Disse skatte- og aksjehandelsfristene bør du passe på før nyttår

2022 går mot slutten, og med årsslutt er det noen frister det er greit å huske på som kunde hos Pareto Securities.

Del med andre

Disse skatte- og aksjehandelsfristene bør du passe på før nyttår

Pareto Securities

30. november: Flyttefrist for aksjesparekonto (ASK)

Skal du flytte aksjesparekonto (ASK) til Pareto Securities må flyttefullmakten sendes inn innen 30. november. 

Fyll inn flyttefullmakt her. Vi tar oss av det praktiske rundt flytteprosessen. 

16. desember: Fradrag for tap på aksjesparekonto

Har du tap på din aksjesparekonto som du ønsker å få fradrag på for skatteåret 2022? Da må du sørge for at eventuelle verdipapirer på aksjesparekontoen er solgt og pengene for oppgjøret er utbetalt slik at kontoen står tom.

Innen 16. desember må du gi beskjed om at din aksjesparekonto ønskes avviklet. Kontakt oss på online@paretosec.no

Innskudd og overføringer

Skal du gjøre innskudd til Pareto Securities eller overføringer mellom egne kontoer som skal inn på konto før nyttår bør det gjøres før 27.desember. Merk at også dagligbanken din kan ha egne frister.

For intern flytt av aksjer fra ordinær aksjehandelskonto til ASK gjelder fristen 16. desember. Vær oppmerksom på at en slik overførsel gjøres til markedskurs og medfører skattemessig realisasjon av eventuell gevinst/tap.

Skatterapport

Skatterapporten vil bli tilgjengelig på handelsplattformen vår i februar. Mer informasjon rundt skatterapportering blir tilgjengeliggjort nærmere skatteoppgjøret. 

Se skatterelaterte spørsmål via kundestøtte inne på handelsplattformen.

Innen 31. desember: Utlånte aksjer

Et utlån av aksjer i norske aksjeselskaper eller allmennaksjeselskaper innebærer ikke en skattemessig realisasjon av aksjene så fremt aksjene tilbakeleveres til deg innen 31. desember i året du har lånt dem ut (utlånsåret). Du må selv sørge for å kreve aksjene tilbakelevert i tide dersom du ønsker å unngå realisasjon. 

Hvis aksjene som lånes ut er i et selskap som ikke er hjemmehørende i Norge for skatteformål, så vil utlån utover 31. desember i utlånsåret ikke regnes som realisasjon. Du må selv vurdere om selskapet er hjemmehørende i utlandet for skatteformål, og du vil også ha risikoen for om denne vurderingen er korrekt. Derfor anbefaler vi at aksjer ikke lånes utover 31. desember i utlånsåret hvis det skulle være tvil knyttet til om selskapet er hjemmehørende i Norge eller i utlandet for skatteformål.

Les mer om aksjeutlån her

Åpningstider og oppgjørsdatoer på Oslo Børs

Oslo Børs holder åpent alle dager utenom 26. desember i julen.

Har du aksjer på en ordinær aksjehandelskonto privat eller via investeringsselskap som du ønsker å realisere eventuell gevinst/tap i 2022 må du selge senest 28. desember

Fondshandel har lengre oppgjørstid og bør derfor realiseres i god tid før årsskiftet.

Skattemessige fordeler med å investere gjennom et selskap

Mange velger å investere i aksjer og fond gjennom et investeringsselskap. Det er flere fordeler med å investere gjennom et aksjeselskap, spesielt med hensyn til skatt. 

Regnskapsekspertene i Aider har oppsummert de viktigste skattemessige fordelene.

Investerer du i aksjer og fond hos oss gjennom et AS? Sammen med Aider kan vi tilby en enkel og integrert løsning for regnskapsføring av handel via våre handelsplattformer. Lær mer

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO