Stigende renter gjør nordiske high-yield-obligasjoner mer attraktive enn på lenge

Med utfordrende aksjemarkeder er høyrenteobligasjoner et populært investeringsalternativ. Som privatperson kan du investere i enkeltobligasjoner via Pareto Securities. Lær mer om avkastningsmulighetene for nordiske høyrenteobligasjoner og hvordan investere i obligasjoner.

Del med andre

Stigende renter gjør nordiske high-yield-obligasjoner mer attraktive enn på lenge

Pareto Securities

Stigende renter og økte kredittpåslag gir uvanlig høy avkastningsmulighet i nordiske høyrenteobligasjoner. I dagens marked kan investorer oppnå en effektiv, årlig avkastning på rundt 10 prosent i solide kreditter med lav belåningsgrad, god kontantstrøm og stabile forretningsmodeller. Dette er en løpende avkastning på linje med det som historisk har blitt ansett som god aksjemarkedsavkastning.

Lavere risiko

Obligasjonsinvesteringer har lavere risiko enn aksjeinvesteringer. Løpende renteutbetalinger og tilbakebetalingsprioritet fremfor aksjonærer bidrar til den lavere risikoen. Dette kan i dagens marked derfor gi muligheter for god risikojustert avkastning.

Løpetiden til et obligasjonslån er vanligvis tre til fem år, og investeringen passer godt som et alternativ i en portefølje med et middels langt investeringsperspektiv. Likviditeten i høyrenteobligasjoner er vanligvis svakere enn i aksjer, men det gjennomføres handler jevnlig i de fleste obligasjoner.

Stor vekst siste tiåret

Det nordiske høyrentemarkedet har hatt en fantastisk utvikling over det siste tiåret. Totalt utestående volum har vokst med rundt 250 prosent i perioden og i dag er det omtrent 500 milliarder kroner obligasjonsgjeld utestående.

Markedet har beveget seg fra å være olje- og offshoredominert, til å omfatte et bredt spekter av sektorer. I fjor ble det utstedt et tilnærmet like høyt volum innenfor olje og shipping som innenfor fornybar energi og teknologi. Dette gir investorer mulighet til å holde en veldiversifisert obligasjonsportefølje og gjør markedet sterkere enn hva det var for bare fem-seks år siden. Nordiske høyrenteobligasjoner drar også nytte av stabile politiske forhold, en velutviklet tillitsmannsordning og et velprøvd rettslig rammeverk.

Avkastningsmuligheter innen nordiske høyrenteobligasjoner

Det er flere velkjente selskap med positiv utvikling og solide kredittprofiler som tilbyr god avkastning til kredittinvestorer. Blant de mest solide navnene i markedet finner vi Aker, Bonheur, og Austevoll som tilbyr en effektiv avkastning på 6-8 prosent avhengig av løpetid. Beveger man seg utover på risikokurven finner man veletablerte selskap som Kistefos, Hospitality Invest, Color Group og Jøtul som tilbyr en effektiv rente på 9-11 prosent.

Det er også mulig for investorer å skaffe seg eksponering til markedet gjennom deltagelse i primærtransaksjoner. Det er utstedt nye nordiske høyrenteobligasjoner for nærmere 15 milliarder kroner i september og oktober i år. Vi estimerer et refinansieringsbehov blant eksisterende utstedere på i underkant av 80 milliarder kroner frem til utgangen av 2023.

Hvordan investere i obligasjoner?

Pareto Securities er Nordens ledende investeringsbank innenfor høyrenteobligasjoner. Hos oss kan du handle obligasjoner gjennom våre meglere og få tilgang til jevnlige analyseoppdateringer på over 120 selskaper som dekkes av våre kredittanalytikere.

Merk imidlertid at investeringer i enkeltobligasjoner bør være i størrelsesordenen 1 million kroner eller mer. Ved mindre investeringer er rente-/obligasjonsfond bedre egnet.

Interessert i å handle obligasjoner? Ta kontakt med onlinedesken (online@paretosec.no / +47 24 13 39 39) for mer informasjon.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO