Nå er det enklere å finne fond hos Pareto Securities

I vår nye fondsoversikt kan du sortere og finne fond basert på en rekke parametere slik som Morningstar-rating, bærekraft, risiko, kostnader, fondstype og historisk utvikling. Se hvilke fond er mest populære blant våre privatkunder og finn din neste fondsinvestering.

Del med andre

Nå er det enklere å finne fond hos Pareto Securities

Pareto Securities

Du kan handle i mer enn 400 fond gjennom vår analyse- og handelsplattform. Vi har et bredt utvalg av aksje-, rente-, kombinasjons- og hedgefond fra velkjente forvaltere over hele verden. Nå lanserer vi en ny fondsoversikt i handelsplattformen, slik at du enklere kan finne fondene som passer din investeringsprofil.

Få bedre beslutningsgrunnlag ved fondsinvesteringer

Her er noe av det du kan sortere på:

  • Morningstar-rating: Et mål på historisk prestasjon utarbeidet av Morningstar. Jo flere stjerner et fond har, jo bedre risikojustert avkastning har fondet hatt
  • Bærekraft: Forskjellige bærekraftsrangeringer fra blant annet Morningstar, CO2-risiko og eksponering innen fossil energi og kull
  • Risikonivå: Svingninger i fondets historiske avkastning siste 5 år målt ved standardavvik
  • Historisk utvikling: Ulike tidsintervaller på kort og lang sikt
  • Kostnader: Totalkostnader, løpende kostnader, returprovisjon og resultatbasert avgift
  • Nøkkeltall: Bla. P/E, P/B, P/S, utbytteandel, Sharp ratio og Treynor ratio
  • Annen informasjon: Anbefalt sparehorisont, belåningsgrad, toppeksponering, kvalifisert for aksjesparekonto (ASK)

Logg inn og test selv

Ikke kunde? Se hvilke fond du kan handle hos oss

Dette er de mest populære fondene

For mange av våre kunder er fond en naturlig del av en diversifisert portefølje. Totalt topper aksjefond listen over de mest populære fondene blant våre privatkunder, med en blanding av aktivt forvaltede fond og indeksfond. Se hvilke fond som er de mest populære blant våre norske privatkunder nå: 

Mest populære aktivt forvaltede fond:

Mest populære indeksfond: 

Mest populære rentefond: 

Per 24. april 2023

Samle dine fond hos Pareto Securities

Få bedre oversikt over hele porteføljen din ved å samle aksje- og fondsporteføljen din hos oss. Alle fond vi tilbyr gjennom våre handelsløsninger har en fast plattformavgift på 0,2 %. Vi tar ingen kjøps- eller salgsomkostninger og all eventuell returprovisjon godskrives din konto. 

Les mer og hvordan flytte fond til oss

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Som privatkunde hos Pareto Securities kan du ta del av kunnskapen, verktøyene og mulighetene et ledende nordisk meglerhus gir deg. Handle med avanserte aksjehandelstjenester i 80 prosent av verdens kapitalmarked, få tilgang til fundamentale aksjeanalyser på ca. 300 nordiske aksjer, og personlig service fra erfarne aksjemeglere.

Prøv oss ut i tre måneder med våre beste betingelser, full analysetilgang og populære Infront Web Trader

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO