Fem nye aksjer i Paretoporteføljen før resultatsesongen

Mens Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,3 prosent i juni, endte modellporteføljen vår for norske aksjer ned 2,2 prosent. Før kvartalsrapporteringen for andre kvartal tar analytikerne inn nye fem aksjer og går ned til ni aksjer i porteføljen:

Del med andre

Fem nye aksjer i Paretoporteføljen før resultatsesongen

Pareto Securities

Aksjehandels- og analysekunder kan lese våre analytikeres kommentarer på alle de ti aksjene i porteføljen i analyse- og handelsplattformen vår. Logg inn for å lese rapporten.

Mens store amerikanske indeksene endte opp mellom 4 og 7 prosent i juni, endte Hovedindeksen her hjemme opp 1,3 prosent. Optimisme rundt at en resesjon i USA kan bli utsatt eller til og med bli fraværende, preget sentimentet og ble støttet av positive datapunkter i løpet av måneden. Den norske modellporteføljen vår falt på sin side 2,2 prosent. Hittil i år er porteføljen opp 7,5 prosent, mot 2,1 prosent oppgang for Hovedindeksen.

Subsea 7 (opp 18,7 prosent) ble porteføljens sterkeste aksje i juni, etterfulgt av DNB (opp 8,0 prosent) og Aker BP (opp 4,4 prosent). Hafnia (ned 0,1 prosent), Protector (ned 2,2 prosent), Europris (ned 2,5 prosent), Bonheur (ned 7,8 prosent), Adevinta (ned 9,4 prosent), Mowi (ned 10,7 prosent) og Norwegian (ned 20,4 prosent) endte måneden med nedgang. 

Visste du at vi også har en svensk modellportefølje? Se aksjene i porteføljen her.

Viktigste oppdateringer i juliporteføljen

Bytter TMT-aksje

TMT-analytiker Kristoffer Hagevik bytter ut Adevinta med Schibsted, men beholder likevel delvis eksponering til Adevinta gjennom Schibsteds eierskap i selskapet, som er verdt rundt 60% av markedsverdien i Schibsted.

- Schibsted rapporterer Q2-tall 18. juli, og mens vi estimerer at EBITDA vil falle med 17% år/år, så venter vi at dette vil være bunnpunktet i inntjeningsfallet, med vekst igjen fra Q4. Vi tror dermed markedet vil fokusere mer på den forventede rekylen i 2024, der vi estimerer 33 prosent EBITDA-vekst, sier Hagevik.

- På 2024-estimater handler Schibsted uten Adevinta-eksponeringen nå på attraktive multipler i lys av det langsiktige vekstpotensialet og en stadig bedre sammensetning av eiendeler, sier han.

Tar ned risikoen etter sterk bankmåned

Bankanalytikerene Vegard Toverud og Herman Zahl tar ut DNB etter en sterk måned med 8,0 prosent oppgang. Selv om de ser oppside og at den sterke estimattrenden for DNB fortsetter, tar de ned risikoen i porteføljen ved å ta inn Gjensidige.

- Ansett som en defensiv aksje, er Gjensidiges svake utvikling mot Hovedindeksen i den siste måneden nokså overraskende. Vi finner rabatten til sammenlignbare selskaper i Norden påfallende, og aksjen har i dag sjeldent sterke inntjeningsmultipler. I tillegg er nylige rentehevinger støttende til inntjeningen fremover, sier de.

Ny konsumaksje

Før kvartalssesongen sparkes i gang, bytter konsumanalytiker Joachim Huse ut Europris med Orkla, som rapporterer Q2-tall i midten av juli.

- Vi tror på en positiv rapport drevet av fortsatt sterk organisk vekst, samtidig som vi venter nye tegn på avtakende kostnadsinflasjon. Vi tror det er oppside fra konsensus sine forventninger og synes prising til rundt 14x forventet inntjening med 4 prosent utbytte for en solid og defensiv aksje som Orkla virker attraktivt, sier Huse.

Dobbel eksponering i tank

Innen shipping beholder analysesjef og shippinganalytiker Eirik Haavaldsen produkttankaksjen Hafnia, i tillegg til å ta inn oljetankaksjen Frontline i porteføljen. For Frontline trekker han frem et relativt stekt første halvår for tanksektoren til tross for svakere oljeetterspørsel og påfølgende OPEC+-kutt, i tillegg til normale sesongmønstre, som impliserer sterke VLCC-rater fra midten av Q3 og en topp sent i Q4.

- Vi tror Frontline vil rapportere sterke Q2-tall i august, og synes den nåværende NAV-prisingen er for lav. Drevet av eksepsjonelt lav flåtevekst og økende volumer til asiatiske raffinerier, tror vi tankmarkedet vil forbli sterkt frem til minst 2025, der Frontline til en trailing P/E på ca. 4,5x i våre øyne fremstår attraktivt. Sentimentet overfor oljetank tror vi vil snu når spotratene kommer tilbake og oljeetterspørselsindikatorene fortsetter å være positive, sier Haavaldsen.

Dette er de ni aksjene i porteføljen i juli: 

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Det gis ingen kommentarer dersom en økning eller reduksjon i vektingen kun skyldes oppgang eller fall i aksjekursen siden forrige rapport. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO