Fire nye aksjer i Paretoporteføljen i mars 2022

Paretos modellportefølje for norske aksjer steg 3,4 prosent i februar, mot 2,3 prosent for Hovedindeksen på Oslo Børs. For mars går fire nye aksjer inn i porteføljen:

Del med andre

Fire nye aksjer i Paretoporteføljen i mars

Pareto Securities

•           Inn: Aker BP, Austevoll, Belships og Gram Car Carriers

•           Ut: Aker, Bouvet, Mowi, Norske Skog og Wallenius Wilhelmsen

•           Beholdes: Cloudberry, Elkem, Nordic Semiconductor, Panoro Energy og Sparebank 1 SR-Bank

Våre analytikeres kommentarer på alle aksjene i porteføljen kan leses av våre analysekunder her.

Resultattunge februar endte med 1,1 prosentpoeng sterkere utvikling enn Oslo Børs for modellporteføljen. Uroen og etter hvert krigen i Ukraina la en demper på utviklingen utover måneden, men sterke markeder for bilfrakt, olje og sjømat holdt likevel porteføljen i pluss. Modellporteføljen er 8,7 prosentpoeng foran Hovedindeksen hittil i 2022.

Sterkest var februarutviklingen i Wallenius Wilhelmsen, som steg hele 38,8 prosent på et knallsterkt marked for bilfrakt. Også Panoro Energy (opp 8,1 prosent), Mowi (opp 4,8 prosent) og Elkem (opp 3,3 prosent) bidro til oppgangen, mens Norske Skog endte så vidt i pluss med en oppgang på 0,4 prosent. På motsatt side trakk Nordic Semiconductor (ned 10,0 prosent), Bouvet (ned 5,4 prosent), Aker (ned 3,4 prosent), Cloudberry (ned 1,4 prosent) og SpareBank 1 SR-Bank (ned 1,3 prosent) ned månedsutviklingen.

Viktigste oppdateringer for marsporteføljen

Beholder industriaksje

Elkem steg med 3,3 prosent i februar, og beholdes i porteføljen av industrianalytiker Kenneth Sivertsen. Han mener den nåværende aksjeprisingen fortsatt ikke reflekterer det fundamentale i selskapet.

- Til tross for et rekordsterkt Q4-resultat, ser vi ytterligere inntjeningsvekst fremover for Elkem, støttet av høye energikostnader og referansepriser som følger av begrensninger på produksjonssiden for industrien. Elkem har sikret majoriteten av energibehovet på lange kontrakter, som bidrar til god visibilitet på kort sikt, og som gjør at vi forventer Elkem vil kunne levere marginer på et godt nivå gjennom 2022, sier Sivertsen.

- Aksjen prises nå til ca. fem ganger P/E i 2022, noe vi mener er altfor lavt gitt gode utsikter og solid inntjening fremover. Og vi har enda ikke tatt inn batterimetallselskapet Vianode i estimatene, hvor det er ventet investeringsbeslutning i første halvår 2022, som bør gi ytterligere oppside, sier han.

Bilfraktaksje rett inn i porteføljen

På shippingfronten går tørrlastaksjen Belships inn i porteføljen sammen med bilfraktrederiet Gram Car Carriers. Tirsdag 1. mars tok shippingteamet opp analysedekning på Gram Car Carriers, som byttes ut med februarvinneren Wallenius Wilhelmsen.

- Wallenius Wilhelmsen hadde en fantastisk måned i februar etter å ha levert nok et kvartalsresultat langt over forventingene. Markedet for bilfrakt strammer seg for alvor til, allerede før volumene virkelig har begynt å flyte – og flåteveksten er tilnærmet null de neste to årene, sier shippinganalytiker og analysesjef Eirik Haavaldsen.

- Vi er fortsatt veldig positive til Wallenius Wilhelmsen og bilfrakt generelt, men velger å bytte eksponering til Gram Car Carriers for mars ettersom sistnevnte har flere kontraktsfornyelser like rundt hjørnet. Gram er i gang med å rulle over flåten på nye kontrakter – på stadig høyere rater og lengre durasjoner. Selskapet vil dermed få en betydelig utbyttekapasitet, med 7 og 18 prosent yield i 2022 og 2023 på våre estimater – derisket av at henholdsvis 80 og 29 prosent allerede er låst inn, sier Haavaldsen.

Merk: Pareto Securities var involvert i børsnoteringen av Gram Car Carriers som Joint Global Coodinator og Joint Bookrunner.

Teknologifall tynget

Februar ble en svak måned for teknologisektoren generelt og for teknologiaksjene i porteføljen, med Bouvet ned 5,4 prosent og Nordic Semiconductor ned 10 prosent. For mars går Bouvet ut, mens Nordic Semiconductor beholdes.

- Nordic Semiconductor-kursen har vært volatil den siste tiden, men totalt sett har den prestert dårligere enn globale halvlederselskaper det siste halvåret. Samtidig har estimatene stadig blitt revidert høyere og multiplene har falt med rundt 50 prosent siden toppen i sommeren 2021, sier teknologianalytiker Fridtjof Semb Fredricsson.

- På våre nye estimater, som kan vise seg å være konservative, handler aksjen til multipler som er nærmere verdivurderingen før covid. Imidlertid har vekst og lønnsomhet forbedret seg sammenlignet med pre-covid, for eksempel ved at gjennomsnittlige årlige veksten (CAGR) i 2015 til 2019 var 11 prosent, mot over 40 prosent for 2019 til 2023-estimater, og høyere multipler er etter vårt syn berettiget, sier Fredricsson.

Oppside i oljeaksjer

En oljepris svevende rundt 100 dollar betyr enorm inntjening for oljeselskapene, og energianalytiker Tom Erik Kristiansen og energiteamet ser videre oppside i oljeprisen og oljeaksjer som Aker BP og Panoro Energy. I Aker BP tror han markedet undervurderer kvaliteten på selskapet etter oppkjøpet av Lundin Energys norske oljevirksomhet før jul.

- Nye Aker BP vil ha en ledende kostnadsposisjon, langsiktig organisk vekst med høy lønnsomhet og svært lave utslipp sammenlignet med resten av industrien. Med dagens oljepris på nær 100 dollar estimerer vi at selskapet genererer 20 prosent av selskapsverdien i fri kontantstrøm per år i 2022 og 2023. Vi finner dette attraktivt og tror selskapet vil overraske på oppsiden når guidingen for det samlede selskapet presenteres etter fusjonen er gjennomført. Videre mener vi at aksjekursfallet på 20 prosent siden toppen i november skaper en attraktiv mulighet, siden oljeprisen har handlet opp fra i overkant av 80 dollar til nesten 100 dollar i perioden, sier Kristiansen.

Mens oljeprisen har steget ca 25 prosent hittil i år, er oljeselskapet Panoro Energy kun opp rundt 16 prosent.

- Panoro Energys aksjekurs henger etter oljeprisen og verdiskapningen i selskapet, etter vår mening. Dette skaper en attraktiv mulighet i et selskap vi tror vil rapportere imponerende tall i år. Selskapet har allerede guidet at de forventer å genere en fri kontantstrøm tilsvarende 30% av dagens aksjekurs i år alene på en oljepris på 85 dollar. Kombinert med over 35% årlig produksjonsvekst til 2023 er dette spesielt imponerende. Vi forventer også at selskapet starter opp med utbyttebetalinger i løpet av året, sier Kristiansen.

Dette er de ni aksjene i porteføljen i mars:

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO