Forvaltningsstrategien til Heimdal Tinde har gitt gode resultater

Aksjefondet Heimdal Tinde fyller seks år i mars og har i denne perioden opplevd både positive og negative aksjemarkeder. Lær mer om forvaltningsstrategien bak fondet fra fondsforvalter Frank Harestad.

Del med andre

Forvaltningsstrategien til Heimdal Tinde har gitt gode resultater

Pareto Securities

Dette er et gjesteinnlegg fra Heimdalfondene. Se mer om Heimdal Tinde her. 

Fra fondets oppstart 24. mars 2017 har vi sett negative renter i deler av verden, covid med påfølgende nedstengninger, krig i Ukraina, økt inflasjon og stigende renter. Til tross for alle bekymringene investorene har hatt i denne perioden, har Heimdal Tinde gitt andelseierne en avkastning på 59 prosent siden oppstart. Dette tilsvarer en årlig avkastning på i overkant av åtte prosent. Siden jeg tok over forvaltningen i april 2019 er avkastningen på 49 prosent eller en årlig avkastning på i underkant av 11 prosent per utgangen av januar 2023. 

Utvikling Heimdal Tinde siden april 2019 til og med januar 2023


Forvaltningsstrategien til Heimdal Tinde har gitt gode resultater

Det er mange kvalitetsselskaper på Oslo Børs, men det finnes også mange bra selskaper utenfor Norge. Innen sektorer som konsum, helse, teknologi og industri er utvalget noe begrenset på Oslo Børs. 

Utvalget av helse selskaper er svært begrenset på Oslo Børs. Ved å gå utenfor Norge får vi tilgang til flere selskaper. Novo Nordisk er et globalt legemiddelfirma som har hovedkontor utenfor København. Selskapet har i overkant av 50 000 ansatte og utvikler effektive behandlingsmuligheter for personer som lever med diabetes og andre alvorlige kroniske sykdommer. Produktene til Novo Nordisk blir solgt i over 168 land.  

Innen konsum er utvalget også lite på Oslo Børs. Orkla er kjent for de fleste i Norge, med merkevarer som Grandiosa, JIF, Nora og Stabburet. Det kan i perioder være fristende å heller kjøpe sveitsiske Nestle som er verdens største produsent av mat- og drikkevarer hvis aksjen er attraktivt priset i forhold til Orkla

Innen teknologi har vi inkludert noen av de større teknologiselskapene i USA i vårt univers og tilsvarende innen industri har vi tatt med de ledende svenske selskapene.

Investeringsuniverset består i dag av i overkant av 200 aksjer fordelt på ulike børser og bransjer.

I tabell under vises fordelingen mellom bransjer og regioner i investeringsuniverset

Forvaltningsstrategien til Heimdal Tinde har gitt gode resultater

Nedenfor viser vi eksempler på selskaper i vårt investeringsunivers fordelt på bransjer og regioner.

Forvaltningsstrategien til Heimdal Tinde har gitt gode resultater

Vi tror vår tilnærming med fordeling på bransjer og regioner bidrar til å øke kvaliteten på investeringsuniverset og positivt bidra til målsettingen om å oppnå en god risikojustert avkastning. 

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofien til Heimdal Tinde er å investere i lønnsomme kvalitetsselskaper. Det legges vekst på solid inntjening gjerne med en underliggende vekst, god egenkapitalavkastning og en robust balanse. Vi liker å dele opp våre investeringer i tre kategorier:

Verdiselskaper

Dette er godt etablerte selskaper gjerne med sterke markedsposisjoner. Dette er selskaper som prises lavt i forhold til inntjening og/eller lavt i forhold til bokførte og underliggende verdier. Selskapene har gjerne en høy utbytte-evne. Verdiselskaper utgjør omkring halvparten av aksjene i porteføljen.

Vekstselskaper

Dette er selskaper med høy salgs- og resultat-vekst typisk innen teknologi, helse eller fornybar-universet.  Disse selskapene prises noe høyere i forhold til inntjening enn verdiselskapene. Dette er gjerne mindre kapitalintensive bransjer med god vekst. Selskapene utbetaler lave eller ingen utbytter. Vekstselskaper utgjør omkring en fjerdedel av aksjene i porteføljen.

Sykliske aksjer

Dette er selskaper som i stor grad påvirkes av konjekturene i økonomien. Dette er typisk råvarebaserte selskaper innen shipping, olje, skog og metaller. Resultatene til disse selskapene vil svinge mye og selskapene skal i teorien prises lavt når markedet er sterkt og høyt når markedet er svakt. Utbyttene vil også svinge mye siden inntjeningen varierer. Sykliske aksjer utgjør omkring en fjerdedel aksjene i porteføljen.

Heimdal Tinde består i dag av 39 aksjer. Fordeling bransje og region følger under. Av totalt 39 aksjer er 19 av investeringene er i Norge og 20 internasjonalt.

Forvaltningsstrategien til Heimdal Tinde har gitt gode resultater

Normalt er fordelingen av investeringene i fondet omkring halvparten Oslo Børs og halvparten internasjonalt. De internasjonale investeringene er i annen valuta og ikke valutasikret. Dette har de siste årene bidratt til å redusere svingningene i fondet da investorer har en tendens til å kjøpe de større valutaene i svake markeder. Under covid-pandemien i 2020 ble mye av svekkelsen for de internasjonale aksjene kompensert av sterkere EUR, USD m.m. Ser vi på standardavviket til Heimdal Tinde har det de siste årene vært lavere enn for typiske norske aksjefond. Heimdal Tinde er plassert i risikoklasse fem, mens de fleste norske fond er plassert i klasse seks. Risikoklassifiseringen er basert på standardavvik de siste fem årene.

Vi har etter vårt syn en god balansert portefølje med solide selskaper. Medianselskapet i porteføljen er nå priset til i overkant av 14 ganger forventet 2023 inntjening og utbytteprosenten for porteføljen er i overkant av tre prosent.

Heimdal Tinde kan du handle her. 

Gjennom Pareto Securities' handelsplattform kan du også handle fondene Heimdal Utbytte og Heimdal Høyrente

Visste du at vi har en fast plattformavgift på alle fond på kun 0,2 prosent? Les mer om vår prismodell på fond.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO