Fem nye aksjer for Paretoporteføljen i august

En sterk aksjemåned sendte Hovedindeksen på Oslo Børs opp 7,1 prosent i juli, mens modellporteføljen til Paretos aksjeanalytikere løftet seg 6,0 prosent på samme tid. I august går analytikerne ned til ni aksjer og tar inn fem nye aksjer:

Del med andre

Fem nye aksjer for Paretoporteføljen i august

Pareto Securities

Våre analytikeres kommentarer på alle aksjene i porteføljen kan leses av analysekunder her.

Juli ble den beste aksjemåneden siden 2020 for amerikanske børsindekser, som steg mellom 7 og 12 prosent i løpet av sommermåneden. Hovedindeksen på Oslo Børs fulgte aksjemarkedene opp 7,1 prosent. Paretos modellportefølje for norske aksjer steg på sin side 6,0 prosent. For året er modellporteføljen opp 34,6 prosent, mot 4,3 prosent for Hovedindeksen.

Toppnoteringen i porteføljen i juli ble Norske Skog (opp 28,9 prosent), etterfulgt av Cadeler (opp 13,3 prosent) og Subsea 7 (opp 10,3 prosent), mens Sparebank 1 SMN (opp 6,9 prosent), Orkla (opp 5,8 prosent), Hafnia (opp 4,9 prosent), Austevoll (opp 2,9 prosent) og Vår Energi (flatt) gjorde det svakere enn Hovedindeksen. Aker BP (ned 2,4 prosent) og Telenor (ned 10,7 prosent) dro ned månedsutviklingen.

Viktigste oppdateringer for augustporteføljen

Ser lavt priset sparebank

Bankanalytikerne Vegard Toverud og Herman Zahl klokket inn en avkastning på 6,9 prosent med Sparebank 1 SMN i juli. For august skifter de imidlertid bankeksponeringen til Sparebanken Vest, der de anser sparebankens høye andel utlån til privatmarkedet samt lav prising til bankens bokverdier som positivt.

- Selv om vi tror flere av sparebankene er attraktive investeringer på dagens nivåer, ser vi noe mer oppside i Sparebanken Vest på kort sikt. De fleste sparebanker vi dekker skal rapportere i august, og vi forventer flere detaljer relatert til bankenes reprisinger og konkurransesituasjon. Til tross for at egenkapitalbeviset til Sparebanken Vest har hentet seg noe inn de siste ukene, handler den til forholdsvis lave multipler. Vi mener prisingen mot bokverdiene impliserer en for lav premie til andre sparebanker, gitt bankens imponerende historikk og solide fremtidsutsikter, sier bankanalytikerne.

Inn med fornybar- og oljeaksje før kvartalstall

Energianalytiker Tom Erik Kristiansen tror Aker Horizons vil gjøre det godt i andre halvår og inkluderer selskapet i porteføljen for august. Han tror en attraktiv verdsettelse og solid balanse som gir muligheter høy organisk vekst eller ytterligere oppkjøp.

- Aksjen handler på en rabatt til vår verdivurdering, og vi mener Horizons-aksjen er attraktivt priset. Selskapet har allerede rukket å bygge en imponerende historikk med verdiskapende transaksjoner og kan støtte seg på Aker ASA sin lange erfaring innenfor industribygging og aktiv porteføljeforvaltning. I tillegg har Horizons nå mer enn 10 milliarder kroner i kontanter (inkludert Mainstream) tilgjengelig for nye investeringer som gir rom for høy vekst de neste årene, sier Kristiansen.

Han beholder samtidig oljeeksponeringen i porteføljen, men tar ut Vår Energi til fordel for DNO, som rapporterer Q2-tall 11. august.

- DNO har gjort det svakere enn forventet gitt utviklingen i oljeprisen som gjør produksjonsbasen i Kurdistan ekstremt lønnsom og reduserer risikoen rundt fremtidige betalinger for oljesalg. Vi estimater at selskapet i år vil genere over 40 prosent av dagens verdsettelse i fri kontantstrøm og tror selskapet vil levere et godt Q2-resultat, sier Kristiansen.

Q2-muligheter for shippingaksjer

Shippingeksponeringen med Hafnia endte opp 4,9 prosent forrige måned, drevet av et fortsatt sterkt marked for produkttank. Med Q2-rapportering i august beholder shippinganalytiker Eirik Haavaldsen aksjen i porteføljen.

- Oppgangen forrige måned var fortsatt et stykke bak sammenlignbare rederier, som har guided fantastiske tall for Q3. For Hafnia indikerer markedsbildet og guidingen til andre produkttank-rederier en inntjening per aksje langt over konsensus. Vi tror Q2-rapporten vil bli en øyeåpner og holder på Hafnia i porteføljen, sier han.

Wallenius Wilhelmsen rapporterer også Q2-tall i august, der Haavaldsen tror en bedring i bilfraktmarkedet fra forrige måned og en lav prising gir rom for oppside. 

- Ineffektivitet i havnene, null flåtevekst og fortsatt høy andel i segmentet for store kjøretøy bør lede til videre bedring i ratene – selv om volumveksten lar vente på seg til nærmere årsslutt, sier Haavaldsen.

Skifter industriaksjer

Industrianalytikerne Kenneth Sivertsen og Carl Jørgen Flaen rokker om på industriaksjene i porteføljen, der Norske Skog byttes ut til fordel for Borregaard etter en knallsterk måned for Norske Skog.

- Norske Skog går ut etter et fantastisk Q2-resultat som dro aksjen opp nesten 30 prosent i juli. Vi mener fortsatt at selskapet prises for lavt, men med over 80 prosent avkastning så langt i år, ser vi økt risiko for at gevinstsikring vil føre til noe salgspress på kort sikt, sier analytikerne.

De peker på at Borregaard fortsetter å levere rekordinntjening til tross inflasjonspress for industrien, drevet av en meget konkurransedyktig kostnadsposisjon.

- Utsiktene er sterke med fortsatt stramme markeder på tvers av alle segmenter, reflektert av ytterligere prisøkninger inn i andre halvår. De er dermed i rute til å levere over 25 prosent inntjeningsvekst i 2022. Selv om selskapet har knust forventningene så langt i år, samt at konsensus har blitt revidert kraftig opp, så er aksjen ned 20 prosent i år. Vi mener dette er ufortjent og tror på en solid reprising på kort sikt, sier Sivertsen og Flaen.

Dette er de ni aksjene i porteføljen i august:

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO