Pareto Securities’ analytikere skifter ut fire aksjer i mai

Pareto Securities’ modellportefølje steg 1,1 prosent i april, mot 2,8 prosent oppgang for Hovedindeksen på Oslo Børs. Mens rapporteringssesongen fortsetter på Børsen, tar Pareto-analytikerne inn fire nye aksjer i mai:

Del med andre

Pareto Securities’ analytikere skifter ut fire aksjer i mai

Pareto Securities

Aksjehandels- og analysekunder kan lese våre analytikeres kommentarer på alle de ti aksjene i porteføljen i analyse- og handelsplattformen vår. Logg inn for å lese rapporten.

Mens amerikanske aksjeindekser endte april opp mellom 0 og 2 prosent, steg Hovedindeksen på Oslo Børs 2,8 prosent. Pareto Securities’ månedlige modellportefølje for norske aksjer steg på sin side 1,1 prosent. Hittil i år er porteføljen opp 6,4 prosent, mot 3,1 prosent opp for Hovedindeksen.

Fem av de ti aksjene i porteføljen slo Hovedindeksen i april. Protector Forsikring (opp 11,5 prosent), Adevinta (opp 10,4 prosent), Europris (opp 10,1 prosent), BW Energy (opp 6,2 prosent) og Mowi (opp 5,0 prosent) endte måneden i pluss, mens Aker BP (ned 0,7 prosent), Hafnia (ned 3,4 prosent), Crayon (ned 4,1 prosent), Seadrill (ned 5,6 prosent) og Norske Skog (ned 18,0 prosent) tynget aprilutviklingen.

Viktigste oppdateringer i mai

Bytter oljeeksponering

Energianalytiker Tom Erik Kristiansen beholder Aker BP i porteføljen i mai, og bytter ut BW Energy til fordel for Vår Energi. Kristiansen sier fjorårets operasjonelle utfordringer og lavere gasspriser har tynget Vår Energi-aksjen men at viktige faktorer nå peker oppover.

 - Vår Energi leverte Q1-tall bedre enn ventet, og forward-priser og tilbud-/etterspørselstall peker mot høyere gasspriser fremover. I tillegg har de nylig fått flere mindre prosjekter i produksjon som i sum vil gi et positivt utslag i produksjonen de neste kvartalene. Det viktigste er uansett at både forventingene og prisingen er lav, sier han.

- Det er sjelden man får kjøpt en diversifisert portefølje med produksjon på norsk sokkel til seks ganger årets inntjening på dagens olje og gasspriser. I tillegg forventer selskapet å levere 60 prosent vekst i produksjonen innen 2025. Vår Energi tilbyr også en direkteavkastning gjennom utbytte på over 15 prosent, som vi mener kan opprettholdes over tid på dagens råvarepriser, sier Kristiansen.

Skifter industriaksje

Innen industri byttes Norske Skog ut med Borregaard, der analytiker Olav Rødevand venter solide Q1-tall fra Borregaard 3. mai.

- Med et stabilt marked for Borregaards produkter og lavere kostnader for selskapet venter vi EBITDA opp 9 prosent fra Q1 i fjor. Investeringsprogrammet tror vi vil gi inntjeningsvekst fremover, og med lavere verdsettelse enn sammenlignbare selskaper tror vi det er oppside i å ha aksjen i porteføljen over Q1-tallene, sier han.

Ser muligheter på Q1-tall

Energianalytiker Bård Rosef tar inn Bonheur og Subsea 7 i mai. Bonheur rapporterer Q1-tall 5. mai, mens Subsea 7 leverte en god Q1-rapport i slutten av april.

- Subsea 7-tallene var litt foran våre estimater og selskapet gjentok både fullårsguidingen og utsiktene, hvor de forventer midtsyklusmarginer de neste årene. Det bør være godt innenfor rekkevidde, gitt det stramme markedet innen både subsea og havvind noen år frem. Som indikert av guidingen, bør marginforbedringen bli synlig fra andre halvår i år, med en gradvis forbedring inn mot 2025, ettersom den mindre gunstige delen av backlog-en ferdigstilles, sier Rosef.

Sterk måned for Europris

Også Europris la i løpet av april frem en sterk kvartalsrapport og aksjen endte måneden opp 10,1 prosent.

- Kvartalstallene knuste forventningene med EBITDA 12 prosent over konsensus. Vi beholder Europris i porteføljen da vi har stor tro på lavpriskjeden og kampanjesatsingen fremover, og fremdeles synes prisingen virker attraktiv med 12,9x forventet inntjening for 2023 og 4,5 prosent utbytte, sier analytiker Joachim Huse.

Dette er de ti aksjene i porteføljen i mai:

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Det gis ingen kommentarer dersom en økning eller reduksjon i vektingen kun skyldes oppgang eller fall i aksjekursen siden forrige rapport. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO