsmonopolet, og en rekke alternative markedsplasser med ulike egenskaper ble etablert. Noen av disse er eid og driftet av sammenlignbare konkurrenter til Oslo Børs (slik som Nasdaq OMX), mens andre er drevet av frittstående aktører eller meglerhus (ofte kalt "dark pools").

Markedsplassene har ulik kostnadsstruktur og andre egenskaper som gjør de attraktive for forskjellige aktører som handler aksjer.

Ny lov styrket private investorer sine rettigheter

I forbindelse med at MiFID ble implementert i EU fikk vi i Norge en ny verdipapirlov. Denne styrker private investorers rettigheter i forhold til best ordreutførelse i lovens § 10-12.

Konsekvenser for alle som handler norske aksjer

Ca 40 % av omsetningen i norske OBX-aksjer skjer nå utenfor Oslo Børs. Uten tilgang til handel på de ulike markedsplassene kan du ikke være sikker på at du får best pris eller at du får handlet hele volumet som faktisk er tilgjengelig til den prisen du ønsker å kjøpe eller selge for. Det er derfor stor sannsynlighet for at du taper penger om du ikke har tilgang til flere markedsplasser.

Pareto Securities har investert i teknologiske løsninger som sikrer våre kunder best ordreutførelse gjennom en Smart Ordre Router (SOR). Dette er en avansert algoritme som hele tiden søker etter tilgjengelig handelsvolume og beste pris på markedsplassene som tilbyr handel i norske aksjer. Også en rekke dark pools er inkludert i dette.

Fordeler ved handel via Pareto Securities

Vår SOR sikrer at du får tilgang til større volum til samme pris eller bedre priser (smalere spread) enn aktører som ikke benytter denne teknologien.

Pareto gjennomførte en analyse sammen med IFS LiquidMetrix som viste at det for investorer som handler mye er betydelige beløp å spare på å benytte smart ordre router. Les analysen her.

Se oversikt over fordelingen av handel norske aksjer på de ulike markedsplassene her:

Les mer om det nye børslandskapet her.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO