Fire nye aksjer i Paretoporteføljen etter flat november

Pareto Securities’ modellportefølje for norske aksjer gikk opp 0,7 prosent i november. Hovedindeksen på Oslo Børs steg 3,8 prosent på samme tid. Hittil i år har porteføljen steget 24,7 prosent, mot 1,6 prosent oppgang for Hovedindeksen. I desember tar analytikerne inn fire aksjer:

Del med andre

Fire nye aksjer i Paretoporteføljen etter flat november

Pareto Securities

Aksjehandels- og analysekunder kan lese våre analytikeres kommentarer på alle de ti aksjene i porteføljen i handelsplattformen. Logg inn for å lese rapporten. 

November fortsatte den positive utviklingen fra oktober i aksjemarkedene. Bedrede makroutsikter ga en oppgang på mellom 4 og 6 prosent for amerikanske børsindekser, mens Oslo Børs steg 3,8 prosent. Pareto-analytikernes modellportefølje endte opp 0,7 prosent.

Kongsberg Gruppen (opp 8,5 prosent), Hafnia (opp 7,2 prosent) og Austevoll (opp 4,6 prosent) steg mest i løpet av måneden. Aker BP (opp 3,1 prosent), NorAm Drilling (opp 0,4 prosent) og Mowi (opp 0,2 prosent), Gjensidige (0,4 prosent), Norske Skog (ned 7,2 prosent) og Cool Company (ned 10,4 prosent) endte måneden svakere enn Hovedindeksen.

Lyst til å få porteføljen på e-post før børsåpning hver måned?Meld deg på nyhetsbrevet vårt her.

Viktigste oppdateringer i desember

Tror på to oljeservice- og fornybaraksjer

Oljeservice- og fornybaranalytiker Bård Rosef tar Aker Solutions og Cloudberry om bord i porteføljen for desember.

- Hvis man drar ut verdsettelsen av subsea-virksomheten i sammenslåingen med Schlumberger, hvorav over halvparten av oppgjøret mottas i kontanter og likvide aksjer, verdsettes resten av Aker Solutions til 400 millioner kroner. Aker Solutions har ca, 27 milliarder kroner i omsetning i 2022 og forventer 1 milliard kroner i årlig fri kontantstrøm de neste årene. Om man så bare tror på halvparten av det er selskapet feilpriset, sier Rosef.

For Cloudberry har den foreslåtte ressursskatten til regjeringen redusert verdien av selskapets andel i den nylig ferdigstilte vindparken i Odal.

- Vi ser likevel betydelig verdi, og med aksjen priset under verdien av produserende portefølje i et scenario uten noen form for overgangsordning mener vi det er en attraktiv inngang, sier Rosef.

Vi gjør oppmerksom på at Pareto Securities var involvert i Nærings- og fiskeridepartementets nylige blokksalg i Aker Solutions og som Joint Bookrunner i den nylige emisjonen i Cool Company

Ser solide laksepriser mot jul

Sjømatanalytikerne Carl-Emil Johannessen og Sander Lie tar ut Austevoll etter en god månedsutvikling drevet av positive Q3-tall, samtidig som de lar Mowi forbli i porteføljen.

- Den flate utviklingen til Mowi var preget av litt negative kommentarer rundt grunnrenteskatten, men vi beholder aksjen som vårt veddemål på et fortsatt sterkt laksemarked med solide priser frem mot jul. Vi ser også potensiale for positive endringer til den foreslåtte grunnrentebeskatningen, sier de.

Øker i shipping

Mens produkttankaksjen Hafnia steg 7,2 prosent (med utbytter reinvestert), gikk LNG-befrakteren Cool Company motsatt vei med en nedgang på 10,4 prosent. For årets siste måned lar shippinganalytiker og analysesjef Eirik Haavaldsen begge aksjene bli i porteføljen, i tillegg til å ta inn kjemikalierederiet Stolt-Nielsen.

- Stolt-Nielsen har levert gode tall de siste kvartalene, til tross for at kun en liten del av kontraktsporteføljen har blitt reforhandlet. Omtrent 50 prosent av denne skal fornyes i første kvartal og ratene har styrket seg merkbart de siste månedene. Dagens gode inntjening kan dermed vare lengre – og på P/E 4x og 0,8x bokverdier synes vi ikke dette er reflektert i aksjen, sier han.

Inn med konsumaksje før kapitalmarkedsdag

Konsumanalytiker Joachim Huse ser Europris som den fremste konsumeksponeringen nå, og tar aksjen inn porteføljen før kapitalmarkedsdagen 8. desember.

- Vi forventer en oppdatering rundt finansielle målsettinger, de strategiske begrunnelsene bak de nylig oppkjøpte online-konseptene, og vurderingene rundt en potensiell nordisk ekspansjon. Med høy eksponering mot «nødvendige varer» og defensive egenskaper synes vi dagens prising virker attraktiv, sier Huse.

Dette er de ti aksjene i porteføljen i desember:

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO