Aksjehandel gjennom megler

I disse tilfeller kan du tjene på å la en megler utføre handelen for deg.

Del med andre

Pareto Securities

Utviklingen innen handel av aksjer for privatinvestorer har vært nokså entydig siden introduksjonen av nettbasert aksjehandel for nærmere 20 år siden. Prisene har falt kraftig, fra en historisk vanlig kurtasje på 0,5% av handelsbeløpet, til dagens priser som er nær en tiendedel av dette. Samtidig har andelen handler som utføres av en fysisk megler som mellomledd falt. Aksjehandel har rett og slett blitt et selvbetjeningsmarked. Har pendelen kanskje svingt for langt? Kan det være tilfeller også i dag der du bør vurdere å få dine handler utført av en profesjonell megler? Vi tror svaret er ja, og opplever økende etterspørsel etter både manuell ordreutførelse gjennom megler, og selvbetjent algoritmehandel.

Sporadisk handel over telefon har hos oss i dag en pris på 0,35% av handelsbeløpet, eller minimum 350 kroner. Åpenbart høyere enn du betaler for selvbetjent online aksjehandel. Det er imidlertid slik at hva en handel koster deg er avhengig av både rene transaksjonskostnader (kurtasje), og hvilken samlet pris du oppnår på aksjene som handles. Her følger noen eksempler der handel gjennom megler kan lønne seg:

1 - Ved illikvide verdipapirer

Det finnes en stor mengde børsnoterte verdipapirer der det ikke handles store volumer på børsen hver dag. Mange av disse selskapene har i hovedsak en profesjonell eierbase av større eiere, som uansett handler gjennom meglerkonakter. Våre meglere vet hvem disse er, og tar kontakt direkte med de for å megle handelen manuelt. Dette ser vi spesielt ofte i f.eks. de ulike sparebankenes egenkapitalbevis. Slik ser eksempelvis ordreboken i Sandnes Sparebank ut i skrivende stund 20.04.18:

Aksjehandel gjennom megler

Som vi ser nederst til høyre er spread (forskjell mellom kjøper og selgerkurs) nå på nesten 3%. De siste ukene har SADG vært omsatt mellom 47 og 49. I går ble det omsatt noen få tusen på 48,80, mens det i dag ikke er omsatt noen.

La oss si du eier 5000 SADG (tilsvarende 244.000 på sist omsatt kurs), og ønsker å selge de her. Om du skulle solgt dine egenkapitalbevis elektronisk i markedet akkurat NÅ ville du med en slik ordrebok fått en snittkurs på 46,94 (1500 på 47,60, 900 på 47,40 og 2600 på 46,40) dersom det ikke lå noe «skjult volum» i ordreboken. Brutto salgsproveny ville blitt 234.700, du ville betalt NOK 91,50 med en middels kurtasjesats hos oss (Pareto Pluss5). Netto ville du fått 234.608,50 inn på din konto. Som du ser er dette nesten 10.000 mindre enn verdien av aksjeposten dersom du kunne fått siste omsatte kurs!

Anta så at du i stedet ringer inn til vår megler-desk. Der sitter det folk som snakker med de større eierne av egenkapitalbevis hver dag. Det er ikke usannsynlig at du ville kunne fått utført ordren på en pris tilsvarende sist omsatt (48,80), men la oss for eksempelets skyld si de tilbyr handelen til en motpart til midtkurs i forhold til hva vi ser i markedet. Dette tilsvarer 48,30. Du får da 241.500 i brutto salgsproveny. For dette betaler du 0,35% i kurtasje, tilsvarende 845 kroner. Netto inn på konto får du da 240.655 kroner.

Sett i forhold til selge selv direkte i markedet har du i dette tilfellet spart 6.046,50 på handelen gjennom bedre oppnådd pris. Hadde megler klart å selge EK-bevisene til kurs tilsvarende sist omsatt (som fremdeles er innenfor gjeldende spread i markedet) ville du spart 8446 kroner. Og dette etter å ha betalt megler 854 kroner i kurtasje for jobben.

Merk: Jo større din ordre er jo større vil fordelen med å handle den gjennom megler kunne være.

2 - Aksjer som svinger mye

La oss si du i tillegg til dine overnevnte SADG eier 1500 aksjer i Norwegian Air Shuttle. Dette var aksjer som for en uke siden vært verdt det samme som din post i SADG. Etter kursoppgangen i forbindelse med bud-spekulasjonene handles NAS nå på 295,40, og din aksjepost er på denne pris verdt 443.100. Anta du ønsker å selge. Slik ser ordrebok på Oslo Børs og handel hittil i dag ut:

Aksjehandel gjennom megler

Om du skulle måkt dine 1500 aksjer ut i markedet som en «best» ordre ville du kunnet dytte kursen nedover til 294,8 for å få omsatt alle, og ville oppnådd en snittpris på 294,95 (igjen antatt at ingen ligger med skjult volum på kjøpersiden). Brutto ville salgsbeløp vært 442.420,20, kurtasje 172,55, og netto 442.247,65 kroner. Igjen ser vi at dette er ca 850 kroner lavere enn det du ville fått som salgsbeløp om du fikk solgt hele posten på sist omsatte kurs. Fins det noen alternativer?

Svaret er ja. Du kunne selvsagt lagt din ordre med en limit i markedet. Da ville du enten fått solgt på den kursen, eller måtte ha gått ned om ordren ikke ble fylt. Et annet alternativ er å ta kontakt for å få ordren gjort manuelt. Vi har eksperter på ordreutførelse (kalt Sales Traders) som jobber med ordreutførelse på vegne av våre profesjonelle kunder. De har en rekke verktøy tilgjengelig i sitt arsenal, avhengig av hvordan kundene ønsker ordren utført. Eksempelvis:

  • Sjekk om hele ordren kan gjøres innenfor gjeldende spread (295,40 – 295,80) på andre markedsplasser, eller såkalte dark-pools.
  • Legge ordren i markedet uten at den synes, ved hjelp av en algoritme som selger aksjer dersom kjøpere dukker opp over en limit (kursgrense) du har definert, og i et tidsrom du har definert (f.eks. vil selge over 295,40 i løpet av neste time).
  • Selger på tidsvektet snittkurs  – sprer aksjesalget utover f.eks. en time, og gir deg en snittkurs. Med eller uten en nedre kurslimit. (Ofte kalt TWAP).
  • Selger på volumvektet snitt – du er med og selger en viss prosent av omsatt volum inntil din ordre er fylt. (Også kalt VWAP eller Participation).

Avhengig av hvilken løsning man her hadde valgt og hvilken vei aksjen har gått i markedet ville man oppnådd forskjellig resultat. En av de «vanligste» ordrene i markedet er algoritmen kalt «participation», eller volumvektet snitt. Du er der med i et visst volum helt til din ordre er utført. La oss anta at du ønsket å være lett på tå, og max utgjøre 3% av salgsvolumet i aksjen. Med fasit i hånd kan vi nå se at det den neste times handel har gått ca 55.000 NAS-aksjer, slik at din ordre ville vært ferdig fylt med disse betingelser. Kursen gikk først litt lavere, men så driftet den høyere. Snittkurs i timen etter ordrebildet over er 296,02. Du ville da fått brutto 444.030 for dine aksjer. Kurtasje på 0,35% ville vært 1554,10, og netto ville vært 442.475,90. Selv med en mye høyere kurtasjesats er dette faktisk 228,25 mer i netto enn du ville fått ved å selge aksjene direkte i markedet.

I eksempelet over ville resultatet selvsagt kunne blitt både bedre og dårligere. Det kommer som nevnt an på hvilken ordretype man velger, og hvordan markedet ville oppføre seg. Vi valgte Norwegian som eksempel fordi det er en aksje de fleste kjenner, og som både svinger forholdsvis mye og er mye omsatt. Vi kunne lett ha vist flere eksempler der effekten er enda tydeligere. Dette spesielt i litt mer tynt omsatte aksjer, eller ved å øke ordrestørrelsen.

Praktisk bruk av handel gjennom megler

Meningen med dette innlegget er å synliggjøre effekten som på fagspråket gjerne kalles «slippage» eller «market impact». I begge tilfeller betyr dette hvilken effekt ditt salg og markedsoppførsel (hvordan du selger) kan ha på kursen.

Markedet en kontinuerlig auksjonsprosess mellom selgere og kjøpere. De som handler større volum i markedet hver dag er veldig bevisst denne problemstillingen, og profesjonelle forvaltere er endog lovpålagt å agere på en måte som sikrer «beste pris» på vegne av sine innskytere. Det er derfor de ofte benytter meglere til handelsutførelse, og/eller i noen tilfeller har ansatt egne eksperter på ordreutførelse med tilgang til noen av de samme verktøy som meglerne har.

Generelt kan man si at manuell ordreutførelse er mer aktuelt:

  • Dersom handelen du skal gjøre er relativt stor
  • Dersom verdipapiret er lite handlet (illikvid)
  • Dersom kursen på aksjene svinger mye
  • Dersom du har spesielle ønsker for ordreutførelse

Kontakt vårt meglerbord om du vil ha ordren din utført av våre aksjemeglere. Algoritmer kan også være en god måte å utføre større ordre eller ordre i illikvide aksjer. Alle kunder kan selv handle med syv algoritmer: «Over the day», «Participate 10%», «Participate 20%», «Participate 30%», «Darkpool», "VWAP" og "Stealth". Les mer om algoritmehandel her.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO