ESG100: Rangering av bærekraftrapporteringen til selskapene på børs i Oslo, Stockholm og København

I dag lanserte Position Green, tidligere The Governance Group, deres rangering og analyse av kvaliteten på bærekraftsrapporteringen til de 100 største selskapene på børsene i Oslo, Stockholm og København. Pareto Securities er partner for rapporten «ESG100 – Data for decision makers», og CEO Christian Jomaas deltok på lanseringen i Oslo.

Del med andre

ESG100: Rangering av bærekraftrapporteringen til selskapene på børs i Oslo, Stockholm og København

Pareto Securities

- Det er fortsatt betydelig interesse for aksjer innen fornybar energi og grønne obligasjoner til tross for markedsvolatilitet, sier Christian Jomaas.

Han understreker at Ørsted er priset til 29 ganger P/E, mens store oljeselskaper er priset til 7 ganger P/E.

Se opptaket fra lanseringen her.

Unngår å rapportere om grønne inntekter

– En bærekraftrapport som ikke gir tydelig informasjon om selskapets status og retning, gjør det vanskelig for leseren å vurdere om bærekraft inngår i den reelle styringen av selskapet, sier Nahem.

Et viktig kriterium for toppkarakter er at selskapet kommuniserer både konkrete data og tallfestede målsetninger for alle vesentlige tema. Ifølge analysen til Position Green har nesten halvdelen av de 300 selskapene ingen plan for å oppnå netto nullutslipp. Analysen viser dessuten at mange bedrifter unnlater å rapportere om andel «grønne» inntekter. 

– Investorer og banker vil vite hvor stor prosentandel av inntektene som er grønne. De ønsker rett og slett å øke sine «grønne» investeringer ettersom vi nærmer oss 2030 og 2050, og det vil bli vanskelig å sikre støtte fremover uten en klar «grønn» plan, sier Nahem.

Finansbransjen som pådriver

Ifølge Position Green har bærekraftrapportering utviklet seg fra ulike nasjonale og regionale lovkrav som påla selskaper å redegjøre for sitt bærekraftarbeid, men har generelt vært lite konkrete og svakt håndhevet av myndighetene.

– Etter hvert vokste det frem en tredje drivkraft: Finansbransjens ønske om konkret og forståelig bærekraftinformasjon som kunne benyttes i investeringsanalyser, og til prising i kreditt- og forsikringsprosesser, sier Nahem.

Startskuddet kom fra investorer som lette etter kandidater til etiske eller grønne fond, eller som ville utelukke verstingselskaper.

– Finansbransjens krav til substans har gjort at den gamle bærekraftrapporten med anekdotiske beskrivelser kommer til kort, i tillegg til at selskapene må forholde seg til ESG-vurderinger fra Sustainalytics, MSCI, Bloomberg og ISS, sier Nahem.

– Det er imidlertid fortsatt uklart hvor godt bærekraftrapporter fungerer som del av investeringsanalyser, selv om reisen fra 90-tallet har vært formidabel, sier Nahem.

Nye lovkrav

– ESG-agendaen står i krysspress fra geopolitikk, kapitalmarkeder, kunder og reguleringer. Vi samler erfarne ledere, analytikere og investorer for å diskutere hvorvidt selskapene rapporterer beslutningsrelevant informasjon og om virvaret av frivillige standarder nå erstattes av reguleringer, sier Maria Gjølberg, leder for klimaavdelingen i Position Green.

Den siste fasen med bærekraftrapportering pågår nå og er drevet av at myndigheter i ulike land utarbeider reguleringer innen ESG-området.

– EUs Green Deal, klassifiseringssystemet for bærekraftig økonomisk aktivitet, kjent som EUs taksonomi, og det internasjonale arbeidet med klimarisiko er i ferd med å konkretiseres i reguleringer, sier Maria Gjølberg i Position Green. Dette markerer tydelig slutten på epoken da ESG-informasjon kunne ansees som «ikke-finansiell informasjon».

Last ned rapporten her

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO