Knallsterk måned for Paretoporteføljen: Beholder energieksponering

Paretos modellportefølje for norske aksjer steg 11,2 prosent i mai, mot 3,8 prosent for Hovedindeksen på Oslo Børs. Så langt i år er porteføljen opp hele 42,3 prosent. Med juni på trappene gjør Paretos analytikere tre endringer:

Del med andre

Knallsterk måned for Paretoporteføljen: Beholder energieksponering

Pareto Securities

Våre analytikeres kommentarer på alle aksjene i porteføljen kan leses av våre analysekunder her.

Fortsatt sterke energipriser gjorde at både Oslo Børs og Paretoporteføljen prellet av seg en ellers volatil måned på internasjonale aksjemarkeder. Porteføljen er hittil i år opp 42,3 prosent, mot 7,2 prosent for Hovedindeksen.

Åtte av ti aksjer i porteføljen slo Hovedindeksen. Sterkest i mai ble Subsea 7 (opp 25,2 prosent), etterfulgt av Aker BP (opp 21,1 prosent), Hafnia (opp 14,4 prosent), Wallenius Wilhelmsen (opp 13,4 prosent), Vår Energi (opp 13,3 prosent), REC Silicon (opp 12,4 prosent), Norske Skog (opp 13,0 prosent) og Bonheur (opp 10,3 prosent). Noe svakere enn Hovedindeksen endte Gjensidige (opp 1,6 prosent), mens porteføljens eneste røde aksje i mai ble Austevoll (ned 12,8 prosent).

Viktigste oppdateringer for juniporteføljen

Oljeservicevinner forblir

Porteføljevinneren Subsea 7s oppgang på 25,2 prosent var godt hjulpet av fortsatt høye oljepriser og hurtig bedrede utsikter for oljeservice.

- Dette er drevet av svært god inntjening i oljeselskapene som nå har alle motiver til å øke investeringene, mens underinvestering i verdikjeden gjør at tilbud/etterspørsel ser fordelaktig ut for aktører for Subsea 7. Med økt tro på inntjeningsvekst og fortsatt billig priset tar vi aksjen med videre i porteføljen for juni, sier oljeserviceanalytikerne Bård Rosef og Jørgen Opheim.

- Aksjen bør reprises

Fornybaranalytiker Gard Aarvik tok REC Silicon inn i maiporteføljen med tro om nyheter rundt gjenåpning av selskapets anlegg i Moses Lake. Ved Q1-rapporteringen i slutten av måneden kom gjenåpningsbeskjeden, men emisjonsfrykt sendte imidlertid aksjen ned etter tallene. Aksjen endte likevel opp 12,4 prosent i mai.

- Vi mener at nyhetene på Q1-rapportering gir betydelig mer sikkerhet på våre langsiktige estimater, som er det viktigste for aksjen, ettersom risiko rundt fremtidig produksjon og etterspørsel ble signifikant redusert med kontraktstilbudet fra Hanwha. Aksjen bør derfor reprises og vi syns dagens verdsettelse gir en god inngang i en aksje som selv med utvanning fra en potensiell emisjon kan dobles og fortsatt handle under vår fair value, sier Aarvik.

- VLGC-markedet koker

Bilfraktrederiet Wallenius Wilhelmsen leverte bedre enn ventet på Q1-tallene i mai og endte opp 13,4prosent. Med en stille måned på finanskalenderen til rederiet skiftes shippingeksponeringen mot Avance Gas, som har overrasket med bedre Q1-tall enn ventet og økt utbytte.

- På 0,6 ganger NAV er Avance Gas det selskapet vi dekker med størst rabatt til underliggende verdier (NAV). VLGC-markedet koker og ratene har skutt i været nå som vi går inn i høysesongen. Vår NAV øker til 96 kroner ved slutten av året og vi tviler på at John Fredriksen med ca. 80 prosent eierskap vil sitte stille i båten og observere en slik rabatt, sier shippinganalytiker og analysesjef Eirik Haavaldsen.

I tillegg beholdes produkttankaksjen Hafnia, som var opp 14,4 prosent i mai til tross for en overraskende emisjon på 100 mill. dollar.

- Med dette i bakspeilet ser vi fokuset snu mot Q2-rater som er på nivåer vi ikke har sett siden starten av pandemien og impliserer svært lav prising på samme tid som vi er på vei inn i høysesongen med økte raffinerikjøringer. Vår NAV øker til 45 kroner ved årsslutt med verdiene opp 10 prosent og vi mener Hafnia er perfekt posisjonert med en stor og gearet flåte, sier Haavaldsen.

Bytter forsikring mot sparebank

Bankanalytikerne Vegard Toverud og Herman Zahl fortsetter å se oppside i Gjensidige-aksjen, men finner dagens prising i Sparebank 1 SMN attraktiv og bytter derfor eksponering.

- Banken handles nå til nokså lave multipler som mener vi er attraktivt i dagens aksjemarked for en solid bank med forventet egenkapitalavkastning på 12-13 prosent i 2023-24. Videre tror vi at den forventede rentehevingen i juni vil føre til en ny runde med rentejusteringer, og at dette vil være positivt for bankens marginer, sier Zahl.

Dette er de ti aksjene i porteføljen i juni:

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO