Heimdal Utbytte: "Tid for utbytte"

Våren er høysesong for utbyttebetalinger. Seks av ti utbyttekroner som tikker inn til Heimdal Utbytte blir utbetalt i mars, april og mai. Fondets portefølje gir nå 6,4 prosent direkteavkastning.

Del med andre

Heimdal Utbytte:

Pareto Securities

Dette er et gjesteinnlegg fra fondsforvalter Sigurd Klev i Heimdal Utbytte.

Med «direkteavkastning» forstås det kommende årets utbyttebetalinger i forhold til dagens børskurser. De aller fleste selskapene i Heimdal Utbytte-porteføljen har nå rapportert resultater etter fjoråret, samt forslag til utbyttebetalinger basert på disse. Det er derfor ganske sikkert at disse utbyttene faktisk vil bli utbetalt.

Det som er mer usikkert, er hvor mye mer enn de nevnte 6,4 prosent direkteavkastning som vil bli utbetalt. Tidligere år har ekstraordinære utbytter blitt utbetalt; enten som følge av et ønske om å justere kapitalstrukturen eller som følge av ekstraordinært god lønnsomhet.

Flere av selskapene på Børsen (og i Heimdal Utbytte-porteføljen) kommer i tillegg til å kjøpe tilbake egne aksjer og på denne måten overføre kontanter til sine eiere. Slike programmer for tilbakekjøp reflekterer at kontant inntjening i børsselskapene er høyere enn det som trengs til vekst og daglig drift.

Noen investerer i utbytteaksjer for å få utbetalt utbytter. Vi investerer i utbytteaksjer med ønske og forventning om å få god risikojustert avkastning på investert kapital. Heimdal Utbytte utbetaler ikke utbytte til andelseierne. Utbyttebetalinger som blir mottatt fra porteføljeselskapene blir re-investert i de selskapene som til enhver tid ventes å gi best mulig risikojustert avkastning på porteføljen, sett under ett.

Basert på fjorårets resultater og utbetalinger sett i forhold til disse, kommer selskapene i Heimdal Utbytte-porteføljen til å betale 65 prosent av siste års overskudd til sine eiere. Seks av ti utbyttekroner vil bli utbetalt de neste tre månedene.

Det er vel ikke utenkelig at en del av disse utbyttebetalingene vil finne veien tilbake til aksjemarkedet og bidra positivt til verdiutviklingen på Børsen utover våren. Time will show!

Heimdal Utbytte kan du handle her. 

Gjennom Pareto Securities' handelsplattform kan du også handle fondene Heimdal Tinde og Heimdal Høyrente

Visste du at vi har en fast plattformavgift på alle fond på kun 0,2 prosent? Les mer om vår prismodell på fond.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO