Pangstart på 2022 for Paretoporteføljen

Paretos modellportefølje for norske aksjer trosset børsnedgang og steg 5,2 prosent i januar, mens Hovedindeksen på Oslo Børs falt 2,2 prosent. Med en resultatfylt februar gjør Paretos analytikere fem bytter i porteføljen:

Del med andre

Pangstart på 2022 for Paretoporteføljen

Pareto Securities

•           Inn:Bouvet, Elkem, Sparebank 1 SR-Bank, Nordic Semiconductor og Wallenius Wilhelmsen

•           Ut: Komplett, Stolt-Nielsen, Subsea 7, Sparebanken Vest og Telenor

•           Beholdes:Aker ASA, Cloudberry, Mowi, Norske Skog og Panoro Energy

Stigende renter og frykt om strammere finanspolitikk svekket særlig vekst- og teknologiaksjer i januar.  For Hovedindeksen ble fallet dempet av en oljeprisoppgang på ca. 15 prosent, men endte likevel ned 2,2 prosent i januar. Med en overvekt innen verdi- og sykliske aksjer steg Paretos modellportefølje med 5,2 prosent i løpet av måneden. Modellporteføljen er 7,4 prosentpoeng foran Hovedindeksen hittil i 2022.

Les den fulle rapporten med kommentarer på alle aksjene i porteføljen her (for kunder).

Sju av ti aksjer i porteføljen slo Hovedindeksen i januar. De største bidragsyterne til oppgangen var Norske Skog (opp 22,9 prosent), Stolt-Nielsen (opp 17,9 prosent) og Panoro Energy (opp 14,6 prosent), med sterk utvikling innen henholdsvis publikasjonspapir, tankcontainermarkedet og oljeprisen i løpet av måneden. Cloudberry (ned 10,4 prosent), Aker ASA (ned 8,5 prosent) og Komplett (ned 5,9 prosent) trakk ned utviklingen i januar.

Viktigste oppdateringer for februar-porteføljen

Telekom ut, IT-service inn

Telenor var opp 6 prosent i januar og gjorde det bedre enn sine nordiske telekomkonkurrenter etter å ha handlet på en all-time-high utbytteavkastning på nesten 7 prosent på vei inn i 2022. Etter å ha steget nesten 10 prosent på halvannen måned ser imidlertid teknologiteamet bedre risk/reward i Bouvet.

IT-serviceselskapet falt ca. 10 prosent i januar sammen med resten av teknologisektoren, men med kvartalstall 17. februar tror teknologianalytiker Olav Rødevand at det er duket for kursoppgang for Bouvet-aksjen.

- Vi tror kvartalsrapporten vil være en trigger. Frykten for lavere rekruttering og marginer har lenge vært en bekymring blant investorer, men tredje kvartal slo alle forventninger, og vi tror det samme vil skje for fjerde kvartal. Vi venter rekordhøy faktureringsgrad, timesprisutvikling og sterk rekruttering i kvartalet. Med ansattbasen opp over 10 prosent fra første til tredje kvartal i fjor og lavere kostnader grunnet covid-nedstengninger, så venter vi at fjerde kvartal blir nok et godt kvartal for Bouvet, sier Rødevand.

Teknologiteamet tar også inn Nordic Semiconductor før selskapet legger frem kvartalstall 3. februar.

- Nye hendelser gjør oss positive til den kommende kvartalsrapporten, som kan inneholde positiv guiding og kommentarer. I forrige uke rapporterte Texas instruments, STMicroelectronics og Apple bedre enn forventet, og flere pekte på at forsyningskjedeproblemer begynner å bedre seg. Med tilstrekkelig komponenttilgang skal konsensusestimatene betydelig opp. Nordic Semiconductor har tradet dårligere enn andre semiconductorselskaper de siste seks månedene, og handler nå på attraktive multipler for et selskap som vokser mer enn 50 prosent i året og med gode marginer, sier teknologianalytiker Fridtjof Semb Fredricsson.

Bytter sparebanker

Med resultater for fjerde kvaltal rett rundt hjørnet for de fleste store sparebankene, tror bankanalytiker Vegard Toverud at Sparebank 1 SR-Bank er godt posisjonert for kursoppgang i februar.

- Sparebanken Vest har levert en sterk kursutvikling på 5,8 prosent i januar og vi tar derfor banken ut av porteføljen, selv om vi tror banken kommer til å levere gode kvartalsresultater 2. februar. Inn går SR-Bank, som er ned 1 prosent hittil i år. SR-Bank rapporterer 9. februar og vi tror de vil levere gode resultater, hjulpet av lav konkurranse på innskudd, reprising av utlån og lave tap, sier Toverud.

Beholder lakseaksje

Laksegiganten Mowi steg 4,2 prosent i januar. På samme tid har lakseprisen steget til ca. 70 kr/kg og med dagens Mowi-prising tror sjømatanalytiker Carl-Emil Johannessen at aksjen kan fortsette å legge på seg.

- Vi synes fremdeles Mowi-aksjen er attraktivt priset i forhold til sammenlignbare selskaper som Bakkafrost og Salmar. Lakseprisen har startet året sterkt både i Europa og USA og vi ser oppside til våre estimater for Mowi i første kvartal, sier Johannessen.

Ser oppside i bilfraktrederi

Stolt-Nielsen var blant de første selskapene på Oslo Børs til å rapportere tall for fjerde kvartal. Med et sterkt tankcontainermarked endte aksjen opp 18 prosent i januar, mens de fleste shippingaksjene på Oslo Børs falt. I februar går shippingeksponeringen mot bilfrakt og Wallenius Wilhelmsen (WAWI).

- Selv om vi fortsatt er positive til Stolt-Nielsen og ser oppside til kursmålet vårt, bytter vi aksjen med Wallenius Wilhelmsen i februar. WAWI falt i januar og vi synes en inngang på 48 kroner er attraktivt foran det vi tror blir en positiv kvartalsrapport 8. februar. Markedet for bilfrakt strammer seg til og ratene stiger, selv om bilvolumene henger etter som følge av chipmangelen. Når dette normaliserer seg, kombinert med minimal flåtevekst de nærmeste to årene, tror vi WAWI vil kunne øke inntjeningen, generere signifikant fri kontantstrøm og igjen betale utbytter, sier shippinganalytiker og analysesjef Eirik Haavaldsen.

Dette er de ti aksjene i porteføljen i februar:

Les hele modellportefølje-oppdateringen og kommentarer på alle aksjene i porteføljen.

Interessert i svenske aksjer? Vårt svenske analyseteam lager hver måned en lik portefølje for Stockholmsbørsen. 

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO