God måned for Paretoporteføljen: Tar inn fem nye aksjer

Modellporteføljen til Pareto Securities’ analytikere steg 2,9 prosent i august, mot 0,9 prosent oppgang for Hovedindeksen på Oslo Børs. I september tar analytikerne inn fem nye aksjer og går tilbake til ti aksjer i porteføljen.

Del med andre

God måned for Paretoporteføljen: Tar inn fem nye aksjer

Pareto Securities

Aksjehandels- og analysekunder kan lese våre analytikeres kommentarer på alle de ti aksjene i porteføljen i analyse- og handelsplattformen vår. Logg inn for å lese rapporten.

Mens amerikanske børsindekser falt i august, gikk det bedre på Oslo Børs, som endte opp 0,9 prosent. Modellporteføljen til Pareto Securities’ norske aksjeanalytikere gikk på samme tid opp 2,9 prosent. Hittil i år er porteføljen opp 17 prosent, mens Hovedindeksen på Oslo Børs til sammenligning er opp 5,6 prosent.

Shipping ble vinnersektoren også i august, med Hafnia og Frontline opp henholdsvis 17,9 og 12,4 prosent. I pluss endte også Vår Energi (opp 3,4 prosent), Gjensidige (opp 3,3 prosent), Aker BP (opp 1,9, prosent), Orkla (opp 1,5 prosent) og Adevinta (opp 1,1 prosent). Yara (ned 6,2 prosent) og Bonheur (ned 9,2 prosent) ble porteføljens eneste aksjer med nedgang i løpet av måneden. 

Viktigste oppdateringer i septemberporteføljen

Tar inn lavt priset sparebank

Bankanalytiker Vegard Toverud tar ut Gjensidige av porteføljen i påvente av mer informasjon rundt håndteringen av skadene etter regnværet på Østlandet, og skifter finanseksponeringen til Sparebank 1 SR-Bank.

- Aksjen er opp kun 12 prosent hittil i år, bak DNB (opp 15 prosent) og andre regionale banker som SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest, som er opp henholdsvis  16 og 23 prosent. Den nåværende prisingen av SR-Bank anser vi som lav, og vi venter at bankene vil fortsette å forbedre marginene sine fremover, sier Toverud.

Inn med kjemikalietank

Innen vinnersektoren shipping skifter analysesjef og shippinganalytiker Eirik Haavaldsen ut Frontline med Stolt-Nielsen og beholder samtidig Hafnia. 

- Stolt-Nielsen-kursen har hengt etter både sammenlignbare selskaper og det underliggende markedet de siste månedene. Aksjen handles til en P/E-multippel på under 3x, og med en lav ordrebok for kjemikalietankere venter vi at den allerede positive trenden for COA-rater vil fortsette. Så til en stor rabatt til vår verdsettelse og med resultater og ratemomentum til å støtte opp, tar vi aksjen tilbake i porteføljen, sier Haavaldsen.

Venter snarlig lakseprisbunn 

Sjømatanalytiker Sander Lie tar inn Mowi etter et solid Q2-resultat, som han venter vil fortsette i andre halvår. 

- Vi liker slakteprofilen, i tillegg til at selskapet virker å ha god kontroll over biologien så langt i år og kostnadskontroll inn mot Q3. Selskapet har en bred geografisk diversifisering og er godt posisjonert for videre vekst. Balansen er solid og vi utelukker ikke at det kan komme ekstraordinære utbytter de kommende kvartalene, nå som man har fått litt mer klarhet rundt skatt, sier Lie. 

- Mowi handler fortsatt på attraktive nivåer og vi mener at selskapet handler på en ufortjent rabatt til resten av sektoren gitt det som vi forventer selskapet kommer til å levere av resultater de neste årene. Vi venter også at spotprisene på laks skal bunne ut i den kommende måneden, og at sentimentet mot både sektoren og Mowi får et ytterligere løft, sier han.

Ser god risk/reward etter kursfall

En attraktiv risk/reward får teknologianalytiker Olav Rødevand til å inkludere Kitron. Han viser til at en svak aksjekursutvikling etter Q2-rapporten i juli har senket prisingsmultiplene. 

- Lavere backlog i Q2 ser ut som å ha blitt oppfattet av markedet som svakere etterspørsel, men vi tror det heller kommer av kortere ledetider. Selskapet økte fullårsguidingen, og sammenlignbare selskaper har kommet med positive resultatvarsler over sommeren, så vi tror estimatene vil holde seg bedre enn det markedet venter, sier Rødevand.

Dette er de ti aksjene i porteføljen i september:

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Det gis ingen kommentarer dersom en økning eller reduksjon i vektingen kun skyldes oppgang eller fall i aksjekursen siden forrige rapport. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO