Bytter over halve Paretoporteføljen etter solid måned

Modellporteføljen til våre aksjeanalytikere fortsetter å rykke fra Hovedindeksen på Oslo Børs. I oktober steg porteføljen 3,3 prosent, mot 0,8 prosent nedgang for Hovedindeksen. I november bytter analytikerne seks aksjer samtidig som rapporteringssesongen fortsetter på Oslo Børs

Del med andre

Bytter over halve Paretoporteføljen etter solid måned

Pareto Securities

Aksjehandels- og analysekunder kan lese våre analytikeres kommentarer på alle de ti aksjene i porteføljen i analyse- og handelsplattformen vår. Logg inn for å lese rapporten.

Mens amerikanske børsindekser falt rundt 3 prosent i oktober, endte måneden bedre her hjemme med Oslo Børs ned 0,8 prosent. Sterke shipping- og energimarkeder bidro til en månedsoppgang på 3,3 prosent for den norske modellporteføljen til Pareto Securities’ aksjeanalytikere. Hittil i år har porteføljen steget 21,5 prosent, mens Hovedindeksen på Oslo Børs er opp 7,7 prosent.

Vår Energi presterte best i løpet av måneden med en oppgang på 20,5 prosent. Bak fulgte Stolt-Nielsen (opp 18,5 prosent), Hafnia (opp 10,1 prosent), Aker BP (opp 8,5 prosent) og Kongsberg Gruppen (opp 3,4 prosent). I minus endte SpareBank 1 SR-Bank (ned 1,2 prosent), Orkla (ned 3,8 prosent), Mowi (ned 4,4 prosent), Seadrill (ned 8,7 prosent) og Yara (ned 9,9 prosent).

Våre svenske aksjeanalytikere lager også en månedlig modellportefølje for svenske aksjer. Se aksjene i porteføljen her

Viktigste oppdateringer i novemberporteføljen

Venter sterke olje- og gasspriser

Oktober endte sterkt for oljeaksjene i porteføljen, med Vår Energi opp 20 prosent og Aker BP opp 8 prosent. Med vinteren i anmarsj bytter energianalytiker Tom Erik Kristiansen ut Vår Energi med Equinor, samtidig som Aker BP beholdes.

- Equinor leverte sterke Q3-tall i oktober, og selskapet opprettholdt målet om aksjonærutdelinger på 17 milliarder dollar i 2023. Gitt den svært sterke balansen tror selskapet vi annonsere nok et år med industriledende utbytte på kapitalmarkedsdagen tidlig neste år. Får vi rett på det vil Equinor-aksjen gi en utbytteavkastning på 17 prosent eller mer i et par år til gitt dagens energipriser, sier Kristiansen.

- I tillegg fortsetter vi å se oppside til kortsiktige olje- og gasspriser. Spesielt gassprisene bør se en oppsving nå som vi går inn i vintersesongen, og Equinor er det beste spillet på det, sier han.

Stramt subsea-marked og rabattert fornybaraksje

Et positivt estimatmomentum og en sterk markedsbalanse får energianalytiker Bård Rosef til å ta inn Subsea 7 i porteføljen. Oljeserviceselskapet legger frem Q3-tall 16. november.

- Av alle oljeservicesegmentene er subsea-markedet trolig det strammeste akkurat nå. Subsea 7 har en svært høy backlog og med fortsatt høy tendering-aktivitet er markedskreftene på leverandørenes side. Det burde løfte Subsea 7s margin til 18-20 prosent fra 2025 som guidet av selskapet, men som ennå ikke er reflektert av konsensus, sier Rosef.

I tillegg kommer Bonheur tilbake i porteføljen, som Rosef anser som altfor lavt priset på dagens nivåer.

- Bonheur handles nå til nesten 50 prosent rabatt til verdijustert egenkapital (NAV) ekskludert vekst. Mens andre fornybaraksjer også handles til en rabatt, skiller Bonheur seg ut som spesielt billig, og særlig med tanke på selskapets vekstportefølje med blant annet Codling-prosjektet utenfor Irland, sier Rosef.

Bytter sjømataksjer før Q3-tall

Sjømatanalytiker Sander Lie bytter porteføljens eksponering mot sjømatsektoren fra Mowi til Lerøy før Q3-rapporter fra selskapene. Lerøy rapporterte slaktevolumer i løpet av oktober, og Lie tror kvartalsrapporten 15. november kan bli en positiv trigger for aksjen.

- Konsensusforventningene virker lave inn mot rapporten. Vi venter 12 prosent bedre driftsresultat enn konsensus og tror at kostnadene for både Midt og Aurora har kommet ytterligere ned fra Q2-nivåene med høyere slaktevolumer. Sjøtroll blir svakt i Q3, men der ser man nå også tegn til at biologien har bedret seg. Volumguiding for neste år blir viktig i rapporten, men både vi og konsensus ligger godt under Lerøys målsetning for 2024 og vi argumenterer for at nedsiderisikoen på volum allerede er godt priset inn i markedet, sier Lie.

Han viser til at Lerøy nå handler på attraktive nivåer mot resten av sektoren og leverer en utbytteavkastning på 6-7 prosent de neste to årene.

- Vi mener derfor at det er et attraktivt tidspunkt for å ta eksponering i aksjen. Videre er vi også positive til sjømatsektoren den kommende måneden da vi tror prisene vil holde seg på et godt nivå og øke ytterligere inn mot jul, noe som også kan løfte sentimentet mot sektoren og dra aksjene videre, sier Lie.

Tar inn gassfraktaksje

Oktober ble nok en god måned for porteføljens shippingaksjer. Shippinganalytiker og analysesjef Eirik Haavaldsen ser lave konsensusforventninger foran Hafnias Q3-rapport og beholder aksjen. Mens han fortsatt er positiv til Stolt-Nielsen, ventes det større oppside i BW LPG.

- Ratene og FFA-kontraktene for BW LPG skyter fart og estimatene for Q4 og Q1 ser meget konservative ut. Forsinkelser i Panamakanalen forsterker det som allerede er et stramt marked der aktørene tjener penger i alle ledd. BW LPG fortsetter også å selge båter og slutte ut tonnasje godt over våre estimater, sier Haavaldsen.

Dette er de ti aksjene i porteføljen i november:

Vi gjør oppmerksom på at Pareto Securities er engasjert som finansiell rådgiver for Solstad Offshore ASA.

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO