Industrialisering av energitransformasjonen: Pareto Securities’ 28th Energy Conference 2021

Energianalytiker Tom Erik Kristiansen introduserte vår 28. årlige Energikonferanse ved å sette energitransformasjonen i perspektiv. Se åpningsinnlegget her.

Del med andre

Industrialisering av energitransformasjonen: Pareto Securities’ 28th Energy Conference 2021

Pareto Securities

Omstilling fra gründerfase til storskala-industrialisering var hovedtemaet på Energikonferansen 2021, som ble avholdt 15. og 16. september. 

Noen av hovedpunktene i åpningsinnlegget var at vi er inne i en «code red» for global oppvarming, fornybarinvesteringer stiger jevnt og trutt, megatrenden med elektrifisering og veien mot nullutslipp.

Les mer om Energikonferansen og selskapene som deltok.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO