Lær mer om kraftbransjen og fornybar energi på Pareto Securities’ Power & Renewable Energy Conference 2022

Energitransformasjonen fortsetter i full fart, og i spissen står fornybare teknologier og energikilder. Med COP26-toppmøtet i bakspeilet og en energihverdag med rekordpriser på alt fra strøm, gass og kull, er sektoren i fokus som aldri før. Og det mangler ikke på utfordringer og temaer å ta tak i.

Del med andre

Lær mer om kraftbransjen og fornybar energi på Pareto Securities’ Power & Renewable Energy Conference 2022

Pareto Securities

Sterke underliggende trender innen fornybar energi

- Vi må ha massiv innsats innen en rekke teknologier skal vi kutte CO2-utslippene og unngå de svært dramatiske konsekvensene av global oppvarming, sier Lars Ove Skorpen, Investment Banking-leder for kraft og fornybar energi i Pareto Securities.

Kull må fases ut over tid, erstattes med bioenergi eller gjennomgå karbonfangst. Bilparken må elektrifiseres fortløpende, og nå kommer resten av verden etter Norge. Tungtransport går over på hydrogen. Kontinentalsokkelen elektrifiseres. Avfall må resirkuleres. Fossil energi må erstattes med fornybar energi som vind og sol, som i dag er de billigste energikildene i de fleste land. Kraftnettene må forsterkes og digitaliseres for å være rustet til å håndtere den nye energimiksen. Batteri må på sikt ta en større rolle i energilagring. Energitransformasjonen tiltar, og fortsetter videre i industrialiseringsfasen i et stadig økende tempo.

Megaskiftet under lupen: Power & Renewable Energy-konferansen 3. februar

Kraft og fornybar energi står i sentrum når vi for det 24. året på rad samler bransjeeksperter for å gi selskapsoppdateringer og diskutere aktuelle temaer og trender. 3. februar arrangerer vår Power & Renewable Energy Conference. Mer enn 60 selskaper innen alt fra vannkraft, havvind, clean-tech, hydrogen, solkraft og waste-to-energy presenterer i løpet av dagen. Blant selskapene som deltar er: Arendals Fossekompani, Cloudberry, FREYR Battery, Azelio, Nel Hydrogen, Pyrum, Statkraft, Vow, Zaptec, Quantafuel, Volue, Statnett, Scatec, Beyonder og Morrow Batteries.

I løpet av konferansen kan du se en høyaktuellle presentasjoner om kraft og strømpriser, og våre aksjeanalytikere presenterer sine markedssyn innen havvind, hydrogen og batteri.

Konferansen holdes heldigitalt og alle våre kunder er velkomne til å delta. Se den fulle listen over presenterende selskaper og meld deg på her. 

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO