Skattemessige fordeler ved å investere gjennom et selskap

Mange velger å investere i aksjer og fond gjennom et investeringsselskap. Det er flere fordeler med å investere gjennom et aksjeselskap, spesielt med hensyn til skatt. Her er noen av de skattemessige fordelene du kan få med et investeringsselskap.

Del med andre

Skattemessige fordeler ved å investere gjennom et selskap

Pareto Securities

Skatt på gevinst og utbytte 

Gjennom det som er kjent som fritaksmetoden vil det være mulig for et selskap å motta utbytter og gevinster uten å skatte av inntektene på realisasjonstidspunktet. Det eneste som regnes som skattepliktig inntekt under fritaksmetoden er 3 prosent av mottatte utbytter. Utenom disse 3 prosentene vil det ikke bli noen beskatning på inntektene før disse midlene tas ut av investeringsselskapet som et utbytte til eieren(e) av selskapet. Eier man de samme aksjene privat, vil det utløses skatt idet man mottar utbyttet eller realiserer gevinsten.

Mottar man for eksempel et utbytte på 100 000 kr vil det være en beskatning på 35,2 prosent (2022) om utbyttet mottas privat, hvor man sitter igjen med 64 800 kr etter skatt. Mottas det samme utbyttet gjennom et investeringsselskap vil det bare være 3 prosent av disse 100 000 kr som beskattes med en skattesats på 22 prosent. Da sitter man igjen med 99 340 kr som kan reinvesteres. 

Det er viktig å kjenne til hvilke selskaper som omfattes av fritaksmetoden. Som hovedregel er det selskaper som er skattemessig tilhørende land innenfor EU/EØS som kan handles uten å utløse en skatteplikt. 

Redusert skatt ved kostnadsføring

En annen fordel ved å investere gjennom et selskap er at det er enklere å kostnadsføre visse utgifter som vil redusere skattepliktig inntekt. Dette er utgifter som for eksempel bankomkostninger og tilgang til handelsplattformer. Som privat investor vil dette bare være rene utgifter som ikke fører til en redusert skatt. 

Dersom man tar disse kostnadene gjennom et selskap, vil de være med på å redusere skattekostnaden. Det er også mulig å belaste kostnader, så lenge de er direkte relatert til næringsvirksomheten i selskapet. Det er selvfølgelig viktig å kjenne til hva som kan kostnadsføres og hvilke krav som stilles til dokumentasjon av utgiftene. Aider hjelper deg i prosessen inn mot årsoppgjøret.

Aider kan hjelpe deg med å få full oversikt over skatten

Det kan være vrient og uoversiktlig å vite hva som går inn under fritaksmetoden og hva som kan kostnadsføres i et investeringsselskap. Vi i Aider har et dedikert team med rådgivere som har spesialisert seg på selskaper som driver med kjøp og salg av verdipapirer. 

Alle Pareto-kunder får en egen kontaktperson hos oss, og vårt integrerte verktøy mot Pareto Securities’ handelstjenester gir oss presise beregninger av skattemessig gevinst og utbytter. Vi utarbeider komplett årsregnskap og skattemelding, med de riktige skattemessige beregningene slik at selskapet ditt betaler riktig skatt. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker et uforpliktende tilbud fra oss. 

Les mer om vårt tilbud for Pareto-kunder og ta kontakt

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO