Tre ting å tenke på ved årsoppgjør

Fristen for å levere årsoppgjør og skattemelding for selskaper nærmer seg, og da er det mye man skal huske på. Her er tre viktige ting vi som autorisert regnskapsbyrå og kompetansehus opplever at flere selskaper glemmer av.

Del med andre

Tre ting å tenke på ved årsoppgjør

Aider

1. Hva er skattbar gevinst?

Kanskje det viktigste og tenkte på, og et spørsmål vi i Aider ofte får, er hva som skal regnes som skattemessig gevinst. Her er det flere ting å ta hensyn til. Det er for eksempel ikke alltid rett frem hvilke investeringer som omfattes av fritaksmetoden. Her har vi et velutbygd ISIN-register som holder styr på hvilke verdipapirer som er innenfor fritaksmetoden, og dermed skattefri. Å ha kontroll på kostpris, er avgjørende for beregning av skattemessig gevinst ved salg. Med vårt verktøy som er integrert mot Pareto Securities har vi god sporbarhet på kostprisen på dine investeringer.

2. Renteinntekt på lån til eget selskap skal inkluderes på privat selvangivelse

En av de vanligste finansieringsløsningene vi ser blant aksjeselskaper som kjøper og selger verdipapirer er lån fra eier. Dette er en inntekt for eier, og må påføres selvangivelsen. Dersom man har en lånerente som er utover et visst nivå vil det bli en ekstraskatt på renteinntekten. Sats for skjermingsrenten er 0,4 prosent for hele 2021. Rentene kan påføres hovedstol ved årsslutt.

3. Omvendt avgiftsplikt

Det er vanlig for holdingselskaper å benytte seg av tjenester som leveres fra utlandet. Dette kan være for eksempel software-tjenester som Google og andre digitale verktøy. Disse tjenestene regnes som avgiftspliktig ved omsetning fra en norsk tjenesteyter, og man er dermed pliktig til å rapportere inn og betale merverdiavgift. Hva som regnes som fjernleverbart og avgiftspliktig omsetning er noe vi i Aider har god kontroll på og gjerne hjelper til med.

Aider bistår deg i årsoppgjøret

Vi i Aider har et dedikert team med rådgivere som har spesialisert seg på selskaper som driver med kjøp og salg av verdipapirer. Alle Pareto-kunder får en dedikert kontaktperson hos oss, og vårt integrerte verktøy mot Paretos handelstjenester gir oss presise beregninger av skattemessig gevinst og utbytter. Det er fortsatt tid igjen for å levere årsregnskap og skattemelding for 2021, så gjerne ta kontakt dersom du ønsker et uforpliktet tilbud fra oss.

Les mer om vårt tilbud for Pareto-kunder og ta kontakt

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO