Oppsummering av Energikonferansen 2021

Vi arrangerte for 28. gang Europas største energikonferanse den 15. og 16. september. Lær mer om hvilke trender og teknologier som preget konferansen.

Del med andre

Oppsummering av Energikonferansen 2021

Pareto Securities

Til en blanding av både fysiske og digitale deltagere, presenterte rekordantallet 160 selskaper til over 3000 investorer og bransjeeksperter.

Pareto Securities’ CEO Christian Jomaas åpnet konferansen sammen med energianalytiker Tom Erik Kristiansen, hvor de to understreket industrialiseringen av energitransformasjonen som et hovedtema for konferansen. En paneldiskusjon mellom Norsk Hydros Hilde Merete Aasheim, Yaras Svein Tore Holsether, Akers Øyvind Eriksen og Folketrygdfondets Kjetil Houg fokuserte på hvordan energitransformasjonen skal digitaliseres og industrialiseres. Blant de viktigste hovedpunktene var de enorme mulighetene fremover, der alle selskapene fremhevet og har pågående grønne storprosjekter. Behovet for stabile vilkår i mindre modne sektorer som karbonfangst, flytende havvind og hydrogen ble også fremhevet som nødvendig for at nordiske selskaper skal ta en ledende rolle. Gjort riktig vil det legge til rette for varige konkurransefortrinn og eksportindustrier med grønn innvirkning på verdensøkonomien.

Selskapene som presenterte på konferansen, dekker hele bredden i energibransjen - fra de tradisjonelle olje- og gasselskapene til utviklere og produsenter av fornybar energi. Verdikjedene i energibransjen var representert med alt fra utstyrsprodusenter til sluttbrukerdistribusjon - inkludert shipping. Konferansen inkluderte også egne arrangement om havvind, batteriprodusenter, hydrogen og digitalisering. En fellesnevner for selskapspresentasjonene var optimisme rundt vekstutsikter. Fremtidsoptimisme preget også tonen blant fornybarselskapene, som fremhevet en økende kostnadsfordel innen fornybar kraftproduksjon og økte statlige mål rundt klimautslipp som viktige drivere.

Tradisjonelle olje- og gasselskaper fokuserte på høy lønnsomhet med mange års lave investeringer i ny kapasitet som førte til dagens høye råvarepriser. Videre trakk selskapene frem sin rolle i energiovergangen med merittlister med reduserte utslipp, og større selskaper som Equinor fokuserte på omfanget av de planlagte investeringene i fornybar energi.

Våre analytikere innen shipping (Eirik Haavaldsen), oljemarkedet (Nadia Martin Wiggen), havvind (Bård Rosef), karbonfangst (Synne Wesmann) og rigg (Christopher Mo Dege) holdt egne sektorpresentasjoner.

Vi holdt fem samtidige livestreams fra konferansen, og alle presentasjoner fra selskapene som deltok og våre analytikere ligger tilgjengelig i tre uker på våre konferansesider.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO