Øker finanseksponeringen og tar inn flyaksje i Paretoporteføljen

Modellporteføljen til Pareto Securities steg 3,3 prosent i mai, mens Hovedindeksen på Oslo Børs falt 2,3 prosent. I juni går tre nye aksjer inn i porteføljen:

Del med andre

Øker finanseksponeringen og tar inn flyaksje i Paretoporteføljen

Pareto Securities

Aksjehandels- og analysekunder kan lese våre analytikeres kommentarer på alle de ti aksjene i porteføljen i analyse- og handelsplattformen vår. Logg inn for å lese rapporten.

Mai ga blandet utvikling for amerikanske børsindekser, hvor fokuset lå på usikkerhet rundt gjeldstaket i USA. Oslo Børs endte på sin side ned 2,3 prosent, mens modellporteføljen til Pareto Securities' norske aksjeanalytikere steg 3,3 prosent. Hittil i år er porteføljen opp 10,0 prosent, mot 0,8 prosent oppgang for Hovedindeksen. 

Best i løpet av måneden ble Crayon, som etter en sterk Q1-rapport suste opp 43,4 prosent. Bak fulgte Bonheur (opp 20,6 prosent), Borregaard (opp 3,6 prosent), Aker BP (ned 2,9 prosent), Hafnia (ned 3,1 prosent), Europris (ned 3,7 prosent), Mowi (ned 5,2 prosent), Adevinta (ned 5,2 prosent), Vår Energi (ned 6,6 prosent) og Subsea 7 (ned 7,5 prosent). 

Viktigste oppdateringer i juniporteføljen 

Inn med to finansaksjer 

Bankanalytikerne Vegard Toverud og Herman Zahl tar inn både DNB og Protector Forsikring i porteføljen for juni. 

- DNB handler til attraktive multipler med potensiell estimatoppside ved ytterligere rentehevinger fra Norges Bank, sier de. 
 
- Selv om Protector-aksjen er opp 40 prosent hittil i år, fortsetter vi å se betydelig oppside, og har fått styrket troen om selskapets evne til lønnsom vekst i Storbritannia, sier Toverud og Zahl. 

Solid flysommer i sikte 

Et sterkt flymarked, robust kontantstrøm og forhåndssalg får flyanalytiker Kenneth Sivertsen til å tro på en god sommer for Norwegian.  

- Med stigende billettpriser og Flyr ute av bildet, ser Norwegian ut som en relativ favoritt i et flymarked der kapasiteten ikke står i stil med etterspørselsveksten. I tillegg kommer lavere drivstoffkostnader og skala til å redusere kostnader, sier Sivertsen. 

Beholder lakseaksje etter skatteenighet 

Mowi endte mai ned 5,2 prosent etter en turbulent måned for sjømataksjene, med enighet om en lakseskatt på 25 prosent. 

- Utfallet var noe bedre enn vi hadde sett for oss på kort sikt og vi utelukker heller ikke videre revideringer etter neste valg. Vi forblir positive til sektoren, og trekker fortsatt frem Mowi som vårt toppvalg. Selskapet er godt posisjonert til å kapitalisere på de høye lakseprisene på kort sikt samtidig som aksjen fortsatt handler på attraktive nivåer, selv under et skattescenario på 25 prosent, sier sjømatanalytiker Sander Lie. 

Dette er de ti aksjene i porteføljen i juni:  

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Det gis ingen kommentarer dersom en økning eller reduksjon i vektingen kun skyldes oppgang eller fall i aksjekursen siden forrige rapport. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO