Valutaveksling: Så mye kan du spare

Når du handler utenlandske aksjer kan valutaveksling bli en betydelig kostnad. Lær mer om valutaveksling, automatisk nettoveksling, viktigheten av å vurdere totalkostnaden og det store sparepotensialet.

Del med andre

Valutaveksling: Så mye kan du spare

Pareto Securities

Når du handler utenlandske verdipapirer hos oss kan du velge mellom å handle med automatisk nettoveksling eller via en valutakonto. Vi har en fast lav vekslingssats på ca. 0,1 % av beløpet som veksles, både ved vanlig veksling, manuell veksling på valutakonto og ved fondskjøp i utlandet. Vi tilbyr også valutakonto på aksjesparekonto (ASK), og unikt hos er at vi kun veksler nettobeløpet du handler i løpet av dagen.

Hvordan fungerer automatisk nettoveksling?

Sentralt ved våre vekslingsløsninger er fordelen ved automatisk veksling av netto handelsbeløp. Nettoveksling betyr at du kun betaler for veksling på differansen på alle dine kjøp og salg i en valuta i løpet av en handelsdag.

Om du kjøper aksjer for 100 000 USD og selger for 90 000 USD i løpet av en handelsdag, veksles bare nettobeløpet på 10 000 USD hos oss, istedenfor totalbeløpet, som her ville vært 190 000 USD.

Det betyr at vi bare veksler 10 000 USD med en vekslingsmargin på 0,1 %. Det gir en vekslingskostnad på 105 NOK, basert på en valutakurs USDNOK 10,5.

Handler du via en annen aktør uten nettoveksling vil både kjøpene dine på 100 000 USD bli vekslet og salgene dine på 90 000 USD (totalt 190 000 USD). Ved en vekslingsmargin på for eksempel 0,25 % vil du dermed betale en vekslingskostnad på 1 995 NOK (valutakurs USDNOK 10,5) hos en annen aktør uten nettoveksling.

Hvor mye kan du spare på aksjehandel og valutaveksling

For å illustrere valutakostnadene og mulige besparelser ved handel og veksling, har vi laget fem eksempler der vi sammenligner med en annen aktørs tilsvarende kurtasje- og vekslingssatser (0,25 %).

Eksempel med standard kurtasjeklasse ved handel i USA

Med kurtasjeklassen Pareto Basic er kurtasjen 0,089 % i alle markeder, med 20 amerikanske dollar (USD) i minstekurtasje. Dersom vi antar et kjøp av aksjer til 15 000 USD med kurtasjeklassen Pareto Basic, tilsvarende kurtasjeklasse hos en annen aktør og en USDNOK-kurs på 10,5:

Annen aktør enn Pareto Securities
 
 
Pareto Basic
 
 
Kurtasje ved kjøp
                158
NOK
Kurtasje ved kjøp
                    210
NOK
Kostnad for veksling
                394
NOK
Kostnad for veksling
                    158
NOK
Total kostnad
            551
NOK
Total kostnad
                 368
NOK
 
Differanse
        184
NOK
 
 
 
 
    -33,3
%
 
 

Selv om kostnaden for kjøpet av selve aksjene isolert sett er dyrere hos oss på grunn av minstekurtasjen på 20 USD, ville du ved et kjøp på 15 000 USD hatt 33 % lavere totalkostnad (spart 184 NOK) på handelen som følge av lavere vekslingskostnad.

Eksempel med automatisk nettoveksling standard kurtasjeklasse ved kjøp og salg i USA

Om vi bruker samme eksempel som tidligere med standard kurtasjeklasse, men der du både kjøper 15 000 USD og selger for 14 000 USD i løpet av handelsdagen, ville vi vekslet nettobeløpet (1000 USD) mens andre aktører ville vekslet totalbeløpet (29 000 USD):

Annen aktør enn Pareto Securities
 
 
Pareto Basic
 
 
Kurtasje ved kjøp
               158
NOK
Kurtasje ved kjøp
                    210
NOK
Kurtasje ved salg
               147
NOK
Kurtasje ved salg
                    210
NOK
Kostnad for veksling
               761
NOK
Kostnad for veksling
                    11
NOK
Total kostnad
          1 066
NOK
Total kostnad
                   431
NOK
 
Differanse
  635
NOK
 
 
 
 
 -59,6
%
 
 

Her slår minstekurtasjen på 20 USD inn på både kjøpet og salget hos oss. Det gir en høyere kjøps- og salgskostnad isolert sett, men siden vi veksler kun 1000 USD og andre aktører som veksler både kjøp og salg, tilsvarende 29 000 USD, blir totalkostnaden ca. 60 % (635 NOK) lavere hos oss.

Eksempel på nettoveksling ved Private Banking-kurtasjeklasse

Om vi antar et kjøp av aksjer til 200 000 USD og salg av aksjer for 100 000 USD i løpet av en handelsdag, blir nettobeløpet i løpet av dagen 100 000 USD, mens totalbeløpet er 300 000 USD. Med Private Banking-kurtasje blir kostnadene for handel og veksling: 

Annen aktør enn Pareto Securities
 
 
Pareto Private Banking
 
Kurtasje ved kjøp
1 575
NOK
Kurtasje ved kjøp
1 239
NOK
Kurtasje ved salg
788
NOK
Kurtasje ved salg
620
NOK
Kostnad for veksling
7 875
NOK
Kostnad for veksling
1 050
NOK
Total kostnad
10 238
NOK
Total kostnad
2 909
NOK
 
Differanse
     7 329
NOK
 
 
 
 
     -71,6
%
 
 

Som Private Banking-kunde hos oss vi du i dette eksempelet spare 7 329 NOK sammenlignet med en annen aktør som også tilbyr aksjehandel for Private Banking.

Eksempel med trader-kurtasjeklasse

Mange av våre kunder er aktive i markedet, og handler gjennom kurtasjeklassen Pareto Trader med vår beste kurtasje i alle markeder.

I eksemplet antar vi at du kjøper for 125 000 USD og selger for 75 000 USD i løpet av en handelsdag. Nettobeløpet er 50 000 USD og totalbeløpet er 200 000 USD.

Annen aktør enn Pareto Securities
 
 
Pareto Trader
 
 
Kurtasje ved kjøp
               774
NOK
Kurtasje ved kjøp
                    643
NOK
Kurtasje ved salg
                465
NOK
Kurtasje ved salg
                    386
NOK
Kostnad for veksling
            5 250
NOK
Kostnad for veksling
                    525
NOK
Total kostnad
            6 489
NOK
Total kostnad
                 1 029
NOK
 
 
     5 460
NOK
 
 
 
 
     -84,1
%
 
 

I eksempelet ser vi at både kurtasjen både ved kjøp og salg, i tillegg til vekslingskostnaden, fører til at det er 84,1 % av kostnadene å spare på å ta handelen hos oss, sammenlignet med en annen aktør.

For å eksemplifisere fordelen med veksling av netto handelsbeløp ytterligere, vil du ved kjøp og omtrent tilsvarende salg, ende opp med å veksle svært lite. Med et kjøp på 400 000 USD og et salg på 405 000 USD, ser kostnaden for handel og veksling slik ut:

Annen aktør enn Pareto Securities
 
 
Pareto Trader
 
 
Kurtasje ved kjøp
             2 478
NOK
Kurtasje ved kjøp
                 2 058
NOK
Kurtasje ved salg
             2 509
NOK
Kurtasje ved salg
                 2 084
NOK
Kostnad for veksling
            21 131
NOK
Kostnad for veksling
                     53
NOK
Total kostnad
          26 118
NOK
Total kostnad
                4 194
NOK
 
Differanse
   21 924
NOK
 
 
 
 
     -83,9
%
 
 

Du sparer altså 21 924 NOK (tilsvarende ca. 84 %) på å gjøre handelen hos oss sammenlignet med noen som ikke veksler netto handelsbeløp.

Greit å vite om automatisk veksling av netto handelsbeløp

Dersom du lar oss veksle for deg vil alle dine handler i utenlandske aksjer bli vekslet til norske kroner ved oppgjør. Dette gjelder også eventuelle utbytter du får fra utenlandske aksjer.

Ved automatisk nettoveksling får du en sluttseddel dagen etter at handelen er gjennomført. Veksling foretas på morgenen første virkedag etter handelen er gjennomført. Det vil medføre at avkastningen på porteføljen din kan vise feil fra midnatt frem til vekslingen er gjennomført.

Hedge valutarisiko med valutakonto

Nettoveksling er standard ved utenlandshandler, men du kan også velge å benytte en valutakonto for utenlandshandler. Slik har du mulighet til å redusere valutarisiko av å sitte i utenlandsk valuta.

Skal du sikre deg mot valutarisiko

Laster inn...

Trader du i utenlandske aksjer?

Et dedikert team med aksjemeglere gir deg raskt og profesjonell hjelp. Med lang erfaring innen handel og day-trading kan vi hjelpe med både tekniske og markedsrelaterte problemstillinger.

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt for en samtale om hva vi kan tilby deg.

Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Som privatkunde hos Pareto Securities kan du ta del av kunnskapen, verktøyene og mulighetene et ledende nordisk meglerhus gir deg. Handle med avanserte aksjehandelstjenester i 80 prosent av verdens kapitalmarked, få tilgang til fundamentale aksjeanalyser på ca. 300 nordiske aksjer, og personlig service fra erfarne aksjemeglere.

Prøv oss ut i tre måneder med våre beste betingelser, full analysetilgang og populære Infront Web Trader.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO