Benchmark Holdings noteres på Euronext Growth Oslo

Benchmark Holdings, en ledende leverandør av kritiske produkter til akvakultur-næringen, tas opp til handel på Euronext Growth Oslo. Her finner du relevant informasjon om transaksjonen, samt link til prospekt og annet tegningsmateriale.

Del med andre

Benchmark Holdings noteres på Euronext Growth Oslo

Pareto Securities

Finn relevant informasjon om transaksjonen og link til prospekt og tegningsmateriale her

Det understrekes at dette kun representerer en oppsummering av detaljene i transaksjonen. Detaljert informasjon finnes i prospektet som er utarbeidet i forbindelse med noteringen. En investeringsbeslutning må kun være basert på informasjonen i prospektet i sin helhet.

RETAIL-VILKÅR
Selskap
Benchmark Holdings plc
Listing
Handles allerede på London Stock Exchange-MTF-en AIM. Har søkt om opptak til handel på Euronext Growth Oslo. De nye aksjene tildelt i denne emisjonen vil bli levert i VPS og bli handlebare på Euronext Growth Oslo
Pre-money selskapsverdi (basert på tegningskurs)
Ca. NOK 3 170 millioner
Pris
NOK 4,50 per aksje
Transaksjonsstørrelse
Opp til 2 222 222 nye aksjer, som tilsvarer ca. NOK 10 millioner baset på tegningskursen
Bruk av emisjonsmidler
For å oppnå noteringskravene på Euronext Growth Oslo og for generelle selskapsforsmål
Tegningsstørrelse
Minimum NOK 5 500 og maksimum NOK 1 000 000 per investor
Salgsrestriksjoner
Offentlig emisjon rettet mot investorer i Norge
Dokumentasjon
Nasjonalt prospekt datert 30. november 2022

 

INDIKATIV TIDSLINJE
Tilbudsperiode (retail)
1. desember 2022 09:00 CET - 6. desember 2022 17:30 CET
Offentliggjøring av tildeling    
Forventet på eller rundt 7. desember 2022
Betalingsdato
Forventet på eller rundt 14. desember 2022
Leveringsdato
Forventet på eller rundt 15. desember 2022
Første noteringsdag
Forventet på eller rundt 15. desember 2022

Vær oppmerksom på at Benchmark Holdings jobber med å plassere en rettet emisjon på opptil 35 189 350 nye aksjer i parallell med den offentlige emisjonen mot investorer i Norge. Se prospektet for mer informasjon.

Prospekt, pressemelding og andre relevante linker:

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO