Årets børsnoteringer: Disse aksjene gikk på børs i 2022

17 selskaper har blitt tatt opp til handel på Oslo Børs’ markedsplasser i 2022, der særlig shipping og oljeservice har ledet an noteringsstatistikken i løpet av året. Se listen over årets nye aksjer på børs.

Del med andre

Årets børsnoteringer: Disse aksjene gikk på børs i 2022

Pareto Securities

Selv om noteringsiveren fra 2020 og 2021 avtok i 2022, har det i løpet av året kommet stadig nye navn til børsen. I fjor ble totalt 68 selskaper notert på Oslo Børs sine markedsplasser, mens det i år endte på 17 nye selskaper.

Se den fulle listen nederst i innlegget.

Brakstart for Gram Car Carriers

Det første selskapet som tok steget på børs i år var bilfraktrederiet Gram Car Carriers, som 31. januar ble notert på Euronext Growth. Siden noteringen er Gram-aksjen opp nesten 200 prosent. Hør CEO Georg Whist gi en intro til selskapet og børsreisen så langt i Paretopodden

Stornotering med Vår Energi

Et av Norges største oljeselskaper inntok børsen i februar, da Vår Energi ble notert på Oslo Børs. Siden noteringen har Vår Energi levert en fri kontantstrøm som tilsvarer over 40 prosent av selskapets markedsverdi, og handler nå til en utbytteavkasting på rundt 15 prosent.

- Vi tror Vår Energi vil fortsette å levere en solid kontantstrøm i 2023, bl.a. understøttet av høye gasspriser og en høy gassandel i produksjonsmiksen. Videre er store deler av utbyggingsplanene allerede sanksjonert, som gir en stor visibilitet i fremtidige investeringer, og vi mener selskapet ikke har behov for å redusere gjelden. Dermed vil mye av selskapets frie kontantstrøm kunne deles med aksjonærene, og med dagens olje- og gassprisutsikter tror vi på flere økninger i utbytte fremover, sier energianalytiker Tom Erik Kristiansen.

Waste Plastic Upcycling

Danske Waste Plastic Upcycling fokuserer på resirkulering av plastavfall ved bruk av batch-pyrolyseteknologi. Den resirkulerte plastoljen kan brukes som full-range nafta eller kan destilleres til parafin/jetdrivstoff. Selskapet ble notert på Euronext Growth Oslo i første kvartal og har som mål å ha tre operative pyrolyseanlegg innen 2025.

Lær mer om selskapet fra styreleder Niels Bagge.

Standard Supply

Standard Supply ble spunnet ut av S.D. Standard ETC i juli og er et rendyrket supplyselskap med ni PSV-skip i flåten.

CEO Espen Fjermestad gjestet i høst Paretopodden, der han ga en intro til selskapet og diskuterte de siste selskapsresultatene og supply-markedet med aksjemegler Sebastian Baartvedt.

Noram Drilling

I oktober kom det det første landriggselskapet til Euronext Growth Oslo. NorAm Drilling har med sine «super spec»-rigger en struktur med kun egenkapital og betaler all fri kontantstrøm til aksjonærene. Med sine om lag 20 prosent utbytteavkastning er aksjen høyt oppe på utbyttetoppen på Oslo Børs.

Analysekunder kan lese vår fulle analyse av NorAm Drilling her.

Se også selskapspresentasjon fra CEO Marty Jimmerson og IR & Strategy Director Marius Furuly.

Dolphin Drilling

Dolphin og deres tre harsh environment-rigger gikk på Euronext Growth Oslo i oktober. Selskapet retter seg mot Nordsjøen og den britiske sokkelen spesielt. Våre rigg- og oljeserviceanalytikere har tatt opp dekning på Dolphin-aksjen, og analysekunder kan lese mer om selskapet og og nordsjømarkedet for rigger her.

Se også selskapspresentasjon med Dolphin-sjef Bjørnar Iversen.

Børsnoteringer i 2022

AKSJE
MARKEDSPLASS
FØRSTE HANDELSDAG
HANDLE

GRAM CAR CARRIERS
EURONEXT GROWTH
31. JAN.

KJØP/SELG

HYON
EURONEXT GROWTH
14. FEB.

KJØP/SELG

VÅR ENERGI
OSLO BØRS
16. FEB.

KJØP/SELG

COOL COMPANY
EURONEXT GROWTH
22. FEB.

KJØP/SELG

OCEAN GEOLOOP
EURONEXT GROWTH
08. MAR.

KJØP/SELG

ODFJELL TECHNOLOGY
OSLO BØRS
29. MAR.

KJØP/SELG

WASTE PLASTIC UPCYCLING
EURONEXT GROWTH
22. APR.

KJØP/SELG

HIMALAYA SHIPPING
EURONEXT EXPAND
29. APR.

KJØP/SELG

INIFY LABORATORIES
EURONEXT GROWTH
20. JUN.

KJØP/SELG

NORDIC TECHNOLOGY
EURONEXT GROWTH
5. JUL.

KJØP/SELG

STANDARD SUPPLY
EURONEXT GROWTH
22. JUL.

KJØP/SELG

NORAM DRILLING
EURONEXT GROWTH
7. OKT.

KJØP/SELG

SHELF DRILLING
EURONEXT GROWTH
12. OKT.

KJØP/SELG

DOLPHIN DRILLING
EURONEXT GROWTH
28. OKT.

KJØP/SELG

ENERGEIA AS
EURONEXT GROWTH
13. DES.

KJØP/SELG

BIEN SPAREBANK
OSLO BØRS
14. DES.

KJØP/SELG

BENCHMARK HOLDINGS
EURONEXT GROWTH
15. DES.

KJØP/SELG

Listen inkluderer kun nynoteringer, og ikke opplistinger (f.eks fra Euronext Growth til Oslo Børs) eller nedlistinger (f.eks fra Oslo Børs til Euronext Growth).

Vi gjør oppmerksom om at Pareto Securities har vært involvert i noteringene av Gram Car Carriers, Vår Energi, Cool Company, Waste Plastic Upcycling, Standard Supply, Dolphin Drilling og Benchmark Holdings.

Disclaimer:

Pareto Securities' artikler inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i denne artikkelen.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO