Paretoporteføljen satser defensivt i vanskelig børsklima

Paretos modellportefølje for norske aksjer falt 10,7 prosent i juni, mot 9,1 prosent for Hovedindeksen på Oslo Børs. Hittil i 2022 er imidlertid porteføljen opp 27,0 prosent, mens Hovedindeksen er ned 2,6 prosent. For porteføljen i juli gjør Paretos analytikere tre bytter:

Del med andre

Paretoporteføljen satser defensivt i vanskelig børsklima

Pareto Securities

Våre analytikeres kommentarer på alle aksjene i porteføljen kan leses av analysekunder her.

Juni ble en tøff måned i globale aksjemarkeder, med amerikanske indekser ned mellom 7 og 9 prosent for måneden. Sammen med en tung utvikling for energiaksjer, fulgte Hovedindeksen markedene ned med et fall på 9,1 prosent i juni.

Paretos modellportefølje slapp ikke unna børsuroen, med et fall på 10,7 prosent. Halvparten av de ti aksjene i porteføljen gjorde det likevel bedre enn Hovedindeksen. Hafnia ble månedens eneste i grønt (opp 4,0 prosent), mens Avance Gas (ned 0,1 prosent), Norske Skog (ned 7,3 prosent), Austevoll (ned 8,6 prosent) og Sparebank 1 SMN (ned 9,0 prosent) endte bedre enn Hovedindeksen. Verre gikk det for Vår Energi (ned 13,3 prosent), Aker BP (ned 16,1 prosent), REC Silicon (ned 17,3 prosent), Subsea 7 (ned 19,4 prosent) og Elkem (ned 20,1 prosent).

Viktigste oppdateringer for juliporteføljen

Inn med defensive konsum- og telekomaksjer

Med turbulente markeder velger aksjeanalytiker Joachim Huse å inkludere den nokså defensive konsumaksjen Orkla i porteføljen for juli.

- Orkla leverer produkter folk må ha selv om kjøpekraften reduseres. De har annonsert ytterligere prisøkninger og prisene på råvarer har falt noe de siste månedene, som vi tror vil ha en positiv effekt på bunnlinjen fremover. Aksjen har for øyeblikket en 3,9 prosent direkteavkastning gjennom utbytter og handler på en ca. 35 prosent rabatt til sammenlignbare internasjonale konkurrenter. På dagens prising synes vi aksjen virker attraktiv, sier Huse.

Trygghet blir også trukket frem i telekomanalytiker Kristoffer Hageviks valg av Telenor.

- Vi liker den 7 prosent direkteavkastningen du får i seg selv, og fordi vi tror dette gir god nedsidebeskyttelse i dagens marked. Telenor-aksjen inkludert utbytte har vært flat så langt i år, mens markedet generelt har hatt en av de tøffeste halvårene noensinne, sier Hagevik.

- Telenor kommer med Q2-tall mot slutten av juli, men vi tror heller potensielle triggere for aksjen vil komme på kapitalmarkedsdagen i september fremfor nå. Det som imidlertid er positivt før Q2-rapporten er at konsensus sine estimater og forventninger har kommet ned den siste tiden, sier han.

Ruller sparebank

I likhet med andre egenkapitalbevis falt SpareBank 1 SMN i juni. Den tradisjonelt trygge sparebankeksponeringen beholdes i juli av Paretos bankanalytikere.

- Vi synes fortsatt at egenkapitalbeviset ser ut som en attraktiv investering på en estimert P/E i 2023 på 8,3. Juni ble en måned med flere spennende nyheter fra sparebanksektoren, uten at dette hadde særlig innvirkning på kursutviklingen. Selv om vi forventer en rolig måned for egenkapitalbeviset, velger vi å beholde den i vår månedsportefølje, sier Herman Zahl og Vegard Toverud.

Ser underprising i industriaksje

Industrieksponeringen med Norske Skog og Elkem endte ned henholdsvis 7,3 og 20,1 prosent for måneden. Analytiker Kenneth Sivertsen venter et solid andre kvartal fra Elkem, men tar ut aksjen som følge av svakere makroutsikter, mens Norske Skog får forbli i porteføljen.

- Inntjeningen til Norske Skog er fortsatt økende, forklart av høye referansepriser og en sterk kostnadsposisjon. Kostnadsbesparelser og økte marginer ligger i kortene, med det meste av energiforbruket sikret og med oppstart av gjenvinningsanlegget i Bruck. Vi mener Norske Skog fortsatt er underpriset og ser fremdeles oppside til estimatene og verdsettelse, sier Sivertsen.

Inn med havvind-aksje

Analytikerne Bård Rosef og Jørgen Opheim ser et stramt marked for installasjonsskip i havvindmarkedet fremover og tar inn Cadeler i porteføljen.

- Markedet har per i dag for lavt tilbud av skip og tjenester til å levere på havvindambisjonene. Massive investeringer må til for å levere den nødvendige veksten som gir gode økonomiske utsikter for tilbydere som Cadeler som er lavt priset på våre estimater, sier de.

Sterkt shippingbidrag

Lyspunktet for juniporteføljen ble shippingaksjene Hafnia og Avance Gas. Hafnia steg 4,0 prosent, mens Avance fikk en utbyttejustert nedgang på 0,1 prosent. Mens Avance Gas utgår, forblir Hafnia shippingeksponeringen i juli.

- Q2-slutninger har vært på nivåer vi ikke har sett siden starten av pandemien og impliserer run-rate P/E på ca 2,5 i Hafnia – og tredje kvartal ser ut til å bli enda bedre i det vi er på vei inn i høysesongen med økte raffinerikjøringer. På dagens rater gjør selskapet mer enn 1 krone i EPS hver måned, og halvparten vil betales ut som utbytte. Vår NAV nærmer seg 50 kroner ved årsslutt med verdiene opp 10 prosent og vi mener Hafnia er perfekt posisjonert med en stor og gearet flåte, sier analysesjef og shippinganalytiker Eirik Haavaldsen.

Dette er de ti aksjene i porteføljen i juli:

Om modellporteføljen

Pareto Securities’ modellportefølje består av mellom 6 til 10 norske aksjer. Porteføljen oppdateres med eventuelle endringer månedlig. Markedsrapporten for kunder sendes ut før åpning første handelsdag hver måned. Eventuelle endringer i den underliggende porteføljen kommenteres i rapportene. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, da vår strategi vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt med større midler. Resultatet bør derfor ikke sammenlignes med institusjonelle investorer.

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Del med andre

Kom i gang med velkomsttilbudet Pareto START

Opplev fordelen av å trade hos et fullservice meglerhus

Bli kunde og start med tre måneder med våre beste betingelser og full analysetilgang.

3 SISTE FRA PARETO